;
SOD TORAH
ד' חשון התשפא (23:30), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
 הסבר על דילוגים בתורה
זיכוי הרבים:

איך זה עובד

בצורה הכי פשוטה, לקחנו את התורה, הורדנו ממנה רווחים וניקוד (כפי שנמסרה למשה), והצגנו אותה בטבלה ברוחב מסוים של אותיות לשורה, הרוחב הזה הוא הדילוג שלפיו מוצגת הטבלה כרגע ואפשר לשנותו בלחיצת כפתור.

מה כל כך מיוחד בזה

ישנם הרבה מחקרים ודרכים סטטיסטיות להראות את המיוחדות של הטבלאות שנמצאות בתורה ואת הדרכים האלה נשאיר לפרופסורים ולדוקטורים שחוקרים את ההסתברויות (ראה רשימה של פרופסורים שמאמינים שהתורה היא אלוקית: http://math.caltech.edu/code/petition.html), אמנם הדרך הפשוטה ביותר לאדם הממוצע כדי להבין את היחודיות של הצפנים, היא לחפש כמה וכמה פעמים מילים ודילוגים וביטויים שונים ולקרוא את הפסוקים באזור הדילוג. או כדברי חז"ל: (אבות פרק ה') הפוך בה והפוך בה דכולה בה, צריך לעמוד על כוונת התנא, ויתכן לומר שהפוך בה והפוך בה זה סידור האותיות בצירופים שונים ולחפש בהם את הדילוגים. ואכן שמתחילים לחפש ביטויים שונים ופשוטים כמו "זבחים", "עתודים" ושלל טבלאות שתוכלו לראות באתר, רואים הקשר ברור בין הפסוקים במקרא לביטוי שחיפשנו.

לעתים הקשר לשוני, שאותה מילה שחיפשנו תופיע ממש באותו פסוק ואפילו באותה מילה. ולעתים יותר קשה לפענח את הקוד ודרושה הבנה בסיסית במקרא, בתלמוד ובאגדות כדי להבין לעומק. לעתים מוצאים המשכים של הקודים מלמעלה למטה, מילה נוספת שכתובה שם וכו'. ולעתים מוצאים דילוגים נוספים שקשורים באותו מקום בצורה יוצאת דופן.

מדריך: איך יודעים אם מה שמצאתי זה דילוג אמיתי או לא

מה זה דילוג

הערה: אנחנו קוראים לדילוגים גם בשמות: "ביטוי" או "מילה" או "דילוג" או כל דבר שהכנסנו לחיפוש בתורה והוא מורכב מכמה מילים.

דילוג הוא מילה בדילוג שווה, כלומר המרחק בין אות לאות בביטוי (מילה שמחפשים) הוא שווה וקבוע.

לדוגמא הביטוי "דילוג" מופיע כאן בדילוג שווה של 9 אותיות:
יהיהלעםוגם
הואיגדלואו
לםאחיוהקטן
יגדלממנווז
רעויהיהמלא
הגויםויברכ
םביוםההואל

בין האות ד לאות י תוכלו לספור 9 אותיות, בין האות י לאות ל תוכלו לספור 9 אותיות וכו'.

דילוג מינימלי

יש חשיבות ככל שהדילוג הוא יותר מינימלי. דילוג מינימלי הוא הדילוג הקטן ביותר מבין הרשימה שקיבלנו בתוצאות החיפוש. לדוגמא ברשימת תוצאות להלן:

תוצאות חיפוש

 דילוג   
(סה"כ 1) [בדילוג 9] --------- זה המינימלי (סה"כ 1) [בדילוג 13] --------- זה שני המינימלי (סה"כ 1) [בדילוג 43]

זאת רשימה של תוצאות שחיפשנו עבור הביטוי "דילוג". ורואים שהדילוג המינימלי שנמצא הוא 9. אחרי זה 13 ואחרי זה 43 וכן הלאה.

ככל שהדילוג יותר מינימלי, התוצאות העובדתיות מראות שיש יותר משמעות לדילוג.

וזה אולי הדבר שמאפיין את הקוד תורה בשונה מטקסטים אחרים, הוא שהרבה ביטויים שמצאנו הם המינימליים, זאת אמרת אם נחפש ביטוי ונמצא שהוא חוזר 3 פעמים בדילוגים שונים, נניח בדילוג 100, 200 ו-300. אז הדילוג המינימלי יהיה 100. ונראה שבו בדרך כלל מוצפן קוד. אבל לא תמיד. העובדה שהביטוי חוזר רק 3 פעמים בכל התורה מצמצמת את האפשרויות לתמרון ומשחקים, והעובדה שבהרבה טבלאות אנחנו מוצאים את הקודים דווקא בביטויים המינימליים מעידה שהקודים מוצפנים בכוונה בצורה כזאת.

דילוגים מקבילים

דוגמא לדילוגים מקבילים: "שלמה" מקביל ל-"המלך" (מלמטה למעלה)
היאבותי
כםשלחני
אליכםוא
מרולימה
שמומהאמ
ראלהםוי
אמראלקי
םאלמשהא

(רוחב 7 אותיות)

שני הדילוגים האלה בהם בדילוג של 7 אותיות כלומר רוחב הטבלה הזאת הוא 7 אותיות. מכיוון ששני הדילוגים מופיעים באותו דילוג וגם הצגנו את הטבלה באותו רוחב אז אנחנו רואים אותם כמקבילים.

אם נציג את הטבלה ברוחב של 8 אותיות, הדילוגים עדיין בדילוג של 7 אותיות (הדילוג לא משתנה רק הרוחב של הטבלה זה מה שמשתנה בתצוגה):

דילוג באלכסון

ואמרתילה
םאלהיאבו
תיכםשלחנ
יאליכםוא
מרולימהש
מומהאמרא
להםויאמר
אלקיםאלמ
שהאהיהאש

(רוחב 8 אותיות)

כעת אנחנו רואים את הדילוגים באלכסון כתוצאה מכך שרוחב הטבלה לא פרופורציונאלי לדילוגים, 7 זה הדילוג של שניהם ו8 זה הרוחב, 7 חלקי 8 זה לא מספר שלם.

הערה: אבל בכל זאת אפשר לקרוא לזה "מקביל". כי הם עדיין מקבילים כמו שני קווים מקבילים.

יתכן ויהיו דילוגים מקבילים בצורה כזאת, כאשר דילוג אחד פרופורציונאלי לדילוג השני וגם נציג את רוחב הטבלה שיהיה פרופורציונאלי לשניהם ואז נקבל משהו כזה:
לאשרע
שהלכם
יקוקא
להיכם
במצרי
םלעינ
יךאתה
הראתל
דעתכי

(רוחב 5 אותיות)

כעת הדילוג "שלמה" נמצא בדילוג 10 אותיות, ו"המלך" בדילוג 5 אותיות, ואנחנו מציגים את רוחב הטבלה כ-5 אותיות. כלומר כל המספרים כאן יש גורם משותף של 5: 10/5=2 וכו' לכן הם מופיעים מקבילים.

יש חשיבות מיוחדת לדילוגים מקבילים.

תגובות

 נראה לי מאוד מענין איך אפשר לדעת יותר או מה לחפש או מה

נכתב בשם גרשון מורן בתאריך 17/12/2015, 23:16

 נראה לי מאוד מענין איך אפשר לדעת יותר או מה לחפש או מה

נכתב בשם גרשון מורן בתאריך 17/12/2015, 23:16

 נראה לי מאוד מענין איך אפשר לדעת יותר או מה לחפש או מה

נכתב בשם גרשון מורן בתאריך 17/12/2015, 23:16

 נראה לי מאוד מענין איך אפשר לדעת יותר או מה לחפש או מה

נכתב בשם גרשון מורן בתאריך 17/12/2015, 23:16

 נראה לי מאוד מענין איך אפשר לדעת יותר או מה לחפש או מה

נכתב בשם גרשון מורן בתאריך 17/12/2015, 23:16