דוח הסתברות למציאת טבלת דילוגים בשיטת טקסטים אקראיים

הסבר קצר

בשיטה הזאת אנחנו מחפשים את הדילוגים הבאים:

Array ( [0] => אוחזינ [1] => בטלית [2] => מצאתיה [3] => כלהשלי [4] => מחציה [5] => זהישבע [6] => אינלובה [7] => יחלקו [8] => זהאמר )

בתוך טקסטים אקראיים שהמחשב מייצר שכל הטקסטים האלה הם באורך של הטבלה הנבדקת (האורך שלה הוא 7505 אותיות).
זאת הצורה הכי טובה לבדוק הסתברות למציאה של כמה דילוגים באותה טבלה, מכיוון שחישוב בצורה אנליטית לא נותן תוצאה נכונה לרוב.

לחץ כאן כדי לרדת ישירות למטה ולראות את ההסתברות הסופית למציאת הטבלה


מתחיל חיפוש בכל הטבלאות האקראיות שנוצרות על ידי המחשב...

חיפוש בטקסט אקראי מספר #0.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 0 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #1.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 1 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #2.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 2 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #3.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 3 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #4.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 4 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #5.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 5 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #6.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 6 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #7.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 7 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #8.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 8 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #9.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 9 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #10.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 10 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #11.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 11 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #12.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 12 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #13.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 13 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #14.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 14 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #15.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 15 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #16.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 16 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #17.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 17 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #18.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 18 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #18.1: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 18 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #18.2: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 18 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #19.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 19 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #20.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 20 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #21.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 21 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #22.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 22 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #23.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 23 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #23.1: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 23 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #24.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 24 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #25.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 25 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #26.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 26 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #27.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 27 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #28.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 28 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #29.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 29 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #30.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 30 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #31.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 31 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #32.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 32 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #33.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 33 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #34.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 34 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #35.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 35 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #36.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 36 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #37.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 37 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #38.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 38 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #39.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 39 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #40.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 40 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #41.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 41 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #42.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 42 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #43.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 43 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #44.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 44 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #45.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 45 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #45.1: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 45 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #45.2: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 45 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #45.3: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 45 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #46.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 46 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #47.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 47 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #48.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 48 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #49.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 49 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #50.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 50 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #51.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 51 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #51.1: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 51 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #51.2: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 51 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #52.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 52 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #53.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 53 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #54.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 54 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #55.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 55 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #56.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 56 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #57.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 57 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #58.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 58 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #59.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 59 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #60.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 60 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #61.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 61 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #62.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 62 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #63.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 63 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #64.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 64 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #65.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 65 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #66.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 66 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #67.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 67 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #68.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 68 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #69.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 69 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #70.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 70 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #71.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 71 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #72.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 72 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #73.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 73 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #74.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 74 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #75.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 75 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #76.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 76 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #77.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 77 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #78.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 78 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #79.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 79 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #80.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 80 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #81.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 81 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #82.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 82 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #83.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 83 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #84.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 84 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #85.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 85 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #86.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 86 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #87.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 87 טבלאות שנבדקו

חיפוש בטקסט אקראי מספר #88.0: נמצאו עד עכשיו 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 88 טבלאות שנבדקו