SOD TORAH
' (12:55),
: , , ,
 
: sodtorah@gmail.com

+
" (" ") , !

:
0

הלכה