SOD TORAH
כט' אלול התשפ (07:06), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש גימטריה
חיפוש ביטוי:   איפוס 
שיטת חישוב גימטריה:  שיטת חיפוש: 
ערך גימטריה מחושב
אנא הכנס ביטוי כדי לקבל תוצאת חישוב הגימטריה בשיטה הרצויה, ולאחר מכן לחץ חיפוש כדי לחפש את הערך הרצוי בתנ"ך.
רשימת פסוקים לפי מספר
להורדת הספר "בינו שנות דור ודור" כולל הסברים ודוגמאות
שיטת חלוקת התורה לפסוקים: 5888 (גמרא) | 5846 (שלנו) | 5842 (מסורה 2) | 5845 (מסורה 1)
טווח פסוקים להצגה (לפני שנים עבריות): 0 - 1000 | 1000 - 2000 | 2000 - 3000 | 3000 - 4000 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000
שנה עבריתשנה לועזיתפסוק מתאיםמה קרה באותה שנה?
5000 (ה')1240 - 1241(דברים ג, כז) עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה עליית בעלי התוספות
עליית בעלי התוספות
עליית בעלי התוספות
עליית בעלי התוספות
עליית בעלי התוספות
5001 (ה'א)1241 - 1242(דברים ג, כח) וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה
5002 (ה'ב)1242 - 1243(דברים ג, כט) ונשב בגיא מול בית פעור
5003 (ה'ג)1243 - 1244(דברים ד, א) ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם
5004 (ה'ד)1244 - 1245(דברים ד, ב) לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם
5005 (ה'ה)1245 - 1246(דברים ד, ג) עיניכם הראות את אשר עשה יהוה בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו יהוה אלהיך מקרבך
5006 (ה'ו)1246 - 1247(דברים ד, ד) ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום
5007 (ה'ז)1247 - 1248(דברים ד, ה) ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני יהוה אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה
5008 (ה'ח)1248 - 1249(דברים ד, ו) ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה
5009 (ה'ט)1249 - 1250(דברים ד, ז) כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו
5010 (ה'י)1250 - 1251(דברים ד, ח) ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום
5011 (ה'יא)1251 - 1252(דברים ד, ט) רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך
5012 (ה'יב)1252 - 1253(דברים ד, י) יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון
5013 (ה'יג)1253 - 1254(דברים ד, יא) ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל
5014 (ה'יד)1254 - 1255(דברים ד, יב) וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול
5015 (ה'טו)1255 - 1256(דברים ד, יג) ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לחות אבנים
5016 (ה'טז)1256 - 1257(דברים ד, יד) ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשתכם אתם בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה
5017 (ה'יז)1257 - 1258(דברים ד, טו) ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האש
5018 (ה'יח)1258 - 1259(דברים ד, טז) פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה
5019 (ה'יט)1259 - 1260(דברים ד, יז) תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית כל צפור כנף אשר תעוף בשמים
5020 (ה'כ)1260 - 1261(דברים ד, יח) תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ
5021 (ה'כא)1261 - 1262(דברים ד, יט) ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים
5022 (ה'כב)1262 - 1263(דברים ד, כ) ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה
5023 (ה'כג)1263 - 1264(דברים ד, כא) ויהוה התאנף בי על דבריכם וישבע לבלתי עברי את הירדן ולבלתי בא אל הארץ הטובה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה
5024 (ה'כד)1264 - 1265(דברים ד, כב) כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את הירדן ואתם עברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת
5025 (ה'כה)1265 - 1266(דברים ד, כג) השמרו לכם פן תשכחו את ברית יהוה אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך יהוה אלהיך
5026 (ה'כו)1266 - 1267(דברים ד, כד) כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא אל קנא
5027 (ה'כז)1267 - 1268(דברים ד, כה) כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני יהוה אלהיך להכעיסו
5028 (ה'כח)1268 - 1269(דברים ד, כו) העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון
5029 (ה'כט)1269 - 1270(דברים ד, כז) והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג יהוה אתכם שמה
5030 (ה'ל)1270 - 1271(דברים ד, כח) ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן
5031 (ה'לא)1271 - 1272(דברים ד, כט) ובקשתם משם את יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך
5032 (ה'לב)1272 - 1273(דברים ד, ל) בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו
5033 (ה'לג)1273 - 1274(דברים ד, לא) כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבתיך אשר נשבע להם
5034 (ה'לד)1274 - 1275(דברים ד, לב) כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו
5035 (ה'לה)1275 - 1276(דברים ד, לג) השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי
5036 (ה'לו)1276 - 1277(דברים ד, לד) או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך
5037 (ה'לז)1277 - 1278(דברים ד, לה) אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו
5038 (ה'לח)1278 - 1279(דברים ד, לו) מן השמים השמיעך את קלו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש
5039 (ה'לט)1279 - 1280(דברים ד, לז) ותחת כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים
5040 (ה'מ)1280 - 1281(דברים ד, לח) להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה
5041 (ה'מא)1281 - 1282(דברים ד, לט) וידעת היום והשבת אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד
5042 (ה'מב)1282 - 1283(דברים ד, מ) ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים
5043 (ה'מג)1283 - 1284(דברים ד, מא) אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש
5044 (ה'מד)1284 - 1285(דברים ד, מב) לנס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם ונס אל אחת מן הערים האל וחי
5045 (ה'מה)1285 - 1286(דברים ד, מג) את בצר במדבר בארץ המישר לראובני ואת ראמת בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשי
5046 (ה'מו)1286 - 1287(דברים ד, מד) וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל
5047 (ה'מז)1287 - 1288(דברים ד, מה) אלה העדת והחקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים
5048 (ה'מח)1288 - 1289(דברים ד, מו) בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים
5049 (ה'מט)1289 - 1290(דברים ד, מז) ויירשו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מזרח שמש
5050 (ה'נ)1290 - 1291(דברים ד, מח) מערער אשר על שפת נחל ארנן ועד הר שיאן הוא חרמון
5051 (ה'נא)1291 - 1292(דברים ד, מט) וכל הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה תחת אשדת הפסגה
5052 (ה'נב)1292 - 1293(דברים ה, א) ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעשתם
5053 (ה'נג)1293 - 1294(דברים ה, ב) יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב
5054 (ה'נד)1294 - 1295(דברים ה, ג) לא את אבתינו כרת יהוה את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים
5055 (ה'נה)1295 - 1296(דברים ה, ד) פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש
5056 (ה'נו)1296 - 1297(דברים ה, ה) אנכי עמד בין יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר יהוה כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר
5057 (ה'נז)1297 - 1298(דברים ה, ו) אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים: לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
5058 (ה'נח)1298 - 1299(דברים ה, ח) לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ
5059 (ה'נט)1299 - 1300(דברים ה, ט) לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשנאי
5060 (ה'ס)1300 - 1301(דברים ה, י) ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותו
5061 (ה'סא)1301 - 1302(דברים ה, יא) לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא
5062 (ה'סב)1302 - 1303(דברים ה, יב) שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך
5063 (ה'סג)1303 - 1304(דברים ה, יג) ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך
5064 (ה'סד)1304 - 1305(דברים ה, יד) ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך
5065 (ה'סה)1305 - 1306(דברים ה, טו) וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשות את יום השבת
5066 (ה'סו)1306 - 1307(דברים ה, טז) כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך
5067 (ה'סז)1307 - 1308(דברים ה, יז) לא תרצח ולא תנאף ולא תגנב ולא תענה ברעך עד שוא
5068 (ה'סח)1308 - 1309(דברים ה, יח) ולא תחמד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך
5069 (ה'סט)1309 - 1310(דברים ה, יט) את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי
5070 (ה'ע)1310 - 1311(דברים ה, כ) ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם
5071 (ה'עא)1311 - 1312(דברים ה, כא) ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי
5072 (ה'עב)1312 - 1313(דברים ה, כב) ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם יספים אנחנו לשמע את קול יהוה אלהינו עוד ומתנו
5073 (ה'עג)1313 - 1314(דברים ה, כג) כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמנו ויחי
5074 (ה'עד)1314 - 1315(דברים ה, כד) קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר יהוה אלהינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו
5075 (ה'עה)1315 - 1316(דברים ה, כה) וישמע יהוה את קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל אשר דברו
5076 (ה'עו)1316 - 1317(דברים ה, כו) מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם
5077 (ה'עז)1317 - 1318(דברים ה, כז) לך אמר להם שובו לכם לאהליכם
5078 (ה'עח)1318 - 1319(דברים ה, כח) ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה
5079 (ה'עט)1319 - 1320(דברים ה, כט) ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ושמאל
5080 (ה'פ)1320 - 1321(דברים ה, ל) בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון
5081 (ה'פא)1321 - 1322(דברים ו, א) וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה
5082 (ה'פב)1322 - 1323(דברים ו, ב) למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך
5083 (ה'פג)1323 - 1324(דברים ו, ג) ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש
5084 (ה'פד)1324 - 1325(דברים ו, ד) שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד
5085 (ה'פה)1325 - 1326(דברים ו, ה) ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך
5086 (ה'פו)1326 - 1327(דברים ו, ו) והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך
5087 (ה'פז)1327 - 1328(דברים ו, ז) ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך
5088 (ה'פח)1328 - 1329(דברים ו, ח) וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך
5089 (ה'פט)1329 - 1330(דברים ו, ט) וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך
5090 (ה'צ)1330 - 1331(דברים ו, י) והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלת וטבת אשר לא בנית
5091 (ה'צא)1331 - 1332(דברים ו, יא) ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת וברת חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת
5092 (ה'צב)1332 - 1333(דברים ו, יב) השמר לך פן תשכח את יהוה אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
5093 (ה'צג)1333 - 1334(דברים ו, יג) את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע
5094 (ה'צד)1334 - 1335(דברים ו, יד) לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם
5095 (ה'צה)1335 - 1336(דברים ו, טו) כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן יחרה אף יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה
5096 (ה'צו)1336 - 1337(דברים ו, טז) לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה
5097 (ה'צז)1337 - 1338(דברים ו, יז) שמור תשמרון את מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך
5098 (ה'צח)1338 - 1339(דברים ו, יח) ועשית הישר והטוב בעיני יהוה למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטבה אשר נשבע יהוה לאבתיך
5099 (ה'צט)1339 - 1340(דברים ו, יט) להדף את כל איביך מפניך כאשר דבר יהוה
5100 (ה'ק)1340 - 1341(דברים ו, כ) כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם
5101 (ה'קא)1341 - 1342(דברים ו, כא) ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה
5102 (ה'קב)1342 - 1343(דברים ו, כב) ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו
5103 (ה'קג)1343 - 1344(דברים ו, כג) ואותנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבתינו
5104 (ה'קד)1344 - 1345(דברים ו, כד) ויצונו יהוה לעשות את כל החקים האלה ליראה את יהוה אלהינו לטוב לנו כל הימים לחיתנו כהיום הזה
5105 (ה'קה)1345 - 1346(דברים ו, כה) וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו
5106 (ה'קו)1346 - 1347(דברים ז, א) כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוים רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצומים ממך
5107 (ה'קז)1347 - 1348(דברים ז, ב) ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם
5108 (ה'קח)1348 - 1349(דברים ז, ג) ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך
5109 (ה'קט)1349 - 1350(דברים ז, ד) כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף יהוה בכם והשמידך מהר
5110 (ה'קי)1350 - 1351(דברים ז, ה) כי אם כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש
5111 (ה'קיא)1351 - 1352(דברים ז, ו) כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך בך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה
5112 (ה'קיב)1352 - 1353(דברים ז, ז) לא מרבכם מכל העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים
5113 (ה'קיג)1353 - 1354(דברים ז, ח) כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים
5114 (ה'קיד)1354 - 1355(דברים ז, ט) וידעת כי יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף דור
5115 (ה'קיה)1355 - 1356(דברים ז, י) ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו לא יאחר לשנאו אל פניו ישלם לו
5116 (ה'קיו)1356 - 1357(דברים ז, יא) ושמרת את המצוה ואת החקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם
5117 (ה'קיז)1357 - 1358(דברים ז, יב) והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר יהוה אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך
5118 (ה'קיח)1358 - 1359(דברים ז, יג) ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר נשבע לאבתיך לתת לך
5119 (ה'קיט)1359 - 1360(דברים ז, יד) ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך
5120 (ה'קכ)1360 - 1361(דברים ז, טו) והסיר יהוה ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאיך
5121 (ה'קכא)1361 - 1362(דברים ז, טז) ואכלת את כל העמים אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תחוס עינך עליהם ולא תעבד את אלהיהם כי מוקש הוא לך
5122 (ה'קכב)1362 - 1363(דברים ז, יז) כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם
5123 (ה'קכג)1363 - 1364(דברים ז, יח) לא תירא מהם זכר תזכר את אשר עשה יהוה אלהיך לפרעה ולכל מצרים
5124 (ה'קכד)1364 - 1365(דברים ז, יט) המסת הגדלת אשר ראו עיניך והאתת והמפתים והיד החזקה והזרע הנטויה אשר הוצאך יהוה אלהיך כן יעשה יהוה אלהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם
5125 (ה'קכה)1365 - 1366(דברים ז, כ) וגם את הצרעה ישלח יהוה אלהיך בם עד אבד הנשארים והנסתרים מפניך
5126 (ה'קכו)1366 - 1367(דברים ז, כא) לא תערץ מפניהם כי יהוה אלהיך בקרבך אל גדול ונורא
5127 (ה'קכז)1367 - 1368(דברים ז, כב) ונשל יהוה אלהיך את הגוים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלתם מהר פן תרבה עליך חית השדה
5128 (ה'קכח)1368 - 1369(דברים ז, כג) ונתנם יהוה אלהיך לפניך והמם מהומה גדלה עד השמדם
5129 (ה'קכט)1369 - 1370(דברים ז, כד) ונתן מלכיהם בידך והאבדת את שמם מתחת השמים לא יתיצב איש בפניך עד השמדך אתם
5130 (ה'קל)1370 - 1371(דברים ז, כה) פסילי אלהיהם תשרפון באש לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו כי תועבת יהוה אלהיך הוא
5131 (ה'קלא)1371 - 1372(דברים ז, כו) ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא
5132 (ה'קלב)1372 - 1373(דברים ח, א) כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם
5133 (ה'קלג)1373 - 1374(דברים ח, ב) וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותו אם לא
5134 (ה'קלד)1374 - 1375(דברים ח, ג) ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם
5135 (ה'קלה)1375 - 1376(דברים ח, ד) שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה
5136 (ה'קלו)1376 - 1377(דברים ח, ה) וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך
5137 (ה'קלז)1377 - 1378(דברים ח, ו) ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו
5138 (ה'קלח)1378 - 1379(דברים ח, ז) כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר
5139 (ה'קלט)1379 - 1380(דברים ח, ח) ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש
5140 (ה'קמ)1380 - 1381(דברים ח, ט) ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת
5141 (ה'קמא)1381 - 1382(דברים ח, י) ואכלת ושבעת וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך
5142 (ה'קמב)1382 - 1383(דברים ח, יא) השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום
5143 (ה'קמג)1383 - 1384(דברים ח, יב) פן תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת
5144 (ה'קמד)1384 - 1385(דברים ח, יג) ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה
5145 (ה'קמה)1385 - 1386(דברים ח, יד) ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
5146 (ה'קמו)1386 - 1387(דברים ח, טו) המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש
5147 (ה'קמז)1387 - 1388(דברים ח, טז) המאכלך מן במדבר אשר לא ידעון אבתיך למען ענתך ולמען נסתך להיטבך באחריתך
5148 (ה'קמח)1388 - 1389(דברים ח, יז) ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה
5149 (ה'קמט)1389 - 1390(דברים ח, יח) וזכרת את יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה
5150 (ה'קנ)1390 - 1391(דברים ח, יט) והיה אם שכח תשכח את יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון
5151 (ה'קנא)1391 - 1392(דברים ח, כ) כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם
5152 (ה'קנב)1392 - 1393(דברים ט, א) שמע ישראל אתה עבר היום את הירדן לבא לרשת גוים גדלים ועצמים ממך ערים גדלת ובצרת בשמים
5153 (ה'קנג)1393 - 1394(דברים ט, ב) עם גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתיצב לפני בני ענק
5154 (ה'קנד)1394 - 1395(דברים ט, ג) וידעת היום כי יהוה אלהיך הוא העבר לפניך אש אכלה הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך והורשתם והאבדתם מהר כאשר דבר יהוה לך
5155 (ה'קנה)1395 - 1396(דברים ט, ד) אל תאמר בלבבך בהדף יהוה אלהיך אתם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני יהוה לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה יהוה מורישם מפניך
5156 (ה'קנו)1396 - 1397(דברים ט, ה) לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת הגוים האלה יהוה אלהיך מורישם מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב
5157 (ה'קנז)1397 - 1398(דברים ט, ו) וידעת כי לא בצדקתך יהוה אלהיך נתן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כי עם קשה ערף אתה
5158 (ה'קנח)1398 - 1399(דברים ט, ז) זכר אל תשכח את אשר הקצפת את יהוה אלהיך במדבר למן היום אשר יצאת מארץ מצרים עד באכם עד המקום הזה ממרים הייתם עם יהוה
5159 (ה'קנט)1399 - 1400(דברים ט, ח) ובחרב הקצפתם את יהוה ויתאנף יהוה בכם להשמיד אתכם
5160 (ה'קס)1400 - 1401(דברים ט, ט) בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית אשר כרת יהוה עמכם ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי
5161 (ה'קסא)1401 - 1402(דברים ט, י) ויתן יהוה אלי את שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים אשר דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל
5162 (ה'קסב)1402 - 1403(דברים ט, יא) ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה אלי את שני לחת האבנים לחות הברית
5163 (ה'קסג)1403 - 1404(דברים ט, יב) ויאמר יהוה אלי קום רד מהר מזה כי שחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם מסכה
5164 (ה'קסד)1404 - 1405(דברים ט, יג) ויאמר יהוה אלי לאמר ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא
5165 (ה'קסה)1405 - 1406(דברים ט, יד) הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמים ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו
5166 (ה'קסו)1406 - 1407(דברים ט, טו) ואפן וארד מן ההר וההר בער באש ושני לוחת הברית על שתי ידי
5167 (ה'קסז)1407 - 1408(דברים ט, טז) וארא והנה חטאתם ליהוה אלהיכם עשיתם לכם עגל מסכה סרתם מהר מן הדרך אשר צוה יהוה אתכם
5168 (ה'קסח)1408 - 1409(דברים ט, יז) ואתפש בשני הלחת ואשלכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם
5169 (ה'קסט)1409 - 1410(דברים ט, יח) ואתנפל לפני יהוה כראשנה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו
5170 (ה'קע)1410 - 1411(דברים ט, יט) כי יגרתי מפני האף והחמה אשר קצף יהוה עליכם להשמיד אתכם וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא
5171 (ה'קעא)1411 - 1412(דברים ט, כ) ובאהרן התאנף יהוה מאד להשמידו ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההוא
5172 (ה'קעב)1412 - 1413(דברים ט, כא) ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרף אתו באש ואכת אתו טחון היטב עד אשר דק לעפר ואשלך את עפרו אל הנחל הירד מן ההר
5173 (ה'קעג)1413 - 1414(דברים ט, כב) ובתבערה ובמסה ובקברת התאוה מקצפים הייתם את יהוה
5174 (ה'קעד)1414 - 1415(דברים ט, כג) ובשלח יהוה אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את פי יהוה אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקלו
5175 (ה'קעה)1415 - 1416(דברים ט, כד) ממרים הייתם עם יהוה מיום דעתי אתכם
5176 (ה'קעו)1416 - 1417(דברים ט, כה) ואתנפל לפני יהוה את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי כי אמר יהוה להשמיד אתכם
5177 (ה'קעז)1417 - 1418(דברים ט, כו) ואתפלל אל יהוה ואמר אדני יהוה אל תשחת עמך ונחלתך אשר פדית בגדלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה
5178 (ה'קעח)1418 - 1419(דברים ט, כז) זכר לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו
5179 (ה'קעט)1419 - 1420(דברים ט, כח) פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלי יכלת יהוה להביאם אל הארץ אשר דבר להם ומשנאתו אותם הוציאם להמתם במדבר
5180 (ה'קפ)1420 - 1421(דברים ט, כט) והם עמך ונחלתך אשר הוצאת בכחך הגדל ובזרעך הנטויה
5181 (ה'קפא)1421 - 1422(דברים י, א) בעת ההוא אמר יהוה אלי פסל לך שני לוחת אבנים כראשנים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ
5182 (ה'קפב)1422 - 1423(דברים י, ב) ואכתב על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת ושמתם בארון
5183 (ה'קפג)1423 - 1424(דברים י, ג) ואעש ארון עצי שטים ואפסל שני לחת אבנים כראשנים ואעל ההרה ושני הלחת בידי
5184 (ה'קפד)1424 - 1425(דברים י, ד) ויכתב על הלחת כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי
5185 (ה'קפה)1425 - 1426(דברים י, ה) ואפן וארד מן ההר ואשם את הלחת בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני יהוה
5186 (ה'קפו)1426 - 1427(דברים י, ו) ובני ישראל נסעו מבארת בני יעקן מוסרה שם מת אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו
5187 (ה'קפז)1427 - 1428(דברים י, ז) משם נסעו הגדגדה ומן הגדגדה יטבתה ארץ נחלי מים
5188 (ה'קפח)1428 - 1429(דברים י, ח) בעת ההוא הבדיל יהוה את שבט הלוי לשאת את ארון ברית יהוה לעמד לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה
5189 (ה'קפט)1429 - 1430(דברים י, ט) על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר יהוה אלהיך לו
5190 (ה'קצ)1430 - 1431(דברים י, י) ואנכי עמדתי בהר כימים הראשנים ארבעים יום וארבעים לילה וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא לא אבה יהוה השחיתך
5191 (ה'קצא)1431 - 1432(דברים י, יא) ויאמר יהוה אלי קום לך למסע לפני העם ויבאו ויירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם לתת להם
5192 (ה'קצב)1432 - 1433(דברים י, יב) ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
5193 (ה'קצג)1433 - 1434(דברים י, יג) לשמר את מצות יהוה ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך
5194 (ה'קצד)1434 - 1435(דברים י, יד) הן ליהוה אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה
5195 (ה'קצה)1435 - 1436(דברים י, טו) רק באבתיך חשק יהוה לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה
5196 (ה'קצו)1436 - 1437(דברים י, טז) ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד
5197 (ה'קצז)1437 - 1438(דברים י, יז) כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד
5198 (ה'קצח)1438 - 1439(דברים י, יח) עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה
5199 (ה'קצט)1439 - 1440(דברים י, יט) ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים
5200 (ה'ר)1440 - 1441(דברים י, כ) את יהוה אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע
5201 (ה'רא)1441 - 1442(דברים י, כא) הוא תהלתך והוא אלהיך אשר עשה אתך את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו עיניך
5202 (ה'רב)1442 - 1443(דברים י, כב) בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה ועתה שמך יהוה אלהיך ככוכבי השמים לרב
5203 (ה'רג)1443 - 1444(דברים יא, א) ואהבת את יהוה אלהיך ושמרת משמרתו וחקתיו ומשפטיו ומצותיו כל הימים
5204 (ה'רד)1444 - 1445(דברים יא, ב) וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר יהוה אלהיכם את גדלו את ידו החזקה וזרעו הנטויה
5205 (ה'רה)1445 - 1446(דברים יא, ג) ואת אתתיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה מלך מצרים ולכל ארצו
5206 (ה'רו)1446 - 1447(דברים יא, ד) ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוה עד היום הזה
5207 (ה'רז)1447 - 1448(דברים יא, ה) ואשר עשה לכם במדבר עד באכם עד המקום הזה
5208 (ה'רח)1448 - 1449(דברים יא, ו) ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל
5209 (ה'רט)1449 - 1450(דברים יא, ז) כי עיניכם הראת את כל מעשה יהוה הגדל אשר עשה
5210 (ה'רי)1450 - 1451(דברים יא, ח) ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה
5211 (ה'ריא)1451 - 1452(דברים יא, ט) ולמען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש
5212 (ה'ריב)1452 - 1453(דברים יא, י) כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק
5213 (ה'ריג)1453 - 1454(דברים יא, יא) והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה מים
5214 (ה'ריד)1454 - 1455(דברים יא, יב) ארץ אשר יהוה אלהיך דרש אתה תמיד עיני יהוה אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה
5215 (ה'ריה)1455 - 1456(דברים יא, יג) והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם
5216 (ה'ריו)1456 - 1457(דברים יא, יד) ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך
5217 (ה'ריז)1457 - 1458(דברים יא, טו) ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת
5218 (ה'ריח)1458 - 1459(דברים יא, טז) השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם
5219 (ה'ריט)1459 - 1460(דברים יא, יז) וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם
5220 (ה'רכ)1460 - 1461(דברים יא, יח) ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם
5221 (ה'רכא)1461 - 1462(דברים יא, יט) ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך
5222 (ה'רכב)1462 - 1463(דברים יא, כ) וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך
5223 (ה'רכג)1463 - 1464(דברים יא, כא) למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ
5224 (ה'רכד)1464 - 1465(דברים יא, כב) כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה לאהבה את יהוה אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו
5225 (ה'רכה)1465 - 1466(דברים יא, כג) והוריש יהוה את כל הגוים האלה מלפניכם וירשתם גוים גדלים ועצמים מכם
5226 (ה'רכו)1466 - 1467(דברים יא, כד) כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבלכם
5227 (ה'רכז)1467 - 1468(דברים יא, כה) לא יתיצב איש בפניכם פחדכם ומוראכם יתן יהוה אלהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם
5228 (ה'רכח)1468 - 1469(דברים יא, כו) ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה
5229 (ה'רכט)1469 - 1470(דברים יא, כז) את הברכה אשר תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום
5230 (ה'רל)1470 - 1471(דברים יא, כח) והקללה אם לא תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם
5231 (ה'רלא)1471 - 1472(דברים יא, כט) והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל
5232 (ה'רלב)1472 - 1473(דברים יא, ל) הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מרה
5233 (ה'רלג)1473 - 1474(דברים יא, לא) כי אתם עברים את הירדן לבא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם בה
5234 (ה'רלד)1474 - 1475(דברים יא, לב) ושמרתם לעשות את כל החקים ואת המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום
5235 (ה'רלה)1475 - 1476(דברים יב, א) אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן יהוה אלהי אבתיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה
5236 (ה'רלו)1476 - 1477(דברים יב, ב) אבד תאבדון את כל המקמות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את אלהיהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן
5237 (ה'רלז)1477 - 1478(דברים יב, ג) ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא
5238 (ה'רלח)1478 - 1479(דברים יב, ד) לא תעשון כן ליהוה אלהיכם
5239 (ה'רלט)1479 - 1480(דברים יב, ה) כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה
5240 (ה'רמ)1480 - 1481(דברים יב, ו) והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם
5241 (ה'רמא)1481 - 1482(דברים יב, ז) ואכלתם שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך יהוה אלהיך
5242 (ה'רמב)1482 - 1483(דברים יב, ח) לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל הישר בעיניו
5243 (ה'רמג)1483 - 1484(דברים יב, ט) כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר יהוה אלהיך נתן לך
5244 (ה'רמד)1484 - 1485(דברים יב, י) ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר יהוה אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל איביכם מסביב וישבתם בטח
5245 (ה'רמה)1485 - 1486(דברים יב, יא) והיה המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם מעשרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה
5246 (ה'רמו)1486 - 1487(דברים יב, יב) ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם
5247 (ה'רמז)1487 - 1488(דברים יב, יג) השמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראה
5248 (ה'רמח)1488 - 1489(דברים יב, יד) כי אם במקום אשר יבחר יהוה באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך
5249 (ה'רמט)1489 - 1490(דברים יב, טו) רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך בכל שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל
5250 (ה'רנ)1490 - 1491(דברים יב, טז) רק הדם לא תאכלו על הארץ תשפכנו כמים
5251 (ה'רנא)1491 - 1492(דברים יב, יז) לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך
5252 (ה'רנב)1492 - 1493(דברים יב, יח) כי אם לפני יהוה אלהיך תאכלנו במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אלהיך בכל משלח ידך
5253 (ה'רנג)1493 - 1494(דברים יב, יט) השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך
5254 (ה'רנד)1494 - 1495(דברים יב, כ) כי ירחיב יהוה אלהיך את גבלך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר בכל אות נפשך תאכל בשר
5255 (ה'רנה)1495 - 1496(דברים יב, כא) כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן יהוה לך כאשר צויתך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך
5256 (ה'רנו)1496 - 1497(דברים יב, כב) אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו הטמא והטהור יחדו יאכלנו
5257 (ה'רנז)1497 - 1498(דברים יב, כג) רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר
5258 (ה'רנח)1498 - 1499(דברים יב, כד) לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים
5259 (ה'רנט)1499 - 1500(דברים יב, כה) לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני יהוה
5260 (ה'רס)1500 - 1501(דברים יב, כו) רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר יבחר יהוה
5261 (ה'רסא)1501 - 1502(דברים יב, כז) ועשית עלתיך הבשר והדם על מזבח יהוה אלהיך ודם זבחיך ישפך על מזבח יהוה אלהיך והבשר תאכל
5262 (ה'רסב)1502 - 1503(דברים יב, כח) שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני יהוה אלהיך
5263 (ה'רסג)1503 - 1504(דברים יב, כט) כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך וירשת אתם וישבת בארצם
5264 (ה'רסד)1504 - 1505(דברים יב, ל) השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן תדרש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני
5265 (ה'רסה)1505 - 1506(דברים יב, לא) לא תעשה כן ליהוה אלהיך כי כל תועבת יהוה אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם
5266 (ה'רסו)1506 - 1507(דברים יג, א) את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו
5267 (ה'רסז)1507 - 1508(דברים יג, ב) כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת
5268 (ה'רסח)1508 - 1509(דברים יג, ג) ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם
5269 (ה'רסט)1509 - 1510(דברים יג, ד) לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם
5270 (ה'רע)1510 - 1511(דברים יג, ה) אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון
5271 (ה'רעא)1511 - 1512(דברים יג, ו) והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך
5272 (ה'רעב)1512 - 1513(דברים יג, ז) כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך
5273 (ה'רעג)1513 - 1514(דברים יג, ח) מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרבים אליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועד קצה הארץ
5274 (ה'רעד)1514 - 1515(דברים יג, ט) לא תאבה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמל ולא תכסה עליו
5275 (ה'רעה)1515 - 1516(דברים יג, י) כי הרג תהרגנו ידך תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרנה
5276 (ה'רעו)1516 - 1517(דברים יג, יא) וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
5277 (ה'רעז)1517 - 1518(דברים יג, יב) וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוספו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך
5278 (ה'רעח)1518 - 1519(דברים יג, יג) כי תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר
5279 (ה'רעט)1519 - 1520(דברים יג, יד) יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם
5280 (ה'רפ)1520 - 1521(דברים יג, טו) ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך
5281 (ה'רפא)1521 - 1522(דברים יג, טז) הכה תכה את ישבי העיר ההוא לפי חרב החרם אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב
5282 (ה'רפב)1522 - 1523(דברים יג, יז) ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד
5283 (ה'רפג)1523 - 1524(דברים יג, יח) ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך
5284 (ה'רפד)1524 - 1525(דברים יג, יט) כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר בעיני יהוה אלהיך
5285 (ה'רפה)1525 - 1526(דברים יד, א) בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת
5286 (ה'רפו)1526 - 1527(דברים יד, ב) כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה
5287 (ה'רפז)1527 - 1528(דברים יד, ג) לא תאכל כל תועבה
5288 (ה'רפח)1528 - 1529(דברים יד, ד) זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים
5289 (ה'רפט)1529 - 1530(דברים יד, ה) איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר
5290 (ה'רצ)1530 - 1531(דברים יד, ו) וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו
5291 (ה'רצא)1531 - 1532(דברים יד, ז) אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם
5292 (ה'רצב)1532 - 1533(דברים יד, ח) ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו
5293 (ה'רצג)1533 - 1534(דברים יד, ט) את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו
5294 (ה'רצד)1534 - 1535(דברים יד, י) וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם
5295 (ה'רצה)1535 - 1536(דברים יד, יא) כל צפור טהרה תאכלו
5296 (ה'רצו)1536 - 1537(דברים יד, יב) וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה
5297 (ה'רצז)1537 - 1538(דברים יד, יג) והראה ואת האיה והדיה למינה
5298 (ה'רצח)1538 - 1539(דברים יד, יד) ואת כל ערב למינו
5299 (ה'רצט)1539 - 1540(דברים יד, טו) ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו
5300 (ה'ש)1540 - 1541(דברים יד, טז) את הכוס ואת הינשוף והתנשמת
5301 (ה'שא)1541 - 1542(דברים יד, יז) והקאת ואת הרחמה ואת השלך
5302 (ה'שב)1542 - 1543(דברים יד, יח) והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף
5303 (ה'שג)1543 - 1544(דברים יד, יט) וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו
5304 (ה'שד)1544 - 1545(דברים יד, כ) כל עוף טהור תאכלו
5305 (ה'שה)1545 - 1546(דברים יד, כא) לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו
5306 (ה'שו)1546 - 1547(דברים יד, כב) עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה
5307 (ה'שז)1547 - 1548(דברים יד, כג) ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים
5308 (ה'שח)1548 - 1549(דברים יד, כד) וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך
5309 (ה'שט)1549 - 1550(דברים יד, כה) ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו
5310 (ה'שי)1550 - 1551(דברים יד, כו) ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך
5311 (ה'שיא)1551 - 1552(דברים יד, כז) והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך
5312 (ה'שיב)1552 - 1553(דברים יד, כח) מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך
5313 (ה'שיג)1553 - 1554(דברים יד, כט) ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה
5314 (ה'שיד)1554 - 1555(דברים טו, א) מקץ שבע שנים תעשה שמטה
5315 (ה'שיה)1555 - 1556(דברים טו, ב) וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה ליהוה
5316 (ה'שיו)1556 - 1557(דברים טו, ג) את הנכרי תגש ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך
5317 (ה'שיז)1557 - 1558(דברים טו, ד) אפס כי לא יהיה בך אביון כי ברך יברכך יהוה בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה
5318 (ה'שיח)1558 - 1559(דברים טו, ה) רק אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום
5319 (ה'שיט)1559 - 1560(דברים טו, ו) כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו
5320 (ה'שכ)1560 - 1561(דברים טו, ז) כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון
5321 (ה'שכא)1561 - 1562(דברים טו, ח) כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו
5322 (ה'שכב)1562 - 1563(דברים טו, ט) השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא
5323 (ה'שכג)1563 - 1564(דברים טו, י) נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך
5324 (ה'שכד)1564 - 1565(דברים טו, יא) כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך
5325 (ה'שכה)1565 - 1566(דברים טו, יב) כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעת תשלחנו חפשי מעמך
5326 (ה'שכו)1566 - 1567(דברים טו, יג) וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם
5327 (ה'שכז)1567 - 1568(דברים טו, יד) העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך יהוה אלהיך תתן לו
5328 (ה'שכח)1568 - 1569(דברים טו, טו) וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום
5329 (ה'שכט)1569 - 1570(דברים טו, טז) והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך
5330 (ה'של)1570 - 1571(דברים טו, יז) ולקחת את המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן
5331 (ה'שלא)1571 - 1572(דברים טו, יח) לא יקשה בעינך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך בכל אשר תעשה
5332 (ה'שלב)1572 - 1573(דברים טו, יט) כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכר שורך ולא תגז בכור צאנך
5333 (ה'שלג)1573 - 1574(דברים טו, כ) לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר יבחר יהוה אתה וביתך
5334 (ה'שלד)1574 - 1575(דברים טו, כא) וכי יהיה בו מום פסח או עור כל מום רע לא תזבחנו ליהוה אלהיך
5335 (ה'שלה)1575 - 1576(דברים טו, כב) בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל
5336 (ה'שלו)1576 - 1577(דברים טו, כג) רק את דמו לא תאכל על הארץ תשפכנו כמים
5337 (ה'שלז)1577 - 1578(דברים טז, א) שמור את חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה
5338 (ה'שלח)1578 - 1579(דברים טז, ב) וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר יהוה לשכן שמו שם
5339 (ה'שלט)1579 - 1580(דברים טז, ג) לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
5340 (ה'שמ)1580 - 1581(דברים טז, ד) ולא יראה לך שאר בכל גבלך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר
5341 (ה'שמא)1581 - 1582(דברים טז, ה) לא תוכל לזבח את הפסח באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך
5342 (ה'שמב)1582 - 1583(דברים טז, ו) כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים
5343 (ה'שמג)1583 - 1584(דברים טז, ז) ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך
5344 (ה'שמד)1584 - 1585(דברים טז, ח) ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ליהוה אלהיך לא תעשה מלאכה
5345 (ה'שמה)1585 - 1586(דברים טז, ט) שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות
5346 (ה'שמו)1586 - 1587(דברים טז, י) ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך
5347 (ה'שמז)1587 - 1588(דברים טז, יא) ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם
5348 (ה'שמח)1588 - 1589(דברים טז, יב) וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החקים האלה
5349 (ה'שמט)1589 - 1590(דברים טז, יג) חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך
5350 (ה'שנ)1590 - 1591(דברים טז, יד) ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך
5351 (ה'שנא)1591 - 1592(דברים טז, טו) שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר יבחר יהוה כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח
5352 (ה'שנב)1592 - 1593(דברים טז, טז) שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני יהוה ריקם
5353 (ה'שנג)1593 - 1594(דברים טז, יז) איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך
5354 (ה'שנד)1594 - 1595(דברים טז, יח) שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק
5355 (ה'שנה)1595 - 1596(דברים טז, יט) לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם
5356 (ה'שנו)1596 - 1597(דברים טז, כ) צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך
5357 (ה'שנז)1597 - 1598(דברים טז, כא) לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר תעשה לך
5358 (ה'שנח)1598 - 1599(דברים טז, כב) ולא תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך
5359 (ה'שנט)1599 - 1600(דברים יז, א) לא תזבח ליהוה אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע כי תועבת יהוה אלהיך הוא
5360 (ה'שס)1600 - 1601(דברים יז, ב) כי ימצא בקרבך באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך איש או אשה אשר יעשה את הרע בעיני יהוה אלהיך לעבר בריתו
5361 (ה'שסא)1601 - 1602(דברים יז, ג) וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתי
5362 (ה'שסב)1602 - 1603(דברים יז, ד) והגד לך ושמעת ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל
5363 (ה'שסג)1603 - 1604(דברים יז, ה) והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההוא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך את האיש או את האשה וסקלתם באבנים ומתו
5364 (ה'שסד)1604 - 1605(דברים יז, ו) על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד
5365 (ה'שסה)1605 - 1606(דברים יז, ז) יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו ויד כל העם באחרנה ובערת הרע מקרבך
5366 (ה'שסו)1606 - 1607(דברים יז, ח) כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבת בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו
5367 (ה'שסז)1607 - 1608(דברים יז, ט) ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט
5368 (ה'שסח)1608 - 1609(דברים יז, י) ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר יהוה ושמרת לעשות ככל אשר יורוך
5369 (ה'שסט)1609 - 1610(דברים יז, יא) על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל
5370 (ה'שע)1610 - 1611(דברים יז, יב) והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמע אל הכהן העמד לשרת שם את יהוה אלהיך או אל השפט ומת האיש ההוא ובערת הרע מישראל
5371 (ה'שעא)1611 - 1612(דברים יז, יג) וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד
5372 (ה'שעב)1612 - 1613(דברים יז, יד) כי תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי
5373 (ה'שעג)1613 - 1614(דברים יז, טו) שום תשים עליך מלך אשר יבחר יהוה אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא
5374 (ה'שעד)1614 - 1615(דברים יז, טז) רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד
5375 (ה'שעה)1615 - 1616(דברים יז, יז) ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה לו מאד
5376 (ה'שעו)1616 - 1617(דברים יז, יח) והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים
5377 (ה'שעז)1617 - 1618(דברים יז, יט) והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את יהוה אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם
5378 (ה'שעח)1618 - 1619(דברים יז, כ) לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל
5379 (ה'שעט)1619 - 1620(דברים יח, א) לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון
5380 (ה'שפ)1620 - 1621(דברים יח, ב) ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר לו
5381 (ה'שפא)1621 - 1622(דברים יח, ג) וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה
5382 (ה'שפב)1622 - 1623(דברים יח, ד) ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו
5383 (ה'שפג)1623 - 1624(דברים יח, ה) כי בו בחר יהוה אלהיך מכל שבטיך לעמד לשרת בשם יהוה הוא ובניו כל הימים
5384 (ה'שפד)1624 - 1625(דברים יח, ו) וכי יבא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר יבחר יהוה
5385 (ה'שפה)1625 - 1626(דברים יח, ז) ושרת בשם יהוה אלהיו ככל אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה
5386 (ה'שפו)1626 - 1627(דברים יח, ח) חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות
5387 (ה'שפז)1627 - 1628(דברים יח, ט) כי אתה בא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם
5388 (ה'שפח)1628 - 1629(דברים יח, י) לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף
5389 (ה'שפט)1629 - 1630(דברים יח, יא) וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים
5390 (ה'שצ)1630 - 1631(דברים יח, יב) כי תועבת יהוה כל עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מוריש אותם מפניך
5391 (ה'שצא)1631 - 1632(דברים יח, יג) תמים תהיה עם יהוה אלהיך
5392 (ה'שצב)1632 - 1633(דברים יח, יד) כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך
5393 (ה'שצג)1633 - 1634(דברים יח, טו) נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון
5394 (ה'שצד)1634 - 1635(דברים יח, טז) ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות
5395 (ה'שצה)1635 - 1636(דברים יח, יז) ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו
5396 (ה'שצו)1636 - 1637(דברים יח, יח) נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו
5397 (ה'שצז)1637 - 1638(דברים יח, יט) והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו
5398 (ה'שצח)1638 - 1639(דברים יח, כ) אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא
5399 (ה'שצט)1639 - 1640(דברים יח, כא) וכי תאמר בלבבך איכה נדע את הדבר אשר לא דברו יהוה
5400 (ה'ת)1640 - 1641(דברים יח, כב) אשר ידבר הנביא בשם יהוה ולא יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו
5401 (ה'תא)1641 - 1642(דברים יט, א) כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר יהוה אלהיך נתן לך את ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם
5402 (ה'תב)1642 - 1643(דברים יט, ב) שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה
5403 (ה'תג)1643 - 1644(דברים יט, ג) תכין לך הדרך ושלשת את גבול ארצך אשר ינחילך יהוה אלהיך והיה לנוס שמה כל רצח
5404 (ה'תד)1644 - 1645(דברים יט, ד) וזה דבר הרצח אשר ינוס שמה וחי אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם
5405 (ה'תה)1645 - 1646(דברים יט, ה) ואשר יבא את רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי
5406 (ה'תו)1646 - 1647(דברים יט, ו) פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי יחם לבבו והשיגו כי ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום
5407 (ה'תז)1647 - 1648(דברים יט, ז) על כן אנכי מצוך לאמר שלש ערים תבדיל לך
5408 (ה'תח)1648 - 1649(דברים יט, ח) ואם ירחיב יהוה אלהיך את גבלך כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבתיך
5409 (ה'תט)1649 - 1650(דברים יט, ט) כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה
5410 (ה'תי)1650 - 1651(דברים יט, י) ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים
5411 (ה'תיא)1651 - 1652(דברים יט, יא) וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערים האל
5412 (ה'תיב)1652 - 1653(דברים יט, יב) ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת
5413 (ה'תיג)1653 - 1654(דברים יט, יג) לא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי מישראל וטוב לך
5414 (ה'תיד)1654 - 1655(דברים יט, יד) לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשנים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה
5415 (ה'תיה)1655 - 1656(דברים יט, טו) לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר
5416 (ה'תיו)1656 - 1657(דברים יט, טז) כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה
5417 (ה'תיז)1657 - 1658(דברים יט, יז) ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם
5418 (ה'תיח)1658 - 1659(דברים יט, יח) ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו
5419 (ה'תיט)1659 - 1660(דברים יט, יט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך
5420 (ה'תכ)1660 - 1661(דברים יט, כ) והנשארים ישמעו ויראו ולא יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך
5421 (ה'תכא)1661 - 1662(דברים יט, כא) ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל
5422 (ה'תכב)1662 - 1663(דברים כ, א) כי תצא למלחמה על איבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי יהוה אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים
5423 (ה'תכג)1663 - 1664(דברים כ, ב) והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל העם
5424 (ה'תכד)1664 - 1665(דברים כ, ג) ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על איביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם
5425 (ה'תכה)1665 - 1666(דברים כ, ד) כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם
5426 (ה'תכו)1666 - 1667(דברים כ, ה) ודברו השטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו
5427 (ה'תכז)1667 - 1668(דברים כ, ו) ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו
5428 (ה'תכח)1668 - 1669(דברים כ, ז) ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה
5429 (ה'תכט)1669 - 1670(דברים כ, ח) ויספו השטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו
5430 (ה'תל)1670 - 1671(דברים כ, ט) והיה ככלת השטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם
5431 (ה'תלא)1671 - 1672(דברים כ, י) כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום
5432 (ה'תלב)1672 - 1673(דברים כ, יא) והיה אם שלום תענך ופתחה לך והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך
5433 (ה'תלג)1673 - 1674(דברים כ, יב) ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה וצרת עליה
5434 (ה'תלד)1674 - 1675(דברים כ, יג) ונתנה יהוה אלהיך בידך והכית את כל זכורה לפי חרב
5435 (ה'תלה)1675 - 1676(דברים כ, יד) רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל שללה תבז לך ואכלת את שלל איביך אשר נתן יהוה אלהיך לך
5436 (ה'תלו)1676 - 1677(דברים כ, טו) כן תעשה לכל הערים הרחקת ממך מאד אשר לא מערי הגוים האלה הנה
5437 (ה'תלז)1677 - 1678(דברים כ, טז) רק מערי העמים האלה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לא תחיה כל נשמה
5438 (ה'תלח)1678 - 1679(דברים כ, יז) כי החרם תחרימם החתי והאמרי הכנעני והפרזי החוי והיבוסי כאשר צוך יהוה אלהיך
5439 (ה'תלט)1679 - 1680(דברים כ, יח) למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבתם אשר עשו לאלהיהם וחטאתם ליהוה אלהיכם
5440 (ה'תמ)1680 - 1681(דברים כ, יט) כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור
5441 (ה'תמא)1681 - 1682(דברים כ, כ) רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אתו תשחית וכרת ובנית מצור על העיר אשר הוא עשה עמך מלחמה עד רדתה
5442 (ה'תמב)1682 - 1683(דברים כא, א) כי ימצא חלל באדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה נפל בשדה לא נודע מי הכהו
5443 (ה'תמג)1683 - 1684(דברים כא, ב) ויצאו זקניך ושפטיך ומדדו אל הערים אשר סביבת החלל
5444 (ה'תמד)1684 - 1685(דברים כא, ג) והיה העיר הקרבה אל החלל ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר אשר לא עבד בה אשר לא משכה בעל
5445 (ה'תמה)1685 - 1686(דברים כא, ד) והורדו זקני העיר ההוא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שם את העגלה בנחל
5446 (ה'תמו)1686 - 1687(דברים כא, ה) ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר יהוה אלהיך לשרתו ולברך בשם יהוה ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע
5447 (ה'תמז)1687 - 1688(דברים כא, ו) וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל
5448 (ה'תמח)1688 - 1689(דברים כא, ז) וענו ואמרו ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו
5449 (ה'תמט)1689 - 1690(דברים כא, ח) כפר לעמך ישראל אשר פדית יהוה ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם
5450 (ה'תנ)1690 - 1691(דברים כא, ט) ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני יהוה
5451 (ה'תנא)1691 - 1692(דברים כא, י) כי תצא למלחמה על איביך ונתנו יהוה אלהיך בידך ושבית שביו
5452 (ה'תנב)1692 - 1693(דברים כא, יא) וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה
5453 (ה'תנג)1693 - 1694(דברים כא, יב) והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה
5454 (ה'תנד)1694 - 1695(דברים כא, יג) והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה
5455 (ה'תנה)1695 - 1696(דברים כא, יד) והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עניתה
5456 (ה'תנו)1696 - 1697(דברים כא, טו) כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכר לשניאה
5457 (ה'תנז)1697 - 1698(דברים כא, טז) והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכר
5458 (ה'תנח)1698 - 1699(דברים כא, יז) כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו כי הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה
5459 (ה'תנט)1699 - 1700(דברים כא, יח) כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם
5460 (ה'תס)1700 - 1701(דברים כא, יט) ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו
5461 (ה'תסא)1701 - 1702(דברים כא, כ) ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומרה איננו שמע בקלנו זולל וסבא
5462 (ה'תסב)1702 - 1703(דברים כא, כא) ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו
5463 (ה'תסג)1703 - 1704(דברים כא, כב) וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אתו על עץ
5464 (ה'תסד)1704 - 1705(דברים כא, כג) לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא כי קללת אלהים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה
5465 (ה'תסה)1705 - 1706(דברים כב, א) לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך
5466 (ה'תסו)1706 - 1707(דברים כב, ב) ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו
5467 (ה'תסז)1707 - 1708(דברים כב, ג) וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם
5468 (ה'תסח)1708 - 1709(דברים כב, ד) לא תראה את חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו
5469 (ה'תסט)1709 - 1710(דברים כב, ה) לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה
5470 (ה'תע)1710 - 1711(דברים כב, ו) כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על האפרחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים
5471 (ה'תעא)1711 - 1712(דברים כב, ז) שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים
5472 (ה'תעב)1712 - 1713(דברים כב, ח) כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו
5473 (ה'תעג)1713 - 1714(דברים כב, ט) לא תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם
5474 (ה'תעד)1714 - 1715(דברים כב, י) לא תחרש בשור ובחמר יחדו
5475 (ה'תעה)1715 - 1716(דברים כב, יא) לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו
5476 (ה'תעו)1716 - 1717(דברים כב, יב) גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה
5477 (ה'תעז)1717 - 1718(דברים כב, יג) כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה
5478 (ה'תעח)1718 - 1719(דברים כב, יד) ושם לה עלילת דברים והוצא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים
5479 (ה'תעט)1719 - 1720(דברים כב, טו) ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את בתולי הנער אל זקני העיר השערה
5480 (ה'תפ)1720 - 1721(דברים כב, טז) ואמר אבי הנער אל הזקנים את בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה
5481 (ה'תפא)1721 - 1722(דברים כב, יז) והנה הוא שם עלילת דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר
5482 (ה'תפב)1722 - 1723(דברים כב, יח) ולקחו זקני העיר ההוא את האיש ויסרו אתו
5483 (ה'תפג)1723 - 1724(דברים כב, יט) וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו
5484 (ה'תפד)1724 - 1725(דברים כב, כ) ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנער
5485 (ה'תפה)1725 - 1726(דברים כב, כא) והוציאו את הנער אל פתח בית אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך
5486 (ה'תפו)1726 - 1727(דברים כב, כב) כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש השכב עם האשה והאשה ובערת הרע מישראל
5487 (ה'תפז)1727 - 1728(דברים כב, כג) כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה
5488 (ה'תפח)1728 - 1729(דברים כב, כד) והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את הנער על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך
5489 (ה'תפט)1729 - 1730(דברים כב, כה) ואם בשדה ימצא האיש את הנער המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו
5490 (ה'תצ)1730 - 1731(דברים כב, כו) ולנער לא תעשה דבר אין לנער חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה
5491 (ה'תצא)1731 - 1732(דברים כב, כז) כי בשדה מצאה צעקה הנער המארשה ואין מושיע לה
5492 (ה'תצב)1732 - 1733(דברים כב, כח) כי ימצא איש נער בתולה אשר לא ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו
5493 (ה'תצג)1733 - 1734(דברים כב, כט) ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה לא יוכל שלחה כל ימיו
5494 (ה'תצד)1734 - 1735(דברים כג, א) לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו
5495 (ה'תצה)1735 - 1736(דברים כג, ב) לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל יהוה
5496 (ה'תצו)1736 - 1737(דברים כג, ג) לא יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה
5497 (ה'תצז)1737 - 1738(דברים כג, ד) לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם
5498 (ה'תצח)1738 - 1739(דברים כג, ה) על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך
5499 (ה'תצט)1739 - 1740(דברים כג, ו) ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך
5500 (ה'תק)1740 - 1741(דברים כג, ז) לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם
5501 (ה'תקא)1741 - 1742(דברים כג, ח) לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו
5502 (ה'תקב)1742 - 1743(דברים כג, ט) בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה
5503 (ה'תקג)1743 - 1744(דברים כג, י) כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע
5504 (ה'תקד)1744 - 1745(דברים כג, יא) כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה
5505 (ה'תקה)1745 - 1746(דברים כג, יב) והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה
5506 (ה'תקו)1746 - 1747(דברים כג, יג) ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ
5507 (ה'תקז)1747 - 1748(דברים כג, יד) ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך
5508 (ה'תקח)1748 - 1749(דברים כג, טו) כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך
5509 (ה'תקט)1749 - 1750(דברים כג, טז) לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו
5510 (ה'תקי)1750 - 1751(דברים כג, יז) עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו
5511 (ה'תקיא)1751 - 1752(דברים כג, יח) לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל
5512 (ה'תקיב)1752 - 1753(דברים כג, יט) לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם
5513 (ה'תקיג)1753 - 1754(דברים כג, כ) לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך
5514 (ה'תקיד)1754 - 1755(דברים כג, כא) לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
5515 (ה'תקיה)1755 - 1756(דברים כג, כב) כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא
5516 (ה'תקיו)1756 - 1757(דברים כג, כג) וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא
5517 (ה'תקיז)1757 - 1758(דברים כג, כד) מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך
5518 (ה'תקיח)1758 - 1759(דברים כג, כה) כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן
5519 (ה'תקיט)1759 - 1760(דברים כג, כו) כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך
5520 (ה'תקכ)1760 - 1761(דברים כד, א) כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו
5521 (ה'תקכא)1761 - 1762(דברים כד, ב) ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר
5522 (ה'תקכב)1762 - 1763(דברים כד, ג) ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאשה
5523 (ה'תקכג)1763 - 1764(דברים כד, ד) לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה
5524 (ה'תקכד)1764 - 1765(דברים כד, ה) כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח
5525 (ה'תקכה)1765 - 1766(דברים כד, ו) לא יחבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל
5526 (ה'תקכו)1766 - 1767(דברים כד, ז) כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך
5527 (ה'תקכז)1767 - 1768(דברים כד, ח) השמר בנגע הצרעת לשמר מאד ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשות
5528 (ה'תקכח)1768 - 1769(דברים כד, ט) זכור את אשר עשה יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים
5529 (ה'תקכט)1769 - 1770(דברים כד, י) כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבא אל ביתו לעבט עבטו
5530 (ה'תקל)1770 - 1771(דברים כד, יא) בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את העבוט החוצה
5531 (ה'תקלא)1771 - 1772(דברים כד, יב) ואם איש עני הוא לא תשכב בעבטו
5532 (ה'תקלב)1772 - 1773(דברים כד, יג) השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך
5533 (ה'תקלג)1773 - 1774(דברים כד, יד) לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך
5534 (ה'תקלד)1774 - 1775(דברים כד, טו) ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא
5535 (ה'תקלה)1775 - 1776(דברים כד, טז) לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו
5536 (ה'תקלו)1776 - 1777(דברים כד, יז) לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה
5537 (ה'תקלז)1777 - 1778(דברים כד, יח) וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך יהוה אלהיך משם על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה
5538 (ה'תקלח)1778 - 1779(דברים כד, יט) כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך
5539 (ה'תקלט)1779 - 1780(דברים כד, כ) כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה
5540 (ה'תקמ)1780 - 1781(דברים כד, כא) כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה
5541 (ה'תקמא)1781 - 1782(דברים כד, כב) וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה
5542 (ה'תקמב)1782 - 1783(דברים כה, א) כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע
5543 (ה'תקמג)1783 - 1784(דברים כה, ב) והיה אם בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר
5544 (ה'תקמד)1784 - 1785(דברים כה, ג) ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך
5545 (ה'תקמה)1785 - 1786(דברים כה, ד) לא תחסם שור בדישו
5546 (ה'תקמו)1786 - 1787(דברים כה, ה) כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה
5547 (ה'תקמז)1787 - 1788(דברים כה, ו) והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל
5548 (ה'תקמח)1788 - 1789(דברים כה, ז) ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי
5549 (ה'תקמט)1789 - 1790(דברים כה, ח) וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה
5550 (ה'תקנ)1790 - 1791(דברים כה, ט) ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו
5551 (ה'תקנא)1791 - 1792(דברים כה, י) ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל
5552 (ה'תקנב)1792 - 1793(דברים כה, יא) כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו
5553 (ה'תקנג)1793 - 1794(דברים כה, יב) וקצתה את כפה לא תחוס עינך
5554 (ה'תקנד)1794 - 1795(דברים כה, יג) לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה
5555 (ה'תקנה)1795 - 1796(דברים כה, יד) לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה
5556 (ה'תקנו)1796 - 1797(דברים כה, טו) אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך
5557 (ה'תקנז)1797 - 1798(דברים כה, טז) כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול
5558 (ה'תקנח)1798 - 1799(דברים כה, יז) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים
5559 (ה'תקנט)1799 - 1800(דברים כה, יח) אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים
5560 (ה'תקס)1800 - 1801(דברים כה, יט) והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח
5561 (ה'תקסא)1801 - 1802(דברים כו, א) והיה כי תבוא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה
5562 (ה'תקסב)1802 - 1803(דברים כו, ב) ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם
5563 (ה'תקסג)1803 - 1804(דברים כו, ג) ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו
5564 (ה'תקסד)1804 - 1805(דברים כו, ד) ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך
5565 (ה'תקסה)1805 - 1806(דברים כו, ה) וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב
5566 (ה'תקסו)1806 - 1807(דברים כו, ו) וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה
5567 (ה'תקסז)1807 - 1808(דברים כו, ז) ונצעק אל יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו
5568 (ה'תקסח)1808 - 1809(דברים כו, ח) ויוצאנו יהוה ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים
5569 (ה'תקסט)1809 - 1810(דברים כו, ט) ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש
5570 (ה'תקע)1810 - 1811(דברים כו, י) ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי יהוה והנחתו לפני יהוה אלהיך והשתחוית לפני יהוה אלהיך
5571 (ה'תקעא)1811 - 1812(דברים כו, יא) ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך יהוה אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך
5572 (ה'תקעב)1812 - 1813(דברים כו, יב) כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו
5573 (ה'תקעג)1813 - 1814(דברים כו, יג) ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי
5574 (ה'תקעד)1814 - 1815(דברים כו, יד) לא אכלתי באני ממנו ולא בערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול יהוה אלהי עשיתי ככל אשר צויתני
5575 (ה'תקעה)1815 - 1816(דברים כו, טו) השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש
5576 (ה'תקעו)1816 - 1817(דברים כו, טז) היום הזה יהוה אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך
5577 (ה'תקעז)1817 - 1818(דברים כו, יז) את יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו
5578 (ה'תקעח)1818 - 1819(דברים כו, יח) ויהוה האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר לך ולשמר כל מצותיו
5579 (ה'תקעט)1819 - 1820(דברים כו, יט) ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיתך עם קדש ליהוה אלהיך כאשר דבר
5580 (ה'תקפ)1820 - 1821(דברים כז, א) ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר שמר את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום
5581 (ה'תקפא)1821 - 1822(דברים כז, ב) והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד
5582 (ה'תקפב)1822 - 1823(דברים כז, ג) וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך
5583 (ה'תקפג)1823 - 1824(דברים כז, ד) והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד
5584 (ה'תקפד)1824 - 1825(דברים כז, ה) ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל
5585 (ה'תקפה)1825 - 1826(דברים כז, ו) אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך
5586 (ה'תקפו)1826 - 1827(דברים כז, ז) וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך
5587 (ה'תקפז)1827 - 1828(דברים כז, ח) וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב
5588 (ה'תקפח)1828 - 1829(דברים כז, ט) וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך
5589 (ה'תקפט)1829 - 1830(דברים כז, י) ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את מצותו ואת חקיו אשר אנכי מצוך היום
5590 (ה'תקצ)1830 - 1831(דברים כז, יא) ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר
5591 (ה'תקצא)1831 - 1832(דברים כז, יב) אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים בעברכם את הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן
5592 (ה'תקצב)1832 - 1833(דברים כז, יג) ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי
5593 (ה'תקצג)1833 - 1834(דברים כז, יד) וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם
5594 (ה'תקצד)1834 - 1835(דברים כז, טו) ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן
5595 (ה'תקצה)1835 - 1836(דברים כז, טז) ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן
5596 (ה'תקצו)1836 - 1837(דברים כז, יז) ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן
5597 (ה'תקצז)1837 - 1838(דברים כז, יח) ארור משגה עור בדרך ואמר כל העם אמן תורת האבולוציה
תורת האבולוציה
תורת האבולוציה
תורת האבולוציה
תורת האבולוציה
5598 (ה'תקצח)1838 - 1839(דברים כז, יט) ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן
5599 (ה'תקצט)1839 - 1840(דברים כז, כ) ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן
5600 (ה'תר)1840 - 1841(דברים כז, כא) ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן
5601 (ה'תרא)1841 - 1842(דברים כז, כב) ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן
5602 (ה'תרב)1842 - 1843(דברים כז, כג) ארור שכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן
5603 (ה'תרג)1843 - 1844(דברים כז, כד) ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן
5604 (ה'תרד)1844 - 1845(דברים כז, כה) ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן
5605 (ה'תרה)1845 - 1846(דברים כז, כו) ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן
5606 (ה'תרו)1846 - 1847(דברים כח, א) והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ
5607 (ה'תרז)1847 - 1848(דברים כח, ב) ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך
5608 (ה'תרח)1848 - 1849(דברים כח, ג) ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה
5609 (ה'תרט)1849 - 1850(דברים כח, ד) ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך
5610 (ה'תרי)1850 - 1851(דברים כח, ה) ברוך טנאך ומשארתך
5611 (ה'תריא)1851 - 1852(דברים כח, ו) ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך
5612 (ה'תריב)1852 - 1853(דברים כח, ז) יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך
5613 (ה'תריג)1853 - 1854(דברים כח, ח) יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך
5614 (ה'תריד)1854 - 1855(דברים כח, ט) יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו
5615 (ה'תריה)1855 - 1856(דברים כח, י) וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך
5616 (ה'תריו)1856 - 1857(דברים כח, יא) והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך
5617 (ה'תריז)1857 - 1858(דברים כח, יב) יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה
5618 (ה'תריח)1858 - 1859(דברים כח, יג) ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות
5619 (ה'תריט)1859 - 1860(דברים כח, יד) ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם
5620 (ה'תרכ)1860 - 1861(דברים כח, טו) והיה אם לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך
5621 (ה'תרכא)1861 - 1862(דברים כח, טז) ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה
5622 (ה'תרכב)1862 - 1863(דברים כח, יז) ארור טנאך ומשארתך
5623 (ה'תרכג)1863 - 1864(דברים כח, יח) ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרת צאנך
5624 (ה'תרכד)1864 - 1865(דברים כח, יט) ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך
5625 (ה'תרכה)1865 - 1866(דברים כח, כ) ישלח יהוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת בכל משלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני
5626 (ה'תרכו)1866 - 1867(דברים כח, כא) ידבק יהוה בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה
5627 (ה'תרכז)1867 - 1868(דברים כח, כב) יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך
5628 (ה'תרכח)1868 - 1869(דברים כח, כג) והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל
5629 (ה'תרכט)1869 - 1870(דברים כח, כד) יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השמים ירד עליך עד השמדך
5630 (ה'תרל)1870 - 1871(דברים כח, כה) יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ
5631 (ה'תרלא)1871 - 1872(דברים כח, כו) והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד
5632 (ה'תרלב)1872 - 1873(דברים כח, כז) יככה יהוה בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל להרפא
5633 (ה'תרלג)1873 - 1874(דברים כח, כח) יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב
5634 (ה'תרלד)1874 - 1875(דברים כח, כט) והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע
5635 (ה'תרלה)1875 - 1876(דברים כח, ל) אשה תארש ואיש אחר ישגלנה בית תבנה ולא תשב בו כרם תטע ולא תחללנו
5636 (ה'תרלו)1876 - 1877(דברים כח, לא) שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע
5637 (ה'תרלז)1877 - 1878(דברים כח, לב) בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך
5638 (ה'תרלח)1878 - 1879(דברים כח, לג) פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים
5639 (ה'תרלט)1879 - 1880(דברים כח, לד) והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה
5640 (ה'תרמ)1880 - 1881(דברים כח, לה) יככה יהוה בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך
5641 (ה'תרמא)1881 - 1882(דברים כח, לו) יולך יהוה אתך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן
5642 (ה'תרמב)1882 - 1883(דברים כח, לז) והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך יהוה שמה
5643 (ה'תרמג)1883 - 1884(דברים כח, לח) זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה
5644 (ה'תרמד)1884 - 1885(דברים כח, לט) כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת
5645 (ה'תרמה)1885 - 1886(דברים כח, מ) זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך
5646 (ה'תרמו)1886 - 1887(דברים כח, מא) בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי
5647 (ה'תרמז)1887 - 1888(דברים כח, מב) כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל
5648 (ה'תרמח)1888 - 1889(דברים כח, מג) הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה
5649 (ה'תרמט)1889 - 1890(דברים כח, מד) הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב
5650 (ה'תרנ)1890 - 1891(דברים כח, מה) ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך
5651 (ה'תרנא)1891 - 1892(דברים כח, מו) והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם
5652 (ה'תרנב)1892 - 1893(דברים כח, מז) תחת אשר לא עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל
5653 (ה'תרנג)1893 - 1894(דברים כח, מח) ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך
5654 (ה'תרנד)1894 - 1895(דברים כח, מט) ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו
5655 (ה'תרנה)1895 - 1896(דברים כח, נ) גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן
5656 (ה'תרנו)1896 - 1897(דברים כח, נא) ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמדך אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך
5657 (ה'תרנז)1897 - 1898(דברים כח, נב) והצר לך בכל שעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך
5658 (ה'תרנח)1898 - 1899(דברים כח, נג) ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך
5659 (ה'תרנט)1899 - 1900(דברים כח, נד) האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר
5660 (ה'תרס)1900 - 1901(דברים כח, נה) מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל שעריך
5661 (ה'תרסא)1901 - 1902(דברים כח, נו) הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה
5662 (ה'תרסב)1902 - 1903(דברים כח, נז) ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך
5663 (ה'תרסג)1903 - 1904(דברים כח, נח) אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך
5664 (ה'תרסד)1904 - 1905(דברים כח, נט) והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים
5665 (ה'תרסה)1905 - 1906(דברים כח, ס) והשיב בך את כל מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך
5666 (ה'תרסו)1906 - 1907(דברים כח, סא) גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך
5667 (ה'תרסז)1907 - 1908(דברים כח, סב) ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך
5668 (ה'תרסח)1908 - 1909(דברים כח, סג) והיה כאשר שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה
5669 (ה'תרסט)1909 - 1910(דברים כח, סד) והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן
5670 (ה'תרע)1910 - 1911(דברים כח, סה) ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש
5671 (ה'תרעא)1911 - 1912(דברים כח, סו) והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך
5672 (ה'תרעב)1912 - 1913(דברים כח, סז) בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה
5673 (ה'תרעג)1913 - 1914(דברים כח, סח) והשיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה
5674 (ה'תרעד)1914 - 1915(דברים כח, סט) אלה דברי הברית אשר צוה יהוה את משה לכרת את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב
5675 (ה'תרעה)1915 - 1916(דברים כט, א) ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם אתם ראיתם את כל אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו
5676 (ה'תרעו)1916 - 1917(דברים כט, ב) המסות הגדלת אשר ראו עיניך האתת והמפתים הגדלים ההם
5677 (ה'תרעז)1917 - 1918(דברים כט, ג) ולא נתן יהוה לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה
5678 (ה'תרעח)1918 - 1919(דברים כט, ד) ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לא בלתה מעל רגלך
5679 (ה'תרעט)1919 - 1920(דברים כט, ה) לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם למען תדעו כי אני יהוה אלהיכם
5680 (ה'תרפ)1920 - 1921(דברים כט, ו) ותבאו אל המקום הזה ויצא סיחן מלך חשבון ועוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונכם
5681 (ה'תרפא)1921 - 1922(דברים כט, ז) ונקח את ארצם ונתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי
5682 (ה'תרפב)1922 - 1923(דברים כט, ח) ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל אשר תעשון
5683 (ה'תרפג)1923 - 1924(דברים כט, ט) אתם נצבים היום כלכם לפני יהוה אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל
5684 (ה'תרפד)1924 - 1925(דברים כט, י) טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך
5685 (ה'תרפה)1925 - 1926(דברים כט, יא) לעברך בברית יהוה אלהיך ובאלתו אשר יהוה אלהיך כרת עמך היום
5686 (ה'תרפו)1926 - 1927(דברים כט, יב) למען הקים אתך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלהים כאשר דבר לך וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב
5687 (ה'תרפז)1927 - 1928(דברים כט, יג) ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את הברית הזאת ואת האלה הזאת
5688 (ה'תרפח)1928 - 1929(דברים כט, יד) כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני יהוה אלהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום
5689 (ה'תרפט)1929 - 1930(דברים כט, טו) כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגוים אשר עברתם
5690 (ה'תרצ)1930 - 1931(דברים כט, טז) ותראו את שקוציהם ואת גלליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם
5691 (ה'תרצא)1931 - 1932(דברים כט, יז) פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה
5692 (ה'תרצב)1932 - 1933(דברים כט, יח) והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשררות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה
5693 (ה'תרצג)1933 - 1934(דברים כט, יט) לא יאבה יהוה סלח לו כי אז יעשן אף יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את שמו מתחת השמים
5694 (ה'תרצד)1934 - 1935(דברים כט, כ) והבדילו יהוה לרעה מכל שבטי ישראל ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה
5695 (ה'תרצה)1935 - 1936(דברים כט, כא) ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההוא ואת תחלאיה אשר חלה יהוה בה
5696 (ה'תרצו)1936 - 1937(דברים כט, כב) גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים אשר הפך יהוה באפו ובחמתו
5697 (ה'תרצז)1937 - 1938(דברים כט, כג) ואמרו כל הגוים על מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה
5698 (ה'תרצח)1938 - 1939(דברים כט, כד) ואמרו על אשר עזבו את ברית יהוה אלהי אבתם אשר כרת עמם בהוציאו אתם מארץ מצרים
5699 (ה'תרצט)1939 - 1940(דברים כט, כה) וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם
5700 (ה'תש)1940 - 1941(דברים כט, כו) ויחר אף יהוה בארץ ההוא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה
5701 (ה'תשא)1941 - 1942(דברים כט, כז) ויתשם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה
5702 (ה'תשב)1942 - 1943(דברים כט, כח) הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת השואה (1940-1945)
השואה (1940-1945)
השואה (1940-1945)
השואה (1940-1945)
השואה (1940-1945)
5703 (ה'תשג)1943 - 1944(דברים ל, א) והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך יהוה אלהיך שמה השואה (1940-1945)
השואה (1940-1945)
השואה (1940-1945)
השואה (1940-1945)
השואה (1940-1945)
5704 (ה'תשד)1944 - 1945(דברים ל, ב) ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך השואה (1940-1945)
השואה (1940-1945)
השואה (1940-1945)
השואה (1940-1945)
השואה (1940-1945)
5705 (ה'תשה)1945 - 1946(דברים ל, ג) ושב יהוה אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה סוף השואה
סוף השואה
סוף השואה
סוף השואה
סוף השואה
5706 (ה'תשו)1946 - 1947(דברים ל, ד) אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך
5707 (ה'תשז)1947 - 1948(דברים ל, ה) והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך
5708 (ה'תשח)1948 - 1949(דברים ל, ו) ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך הקמת המדינה
הקמת המדינה
הקמת המדינה
הקמת המדינה
הקמת המדינה
5709 (ה'תשט)1949 - 1950(דברים ל, ז) ונתן יהוה אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך קיבוץ גלויות
קיבוץ גלויות
קיבוץ גלויות
קיבוץ גלויות
קיבוץ גלויות
5710 (ה'תשי)1950 - 1951(דברים ל, ח) ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום
5711 (ה'תשיא)1951 - 1952(דברים ל, ט) והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטבה כי ישוב יהוה לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבתיך
5712 (ה'תשיב)1952 - 1953(דברים ל, י) כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
5713 (ה'תשיג)1953 - 1954(דברים ל, יא) כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא
5714 (ה'תשיד)1954 - 1955(דברים ל, יב) לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה
5715 (ה'תשיה)1955 - 1956(דברים ל, יג) ולא מעבר לים הוא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה
5716 (ה'תשיו)1956 - 1957(דברים ל, יד) כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו
5717 (ה'תשיז)1957 - 1958(דברים ל, טו) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע
5718 (ה'תשיח)1958 - 1959(דברים ל, טז) אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
5719 (ה'תשיט)1959 - 1960(דברים ל, יז) ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם
5720 (ה'תשכ)1960 - 1961(דברים ל, יח) הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא תאריכן ימים על האדמה אשר אתה עבר את הירדן לבוא שמה לרשתה
5721 (ה'תשכא)1961 - 1962(דברים ל, יט) העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך
5722 (ה'תשכב)1962 - 1963(דברים ל, כ) לאהבה את יהוה אלהיך לשמע בקלו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם
5723 (ה'תשכג)1963 - 1964(דברים לא, א) וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל
5724 (ה'תשכד)1964 - 1965(דברים לא, ב) ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא ויהוה אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה
5725 (ה'תשכה)1965 - 1966(דברים לא, ג) יהוה אלהיך הוא עבר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה מלפניך וירשתם יהושע הוא עבר לפניך כאשר דבר יהוה
5726 (ה'תשכו)1966 - 1967(דברים לא, ד) ועשה יהוה להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשר השמיד אתם
5727 (ה'תשכז)1967 - 1968(דברים לא, ה) ונתנם יהוה לפניכם ועשיתם להם ככל המצוה אשר צויתי אתכם מלחמת ששת הימים (1967)
מלחמת ששת הימים (1967)
מלחמת ששת הימים (1967)
מלחמת ששת הימים (1967)
מלחמת ששת הימים (1967)
5728 (ה'תשכח)1968 - 1969(דברים לא, ו) חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך
5729 (ה'תשכט)1969 - 1970(דברים לא, ז) ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתם לתת להם ואתה תנחילנה אותם מלחמת ההתשה (69-70)
מלחמת ההתשה (69-70)
מלחמת ההתשה (69-70)
מלחמת ההתשה (69-70)
מלחמת ההתשה (69-70)
5730 (ה'תשל)1970 - 1971(דברים לא, ח) ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת
5731 (ה'תשלא)1971 - 1972(דברים לא, ט) ויכתב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנשאים את ארון ברית יהוה ואל כל זקני ישראל
5732 (ה'תשלב)1972 - 1973(דברים לא, י) ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במעד שנת השמטה בחג הסכות
5733 (ה'תשלג)1973 - 1974(דברים לא, יא) בבוא כל ישראל לראות את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם
5734 (ה'תשלד)1974 - 1975(דברים לא, יב) הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את יהוה אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת
5735 (ה'תשלה)1975 - 1976(דברים לא, יג) ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את יהוה אלהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה
5736 (ה'תשלו)1976 - 1977(דברים לא, יד) ויאמר יהוה אל משה הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד
5737 (ה'תשלז)1977 - 1978(דברים לא, טו) וירא יהוה באהל בעמוד ענן ויעמד עמוד הענן על פתח האהל
5738 (ה'תשלח)1978 - 1979(דברים לא, טז) ויאמר יהוה אל משה הנך שכב עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו
5739 (ה'תשלט)1979 - 1980(דברים לא, יז) וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה
5740 (ה'תשמ)1980 - 1981(דברים לא, יח) ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים
5741 (ה'תשמא)1981 - 1982(דברים לא, יט) ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל
5742 (ה'תשמב)1982 - 1983(דברים לא, כ) כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבתיו זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלהים אחרים ועבדום ונאצוני והפר את בריתי
5743 (ה'תשמג)1983 - 1984(דברים לא, כא) והיה כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי
5744 (ה'תשמד)1984 - 1985(דברים לא, כב) ויכתב משה את השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראל
5745 (ה'תשמה)1985 - 1986(דברים לא, כג) ויצו את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם ואנכי אהיה עמך
5746 (ה'תשמו)1986 - 1987(דברים לא, כד) ויהי ככלות משה לכתב את דברי התורה הזאת על ספר עד תמם
5747 (ה'תשמז)1987 - 1988(דברים לא, כה) ויצו משה את הלוים נשאי ארון ברית יהוה לאמר
5748 (ה'תשמח)1988 - 1989(דברים לא, כו) לקח את ספר התורה הזה ושמתם אתו מצד ארון ברית יהוה אלהיכם והיה שם בך לעד
5749 (ה'תשמט)1989 - 1990(דברים לא, כז) כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה הן בעודני חי עמכם היום ממרים היתם עם יהוה ואף כי אחרי מותי
5750 (ה'תשנ)1990 - 1991(דברים לא, כח) הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושטריכם ואדברה באזניהם את הדברים האלה ואעידה בם את השמים ואת הארץ
5751 (ה'תשנא)1991 - 1992(דברים לא, כט) כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתון וסרתם מן הדרך אשר צויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיכם
5752 (ה'תשנב)1992 - 1993(דברים לא, ל) וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תמם
5753 (ה'תשנג)1993 - 1994(דברים לב, א) האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי
5754 (ה'תשנד)1994 - 1995(דברים לב, ב) יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב
5755 (ה'תשנה)1995 - 1996(דברים לב, ג) כי שם יהוה אקרא הבו גדל לאלהינו
5756 (ה'תשנו)1996 - 1997(דברים לב, ד) הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא
5757 (ה'תשנז)1997 - 1998(דברים לב, ה) שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל
5758 (ה'תשנח)1998 - 1999(דברים לב, ו) הליהוה תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך
5759 (ה'תשנט)1999 - 2000(דברים לב, ז) זכר ימות עולם בינו שנות דר ודר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך
5760 (ה'תשס)2000 - 2001(דברים לב, ח) בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל
5761 (ה'תשסא)2001 - 2002(דברים לב, ט) כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו
5762 (ה'תשסב)2002 - 2003(דברים לב, י) ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו
5763 (ה'תשסג)2003 - 2004(דברים לב, יא) כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו
5764 (ה'תשסד)2004 - 2005(דברים לב, יב) יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר
5765 (ה'תשסה)2005 - 2006(דברים לב, יג) ירכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור
5766 (ה'תשסו)2006 - 2007(דברים לב, יד) חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני בשן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשתה חמר
5767 (ה'תשסז)2007 - 2008(דברים לב, טו) וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו
5768 (ה'תשסח)2008 - 2009(דברים לב, טז) יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו
5769 (ה'תשסט)2009 - 2010(דברים לב, יז) יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם
5770 (ה'תשע)2010 - 2011(דברים לב, יח) צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך
5771 (ה'תשעא)2011 - 2012(דברים לב, יט) וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו
5772 (ה'תשעב)2012 - 2013(דברים לב, כ) ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא אמן בם
5773 (ה'תשעג)2013 - 2014(דברים לב, כא) הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם
5774 (ה'תשעד)2014 - 2015(דברים לב, כב) כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים
5775 (ה'תשעה)2015 - 2016(דברים לב, כג) אספה עלימו רעות חצי אכלה בם
5776 (ה'תשעו)2016 - 2017(דברים לב, כד) מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי ושן בהמת אשלח בם עם חמת זחלי עפר
5777 (ה'תשעז)2017 - 2018(דברים לב, כה) מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה
5778 (ה'תשעח)2018 - 2019(דברים לב, כו) אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם
5779 (ה'תשעט)2019 - 2020(דברים לב, כז) לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת
5780 (ה'תשפ)2020 - 2021(דברים לב, כח) כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה
5781 (ה'תשפא)2021 - 2022(דברים לב, כט) לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם
5782 (ה'תשפב)2022 - 2023(דברים לב, ל) איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם
5783 (ה'תשפג)2023 - 2024(דברים לב, לא) כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים
5784 (ה'תשפד)2024 - 2025(דברים לב, לב) כי מגפן סדם גפנם ומשדמת עמרה ענבמו ענבי רוש אשכלת מררת למו
5785 (ה'תשפה)2025 - 2026(דברים לב, לג) חמת תנינם יינם וראש פתנים אכזר
5786 (ה'תשפו)2026 - 2027(דברים לב, לד) הלא הוא כמס עמדי חתום באוצרתי
5787 (ה'תשפז)2027 - 2028(דברים לב, לה) לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו
5788 (ה'תשפח)2028 - 2029(דברים לב, לו) כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב
5789 (ה'תשפט)2029 - 2030(דברים לב, לז) ואמר אי אלהימו צור חסיו בו
5790 (ה'תשצ)2030 - 2031(דברים לב, לח) אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה
5791 (ה'תשצא)2031 - 2032(דברים לב, לט) ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל
5792 (ה'תשצב)2032 - 2033(דברים לב, מ) כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם
5793 (ה'תשצג)2033 - 2034(דברים לב, מא) אם שנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם
5794 (ה'תשצד)2034 - 2035(דברים לב, מב) אשכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב
5795 (ה'תשצה)2035 - 2036(דברים לב, מג) הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו
5796 (ה'תשצו)2036 - 2037(דברים לב, מד) ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא והושע בן נון
5797 (ה'תשצז)2037 - 2038(דברים לב, מה) ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל
5798 (ה'תשצח)2038 - 2039(דברים לב, מו) ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת
5799 (ה'תשצט)2039 - 2040(דברים לב, מז) כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה
5800 (ה'תשק)2040 - 2041(דברים לב, מח) וידבר יהוה אל משה בעצם היום הזה לאמר
5801 (ה'תשקא)2041 - 2042(דברים לב, מט) עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל לאחזה
5802 (ה'תשקב)2042 - 2043(דברים לב, נ) ומת בהר אשר אתה עלה שמה והאסף אל עמיך כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו
5803 (ה'תשקג)2043 - 2044(דברים לב, נא) על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צן על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל
5804 (ה'תשקד)2044 - 2045(דברים לב, נב) כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל
5805 (ה'תשקה)2045 - 2046(דברים לג, א) וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו
5806 (ה'תשקו)2046 - 2047(דברים לג, ב) ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת למו
5807 (ה'תשקז)2047 - 2048(דברים לג, ג) אף חבב עמים כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך
5808 (ה'תשקח)2048 - 2049(דברים לג, ד) תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב
5809 (ה'תשקט)2049 - 2050(דברים לג, ה) ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל
5810 (ה'תשקי)2050 - 2051(דברים לג, ו) יחי ראובן ואל ימת ויהי מתיו מספר
5811 (ה'תשקיא)2051 - 2052(דברים לג, ז) וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה
5812 (ה'תשקיב)2052 - 2053(דברים לג, ח) וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה
5813 (ה'תשקיג)2053 - 2054(דברים לג, ט) האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו
5814 (ה'תשקיד)2054 - 2055(דברים לג, י) יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך
5815 (ה'תשקיה)2055 - 2056(דברים לג, יא) ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון
5816 (ה'תשקיו)2056 - 2057(דברים לג, יב) לבנימן אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתפיו שכן
5817 (ה'תשקיז)2057 - 2058(דברים לג, יג) וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת
5818 (ה'תשקיח)2058 - 2059(דברים לג, יד) וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים
5819 (ה'תשקיט)2059 - 2060(דברים לג, טו) ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם
5820 (ה'תשקכ)2060 - 2061(דברים לג, טז) וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו
5821 (ה'תשקכא)2061 - 2062(דברים לג, יז) בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה
5822 (ה'תשקכב)2062 - 2063(דברים לג, יח) ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך
5823 (ה'תשקכג)2063 - 2064(דברים לג, יט) עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינקו ושפני טמוני חול
5824 (ה'תשקכד)2064 - 2065(דברים לג, כ) ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד
5825 (ה'תשקכה)2065 - 2066(דברים לג, כא) וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי עם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל
5826 (ה'תשקכו)2066 - 2067(דברים לג, כב) ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן
5827 (ה'תשקכז)2067 - 2068(דברים לג, כג) ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשה
5828 (ה'תשקכח)2068 - 2069(דברים לג, כד) ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו
5829 (ה'תשקכט)2069 - 2070(דברים לג, כה) ברזל ונחשת מנעלך וכימיך דבאך
5830 (ה'תשקל)2070 - 2071(דברים לג, כו) אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים
5831 (ה'תשקלא)2071 - 2072(דברים לג, כז) מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד
5832 (ה'תשקלב)2072 - 2073(דברים לג, כח) וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל
5833 (ה'תשקלג)2073 - 2074(דברים לג, כט) אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך
5834 (ה'תשקלד)2074 - 2075(דברים לד, א) ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן
5835 (ה'תשקלה)2075 - 2076(דברים לד, ב) ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון
5836 (ה'תשקלו)2076 - 2077(דברים לד, ג) ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד צער
5837 (ה'תשקלז)2077 - 2078(דברים לד, ד) ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר
5838 (ה'תשקלח)2078 - 2079(דברים לד, ה) וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה
5839 (ה'תשקלט)2079 - 2080(דברים לד, ו) ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה
5840 (ה'תשקמ)2080 - 2081(דברים לד, ז) ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה
5841 (ה'תשקמא)2081 - 2082(דברים לד, ח) ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה
5842 (ה'תשקמב)2082 - 2083(דברים לד, ט) ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה
5843 (ה'תשקמג)2083 - 2084(דברים לד, י) ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
5844 (ה'תשקמד)2084 - 2085(דברים לד, יא) לכל האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו
5845 (ה'תשקמה)2085 - 2086(דברים לד, יב) ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל
5846 (ה'תשקמו)2086 - 2087( , )
5847 (ה'תשקמז)2087 - 2088(בראשית א, ב) והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים
5848 (ה'תשקמח)2088 - 2089(בראשית א, ג) ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור
5849 (ה'תשקמט)2089 - 2090(בראשית א, ד) וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך
5850 (ה'תשקנ)2090 - 2091(בראשית א, ה) ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד
5851 (ה'תשקנא)2091 - 2092(בראשית א, ו) ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים
5852 (ה'תשקנב)2092 - 2093(בראשית א, ז) ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן
5853 (ה'תשקנג)2093 - 2094(בראשית א, ח) ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני
5854 (ה'תשקנד)2094 - 2095(בראשית א, ט) ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן
5855 (ה'תשקנה)2095 - 2096(בראשית א, י) ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב
5856 (ה'תשקנו)2096 - 2097(בראשית א, יא) ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן
5857 (ה'תשקנז)2097 - 2098(בראשית א, יב) ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב
5858 (ה'תשקנח)2098 - 2099(בראשית א, יג) ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי
5859 (ה'תשקנט)2099 - 2100(בראשית א, יד) ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים
5860 (ה'תשקס)2100 - 2101(בראשית א, טו) והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן
5861 (ה'תשקסא)2101 - 2102(בראשית א, טז) ויעש אלהים את שני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים
5862 (ה'תשקסב)2102 - 2103(בראשית א, יז) ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ
5863 (ה'תשקסג)2103 - 2104(בראשית א, יח) ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא אלהים כי טוב
5864 (ה'תשקסד)2104 - 2105(בראשית א, יט) ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי
5865 (ה'תשקסה)2105 - 2106(בראשית א, כ) ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים
5866 (ה'תשקסו)2106 - 2107(בראשית א, כא) ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב
5867 (ה'תשקסז)2107 - 2108(בראשית א, כב) ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ
5868 (ה'תשקסח)2108 - 2109(בראשית א, כג) ויהי ערב ויהי בקר יום חמישי
5869 (ה'תשקסט)2109 - 2110(בראשית א, כד) ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן
5870 (ה'תשקע)2110 - 2111(בראשית א, כה) ויעש אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב
5871 (ה'תשקעא)2111 - 2112(בראשית א, כו) ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ
5872 (ה'תשקעב)2112 - 2113(בראשית א, כז) ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם
5873 (ה'תשקעג)2113 - 2114(בראשית א, כח) ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ
5874 (ה'תשקעד)2114 - 2115(בראשית א, כט) ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה
5875 (ה'תשקעה)2115 - 2116(בראשית א, ל) ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן
5876 (ה'תשקעו)2116 - 2117(בראשית א, לא) וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי
5877 (ה'תשקעז)2117 - 2118(בראשית ב, א) ויכלו השמים והארץ וכל צבאם
5878 (ה'תשקעח)2118 - 2119(בראשית ב, ב) ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה
5879 (ה'תשקעט)2119 - 2120(בראשית ב, ג) ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות
5880 (ה'תשקפ)2120 - 2121(בראשית ב, ד) אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים
5881 (ה'תשקפא)2121 - 2122(בראשית ב, ה) וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה
5882 (ה'תשקפב)2122 - 2123(בראשית ב, ו) ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה
5883 (ה'תשקפג)2123 - 2124(בראשית ב, ז) וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה
5884 (ה'תשקפד)2124 - 2125(בראשית ב, ח) ויטע יהוה אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר
5885 (ה'תשקפה)2125 - 2126(בראשית ב, ט) ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע
5886 (ה'תשקפו)2126 - 2127(בראשית ב, י) ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים
5887 (ה'תשקפז)2127 - 2128(בראשית ב, יא) שם האחד פישון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב
5888 (ה'תשקפח)2128 - 2129(בראשית ב, יב) וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם
5889 (ה'תשקפט)2129 - 2130(בראשית ב, יג) ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש
5890 (ה'תשקצ)2130 - 2131(בראשית ב, יד) ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרת
5891 (ה'תשקצא)2131 - 2132(בראשית ב, טו) ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה
5892 (ה'תשקצב)2132 - 2133(בראשית ב, טז) ויצו יהוה אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל
5893 (ה'תשקצג)2133 - 2134(בראשית ב, יז) ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות
5894 (ה'תשקצד)2134 - 2135(בראשית ב, יח) ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו
5895 (ה'תשקצה)2135 - 2136(בראשית ב, יט) ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו
5896 (ה'תשקצו)2136 - 2137(בראשית ב, כ) ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו
5897 (ה'תשקצז)2137 - 2138(בראשית ב, כא) ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה
5898 (ה'תשקצח)2138 - 2139(בראשית ב, כב) ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם
5899 (ה'תשקצט)2139 - 2140(בראשית ב, כג) ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת
5900 (ה'תשר)2140 - 2141(בראשית ב, כד) על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד
5901 (ה'תשרא)2141 - 2142(בראשית ב, כה) ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו
5902 (ה'תשרב)2142 - 2143(בראשית ג, א) והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן
5903 (ה'תשרג)2143 - 2144(בראשית ג, ב) ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל
5904 (ה'תשרד)2144 - 2145(בראשית ג, ג) ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון
5905 (ה'תשרה)2145 - 2146(בראשית ג, ד) ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון
5906 (ה'תשרו)2146 - 2147(בראשית ג, ה) כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע
5907 (ה'תשרז)2147 - 2148(בראשית ג, ו) ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל
5908 (ה'תשרח)2148 - 2149(בראשית ג, ז) ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת
5909 (ה'תשרט)2149 - 2150(בראשית ג, ח) וישמעו את קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן
5910 (ה'תשרי)2150 - 2151(בראשית ג, ט) ויקרא יהוה אלהים אל האדם ויאמר לו איכה
5911 (ה'תשריא)2151 - 2152(בראשית ג, י) ויאמר את קלך שמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבא
5912 (ה'תשריב)2152 - 2153(בראשית ג, יא) ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת
5913 (ה'תשריג)2153 - 2154(בראשית ג, יב) ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואכל
5914 (ה'תשריד)2154 - 2155(בראשית ג, יג) ויאמר יהוה אלהים לאשה מה זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל
5915 (ה'תשריה)2155 - 2156(בראשית ג, יד) ויאמר יהוה אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך
5916 (ה'תשריו)2156 - 2157(בראשית ג, טו) ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב
5917 (ה'תשריז)2157 - 2158(בראשית ג, טז) אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך
5918 (ה'תשריח)2158 - 2159(בראשית ג, יז) ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך
5919 (ה'תשריט)2159 - 2160(בראשית ג, יח) וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה
5920 (ה'תשרכ)2160 - 2161(בראשית ג, יט) בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב
5921 (ה'תשרכא)2161 - 2162(בראשית ג, כ) ויקרא האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם כל חי
5922 (ה'תשרכב)2162 - 2163(בראשית ג, כא) ויעש יהוה אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם
5923 (ה'תשרכג)2163 - 2164(בראשית ג, כב) ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם
5924 (ה'תשרכד)2164 - 2165(בראשית ג, כג) וישלחהו יהוה אלהים מגן עדן לעבד את האדמה אשר לקח משם
5925 (ה'תשרכה)2165 - 2166(בראשית ג, כד) ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים
5926 (ה'תשרכו)2166 - 2167(בראשית ד, א) והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה
5927 (ה'תשרכז)2167 - 2168(בראשית ד, ב) ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה
5928 (ה'תשרכח)2168 - 2169(בראשית ד, ג) ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה
5929 (ה'תשרכט)2169 - 2170(בראשית ד, ד) והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו
5930 (ה'תשרל)2170 - 2171(בראשית ד, ה) ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו
5931 (ה'תשרלא)2171 - 2172(בראשית ד, ו) ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך
5932 (ה'תשרלב)2172 - 2173(בראשית ד, ז) הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו
5933 (ה'תשרלג)2173 - 2174(בראשית ד, ח) ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו
5934 (ה'תשרלד)2174 - 2175(בראשית ד, ט) ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי
5935 (ה'תשרלה)2175 - 2176(בראשית ד, י) ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה
5936 (ה'תשרלו)2176 - 2177(בראשית ד, יא) ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך
5937 (ה'תשרלז)2177 - 2178(בראשית ד, יב) כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ
5938 (ה'תשרלח)2178 - 2179(בראשית ד, יג) ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשוא
5939 (ה'תשרלט)2179 - 2180(בראשית ד, יד) הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני
5940 (ה'תשרמ)2180 - 2181(בראשית ד, טו) ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו
5941 (ה'תשרמא)2181 - 2182(בראשית ד, טז) ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ נוד קדמת עדן
5942 (ה'תשרמב)2182 - 2183(בראשית ד, יז) וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך
5943 (ה'תשרמג)2183 - 2184(בראשית ד, יח) ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך
5944 (ה'תשרמד)2184 - 2185(בראשית ד, יט) ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה
5945 (ה'תשרמה)2185 - 2186(בראשית ד, כ) ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה
5946 (ה'תשרמו)2186 - 2187(בראשית ד, כא) ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב
5947 (ה'תשרמז)2187 - 2188(בראשית ד, כב) וצלה גם הוא ילדה את תובל קין לטש כל חרש נחשת וברזל ואחות תובל קין נעמה
5948 (ה'תשרמח)2188 - 2189(בראשית ד, כג) ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי
5949 (ה'תשרמט)2189 - 2190(בראשית ד, כד) כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה
5950 (ה'תשרנ)2190 - 2191(בראשית ד, כה) וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין
5951 (ה'תשרנא)2191 - 2192(בראשית ד, כו) ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה
5952 (ה'תשרנב)2192 - 2193(בראשית ה, א) זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו
5953 (ה'תשרנג)2193 - 2194(בראשית ה, ב) זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם
5954 (ה'תשרנד)2194 - 2195(בראשית ה, ג) ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת
5955 (ה'תשרנה)2195 - 2196(בראשית ה, ד) ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות
5956 (ה'תשרנו)2196 - 2197(בראשית ה, ה) ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת
5957 (ה'תשרנז)2197 - 2198(בראשית ה, ו) ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש
5958 (ה'תשרנח)2198 - 2199(בראשית ה, ז) ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
5959 (ה'תשרנט)2199 - 2200(בראשית ה, ח) ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת
5960 (ה'תשרס)2200 - 2201(בראשית ה, ט) ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את קינן
5961 (ה'תשרסא)2201 - 2202(בראשית ה, י) ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
5962 (ה'תשרסב)2202 - 2203(בראשית ה, יא) ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת
5963 (ה'תשרסג)2203 - 2204(בראשית ה, יב) ויחי קינן שבעים שנה ויולד את מהללאל
5964 (ה'תשרסד)2204 - 2205(בראשית ה, יג) ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
5965 (ה'תשרסה)2205 - 2206(בראשית ה, יד) ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת
5966 (ה'תשרסו)2206 - 2207(בראשית ה, טו) ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את ירד
5967 (ה'תשרסז)2207 - 2208(בראשית ה, טז) ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
5968 (ה'תשרסח)2208 - 2209(בראשית ה, יז) ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת
5969 (ה'תשרסט)2209 - 2210(בראשית ה, יח) ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך
5970 (ה'תשרע)2210 - 2211(בראשית ה, יט) ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
5971 (ה'תשרעא)2211 - 2212(בראשית ה, כ) ויהיו כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת
5972 (ה'תשרעב)2212 - 2213(בראשית ה, כא) ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח
5973 (ה'תשרעג)2213 - 2214(בראשית ה, כב) ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות
5974 (ה'תשרעד)2214 - 2215(בראשית ה, כג) ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה
5975 (ה'תשרעה)2215 - 2216(בראשית ה, כד) ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים
5976 (ה'תשרעו)2216 - 2217(בראשית ה, כה) ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את למך
5977 (ה'תשרעז)2217 - 2218(בראשית ה, כו) ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות
5978 (ה'תשרעח)2218 - 2219(בראשית ה, כז) ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת
5979 (ה'תשרעט)2219 - 2220(בראשית ה, כח) ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן
5980 (ה'תשרפ)2220 - 2221(בראשית ה, כט) ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה
5981 (ה'תשרפא)2221 - 2222(בראשית ה, ל) ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות
5982 (ה'תשרפב)2222 - 2223(בראשית ה, לא) ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת
5983 (ה'תשרפג)2223 - 2224(בראשית ה, לב) ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת
5984 (ה'תשרפד)2224 - 2225(בראשית ו, א) ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו להם
5985 (ה'תשרפה)2225 - 2226(בראשית ו, ב) ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו
5986 (ה'תשרפו)2226 - 2227(בראשית ו, ג) ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה
5987 (ה'תשרפז)2227 - 2228(בראשית ו, ד) הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם
5988 (ה'תשרפח)2228 - 2229(בראשית ו, ה) וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום
5989 (ה'תשרפט)2229 - 2230(בראשית ו, ו) וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו
5990 (ה'תשרצ)2230 - 2231(בראשית ו, ז) ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם
5991 (ה'תשרצא)2231 - 2232(בראשית ו, ח) ונח מצא חן בעיני יהוה
5992 (ה'תשרצב)2232 - 2233(נח ו, ט) אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח
5993 (ה'תשרצג)2233 - 2234(נח ו, י) ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת
5994 (ה'תשרצד)2234 - 2235(נח ו, יא) ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס
5995 (ה'תשרצה)2235 - 2236(נח ו, יב) וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ
5996 (ה'תשרצו)2236 - 2237(נח ו, יג) ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ
5997 (ה'תשרצז)2237 - 2238(נח ו, יד) עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר
5998 (ה'תשרצח)2238 - 2239(נח ו, טו) וזה אשר תעשה אתה שלש מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה
5999 (ה'תשרצט)2239 - 2240(נח ו, טז) צהר תעשה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה
6000 (ו')2240 - 2241(נח ו, יז) ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר בארץ יגוע

תודה מיוחדת לרבי אייל כליל על עזרתו בפיתוח הממשק

טבלאות מוכנות של צפנים בגימטריה

חיפוש טבלאות במאגר
באפשרותך לחפש לפי נושאים טבלה במאגר שלנו:
כותרת
נושא
קץ הזוהר
מאת המערכת
1352 צפיות
נושא: גימטריה

איכה צוארי הלבנון
מאת המערכת
955 צפיות
נושא: גימטריה

אחד עשר יום מחורב
מאת המערכת
1175 צפיות
נושא: גימטריה

כי ישבו אחים יחדיו
מאת המערכת
1263 צפיות
נושא: גימטריה

בראשית ברא
מאת המערכת
1403 צפיות
נושא: גימטריה

רשימת חידושים במידת גימטריה
בסך הכול 0 חידושים נמצאו