SOD TORAH
' (06:37)
 
  «» PDF
http://sodtorah.co.il/bavli.php?masehet=02&daf= - 6e5f2910cd054ca4eeb5687d8673b9bc

"

ן¿½ן¿½ ן¿½ - ן¿½"

: ".