SOD TORAH
' (16:19),
: , , ,
 
: sodtorah@gmail.com

+

:

תלמוד