SOD TORAH
' (02:44)
 
 «»

,

   [[]] , : ' ( , ). , : ( , ). ? , : ( , ). ? . . ? , ( , ), '' '', . ( , ), '' '', . ' ' ( , ), '' '', , : ( , ). ' ( , ), '' '', . ' ( , ), '' '', . , , : . : ( , ). : ' ( , ). , : ( , ). , . , : ' ( , ). , : ' ' ( , ). , : ( , ). , : ' ' ( , ). , , , : ( , ). : ' ', , ' ( , ). , , ' ( , ). ? , : ( , ). , , , , , , , , '' ? , , . , : , , , . , ( , ). , . , : ' ( , ). , : ' ( , ). , : ( , ). , : ( , ). : , . , . , ( , ). , ' ( , ). , : ( , ), . . , ( , ). , , , : ' ( , ). , , ', . . , ' ( , ). , , : ( , ). , . , , . , . , ? . , ' ( , ). , ( , ). , : ( , ). , . , , : ( , ). , , ' ( , ). : ' ( , ). , . : ( , ). , ( , ). , . , ( , ), . , ' ( , ). , , , : ( , ), . , ' ( , ). , , : ' ( , ). : ' ( , ).

'' - (c) ' '' - J. Alan Groves Center - CC-2.5 .