SOD TORAH
א' תשרי התשפא (17:50)
 
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות
  «»ביאור המיליםביאור כל המיליםגירסת PDF
הצג מפרשים
http://sodtorah.co.il/bavli.php?masehet=02&daf=דף ב - א6e5f2910cd054ca4eeb5687d8673b9bc

רש"י

הרואה

פרק תשיעי

ברכות

ן¿½ן¿½ ן¿½ - ן¿½ליקוטי רש"י

הערה: הליקוט נעשה על ידי מחשב לכן אין בהכרח קשר בין הגמרא לדיבור המתחיל ברש"י.