מבחן הסתברות למציאת טבלה בתורה בשיטת טקסטים אקראיים עבור הטבלה: "מגידים"

הסבר קצר

בשיטה הזאת אנחנו מחפשים את הדילוגים הבאים שנמצאו בטבלה בתורה:

Array ( [0] => מגידימ [1] => בעליתיוספ [2] => גדגדודיגודנווהואיגדעקב )

בתוך טקסטים אקראיים שהמחשב מייצר שכל הטקסטים האלה הם באורך של הטבלה הנבדקת (האורך שלה הוא 680 אותיות).לדוגמא בטקסט הזה נחפש את הדילוגים לעיל ובעוד מאות אלפי טקסטים אקראיים כאלה:

זאת הצורה הכי טובה לבדוק הסתברות למציאה של כמה דילוגים באותה טבלה, מכיוון שחישוב בצורה אנליטית לא נותן תוצאה נכונה לרוב.

בצורה כזאת נוכל לדעת לפי ההסתברות הסופית אם הטבלה בתורה היא מיקרית או שהיא מוצפנת בצורה אלוקית, ככול שההסתברות קטנה יותר (שואפת לאפס) זה מראה שהטבלה מוצפנת.
סף הסתברות מינימלי בטבלה הזאת שנוכל להגיד שהטבלה מוצפנת הוא בערך 1 ל-44824, כלומר שמצאנו טבלה אחת שדומה לזאת שבתורה ב-44824 טקסטים אקראיים. (במונחים של ספרים הכוונה טבלה אחת דומה ל-100 ספרים באורך של התורה)
סף הסתברות טוב נחשיב החל מ-1 ל-224121. (כלומר 1 ל-500 ספרים באורך של התורה)
אנחנו נשאף לבדוק כמה שיותר טקסטים כדי שההסתברות תיהיה יותר מדיוקת.

לחץ כאן כדי לרדת ישירות למטה ולראות את ההסתברות הסופית למציאת הטבלה


מתחיל חיפוש בכל הטבלאות האקראיות שנוצרות על ידי המחשב...


זמן הרצה:
5.94869017601 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-5001 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 5001 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.96082305908 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-10002 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 10002 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.8958671093 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-15003 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 15003 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
6.46688294411 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-20004 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 20004 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.95080184937 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-25005 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 25005 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
6.05674910545 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-30006 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 30006 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.89515900612 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-35007 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 35007 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.97901701927 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-40008 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 40008 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
6.14392805099 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-45009 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 45009 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
6.0096321106 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-50010 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 50010 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.97426104546 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-55011 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 55011 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.97067403793 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-60012 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 60012 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
6.01723098755 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-65013 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 65013 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
6.04366803169 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-70014 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 70014 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
6.20024704933 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-75015 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 75015 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.98762893677 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-80016 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 80016 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.95627999306 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-85017 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 85017 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
6.02582621574 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-90018 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 90018 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.95729708672 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-95019 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 95019 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.95584416389 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-100020 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 100020 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.88920807838 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-105021 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 105021 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.90233206749 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-110022 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 110022 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
6.02421998978 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-115023 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 115023 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )

זמן הרצה:
5.92709803581 sec

עד עכשיו המחשב חיפש ב-120024 טקסטים אקראיים: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 120024 טבלאות שנבדקו


רשימת טקסטים ותוצאות שנמצאו לאימות הדוח

Array ( )