SOD TORAH
ג' סיון התשעז (20:15), פרשת בהר
 
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית

בינה לעתים - תורה מגלה את המדע
ספר סימני הגאולה - משיח בדרך אלינו סימנים גדולים
קבלה מגלה את המדע - הקבלה פותרת עשרות בעיות במדע
ספר צופן התורה כולל מאות צפנים והסברים - הורדת הספר "צפנת פענח"

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות בקשה לחישוב הסתברות הצג תוויותהצג פסוקים הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ירבןמנשהלקחאתכלחבלארגבעדגבולהג
שוריוהמעכתיויקראאתםעלשמואתהבשן
חותיאירעדהיוםהזהולמכירנתתיאתהג
לעדולראובניולגדינתתימןהגלעדועד
נחלארנןתוךהנחלוגבלועדיבקהנחלגב
ולבניעמוןוהערבהוהירדןוגבלמכנרת
ועדיםהערבהיםהמלחתחתאשדתהפסגהמז
רחהואצואתכםבעתההואלאמריהוהאלהי
כםנתןלכםאתהארץהזאתלרשתהחלוציםת
עברולפניאחיכםבניישראלכלבניחילר
קנשיכםוטפכםומקנכםידעתיכימקנהרב
לכםישבובעריכםאשרנתתילכםעדאשרינ
יחיהוהלאחיכםככםוירשוגםהםאתהארץ
אשריהוהאלהיכםנתןלהםבעברהירדןוש
בתםאישלירשתואשרנתתילכםואתיהושו
עצויתיבעתההואלאמרעיניךהראתאתכל
אשרעשהיהוהאלהיכםלשניהמלכיםהאלה
כןיעשהיהוהלכלהממלכותאשראתהעברש
מהלאתיראוםכייהוהאלהיכםהואהנלחם
לכםואתחנןאליהוהבעתההואלאמראדני
יהוהאתההחלותלהראותאתעבדךאתגדלך
 חללי הזיכרון
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יב' טבת התשעז (10/1/2017)

 דילוג מינימלי של חיילי יום "הזיכרון", חותך את הפסוק שמדבר על חיילים וכיבוש הארץ: "בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם נָתַן לָכֶם אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ חֲלוּצִים תַּעַבְרוּ לִפְנֵי אֲחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל בְּנֵי חָיִל".

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של יצחק אבינו?

רמז: יעק...

טבלאות צפנים אחרונות

פיגוע במנצסטר דאעש
מאת המערכת
5 צפיות
נושא: אקטואליה

עת תשעז
מאת המערכת
7 צפיות
נושא: אקטואליה

פרס דאעש
מאת המערכת
7 צפיות
נושא: אקטואליה

שוקד על דברי
מאת המערכת
21 צפיות
נושא: אקטואליה

תאונה קו 101 (מאה וא')
מאת המערכת
2 צפיות
נושא: אקטואליה

רעידת אדמה אקודור יפן
מאת המערכת
2 צפיות
נושא: אקטואליה

אובמה יפול
מאת המערכת
19 צפיות
נושא: אקטואליה

הזבחים - מדהים!
מאת המערכת
14 צפיות
נושא: אקטואליה

ה' באייר העצמאות
מאת המערכת
15 צפיות
נושא: אקטואליה

חללי הזיכרון
מאת המערכת
6 צפיות
נושא: אקטואליה