SOD TORAH
' (20:24),
: , , ,
 
: sodtorah@gmail.com

+
" (" ") , !

  
:
+ - LCM GCF
- « »
: + - : + - : [ | ]
: | :
: