SOD TORAH
' (15:30),
: , , ,
 
: sodtorah@gmail.com

+

:

גימטריה