SOD TORAH
יח' אב התשפ (05:36), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
םואתהלחםאשרעשתהבידיעקבבנהויבאאלאבי
וויאמראביויאמרהננימיאתהבניויאמריעק
באלאביואנכיעשובכרךעשיתיכאשרדברתאלי
קוםנאשבהואכלהמצידיבעבורתברכנינפשךו
יאמריצחקאלבנומהזהמהרתלמצאבניויאמרכ
יהקרהיהוהאלהיךלפניויאמריצחקאליעקבג
שהנאואמשךבניהאתהזהבניעשואםלאויגשיע
קבאליצחקאביווימשהוויאמרהקלקוליעקבו
הידיםידיעשוולאהכירוכיהיוידיוכידיעש
ואחיושערתויברכהוויאמראתהזהבניעשווי
אמראניויאמרהגשהליואכלהמצידבנילמעןת
ברכךנפשיויגשלוויאכלויבאלוייןוישתוי
אמראליויצחקאביוגשהנאושקהליבניויגשו
ישקלווירחאתריחבגדיוויברכהוויאמרראה
ריחבניכריחשדהאשרברכויהוהויתןלךהאלה
יםמטלהשמיםומשמניהארץורבדגןותירשיעב
דוךעמיםוישתחולךלאמיםהוהגבירלאחיךוי
שתחוולךבניאמךארריךארורומברכיךברוךו
יהיכאשרכלהיצחקלברךאתיעקבויהיאךיצאי
צאיעקבמאתפנייצחקאביוועשואחיובאמציד
וויעשגםהואמטעמיםויבאלאביוויאמרלאבי
ויקםאביויאכלמצידבנובעברתברכנינפשךו
יאמרלויצחקאביומיאתהויאמראניבנךבכרך
עשוויחרדיצחקחרדהגדלהעדמאדויאמרמיאפ
ואהואהצדצידויבאליואכלמכלבטרםתבואוא
ברכהוגםברוךיהיהכשמעעשואתדבריאביווי
צעקצעקהגדלהומרהעדמאדויאמרלאביוברכנ
יגםאניאביויאמרבאאחיךבמרמהויקחברכתך
ויאמרהכיקראשמויעקבויעקבניזהפעמיםאת
בכרתילקחוהנהעתהלקחברכתיויאמרהלאאצל
תליברכהויעןיצחקויאמרלעשוהןגבירשמתי
ולךואתכלאחיונתתילולעבדיםודגןותירשס
 איך מחפשים דילוגים?
זיכוי הרבים:

הערה: המדריך וידאו קצת לא מעודכן

חיפוש ביטוי ראשוני

הערה: אנחנו קוראים לדילוגים גם בשמות: "ביטוי" או "מילה" או "דילוג" או כל דבר שהכנסנו לחיפוש בתורה והוא מורכב מכמה מילים.

ברגע שנחפש ביטוי, נקליד אותו בצורה חופשית לתיבת חיפוש עם רווחים או בלי (הם נמחקים בכל מקרה), ניתן לכתוב בחיפוש גם אותיות סופיות (מנצפ"ך), אולם בטבלה עצמה נתייחס לכל האותיות לפי ההקשר כך שמ' תהיה כמו ם' סופית לפי הצורך.
למשל אם חיפשנו 'שיר השירים', ומצאנו בטבלה למטה 'שירהשירימ' זה בדיוק אותו דבר.
נוכל לבחור את טווח הדילוגים לחיפוש, שאומר למחשב מאיזה דילוג עד איזה דילוג לחפש, הברירת מחדל הוא עד דילוג של 10,000 בין אות לאות אבל אל תחששו לשנות את זה. כמו כן תוכלו לבחור את האזור לחיפוש, בדרך כלל בכל התורה.
כדי לצמצם את החיפושים ולהגיע לצפנים האמיתיים, עדיף לבחור 'ביטוי קשה' יחסית לחיפוש הראשוני, כלומר שמורכב מכמה שיותר אותיות (בין 5-9 אותיות), ורצוי מאותיות נדירות יחסית כמו: ג', ז', ט', ח', ד', פ', ס', צ' (אותיות אהו"י הם השכיחות).

לדוגמא: חיפוש הדילוג המינימלי של הביטוי "בן דוד" בתורה.

חיפוש ביטוי:   איפוס  
שיטת חיפוש:    אזור לחיפוש:   

השיטה הזאת "חיפוש דילוג מינימלי" תיתן לנו תוצאה אחת בלבד שהיא הדילוג הכי קטן בתורה וישר תעביר אותנו לטבלה של הדילוג. נוכל לחפש בשיטת "טווח דילוגים לחיפוש":

חיפוש ביטוי:   איפוס  
שיטת חיפוש: 
חיפוש דילוגים החל מ-  עד 
  אזור לחיפוש:   
ולראות את כל הרשימה ולבחור דילוגים מהרשימה.

סינון תוצאות

לאחר שנקבל את התוצאות, אם לא נקבל דבר, אנחנו ממליצים לכם לשנות את הניסוח שלכם ליותר כללי או לתקוף מזווית אחרת, השפה עברית מציעה מרחב תמרון שעובד לטובתנו מצד אחד אך לרעתנו מצד שני, שכן ההסתברות למצוא ביטוי משמעותי עולה ככל שנחפש יותר ביטויים.
למשל אם נרצה לחפש דברים הקשורים לרבי חיים בן עטר זצוק"ל, אחרי שנכשל למצוא את השם המלא שלו 'חיים בן עטר', נוכל לנסות ולחפש את הספר שעליו הוא קרוי 'אור החיים' בהצלחה.
אחרי שנקבל תוצאות לביטוי הראשוני, נקבל אותן בתוך הבלוק של 'תוצאות חיפוש', נלחץ על הביטוי שחיפשנו (למשל 'שיר השירים' בטבלת תוצאות למעלה) ותופיע לנו רשימה של כל התוצאות ממוינות לפי הדילוג שנמצא בסדר עולה.
כפי שציינו, לביטוי המינימלי (הראשון ברשימה) יש חשיבות, מבחינה עובדתית יש לו ייחודיות. לכן נבדוק אותו ראשון לרוב, על ידי לחיצה על המספר שמופיע מתחת לדילוג שבחרנו (בדוגמא שלנו הדילוג הוא 34, תחת 'שיר השירים', המספר הוא 37382), המספר שמופיע מציין את המקום של האות הראשונה של הביטוי
אם נספור מתחילת התורה עד לאות זו את כל האותיות נקבל את המספר הזה. לאחר הלחיצה, תפתח הטבלה בתור ברירת מחדל, ברוחב של הדילוג שבחרנו (כלומר הביטוי יופיע מאונך) ובאורך מספיק כדי להציג את כל הביטוי עם שוליים למעלה ולמטה.

כלים לסידור הטבלה

בבלוק של 'סידור הטבלה' תוכלו לבצע מספר פעולות כאשר הטבלה מוצגת לכם:

  • סדר טבלה לפי דילוג - תוכלו לקבוע את הרוחב של הטבלה, שהוא הדילוג שלפיה הטבלה מוצגת, שימו לב שזה קובע גם איזה ביטוי יופיע מאונך או באלכסון.
  • התחל טבלה מ-X עד Y - תוכלו לקבוע ידנית כמה אותיות ומאיפה עד איפה יופיעו בטבלה. כאשר המספר הראשון מציין את המקום של האות הראשונה והשני מציין את המקום של האחרונה.
  • שמור טבלה - אם מצאתם צירוף איכותי ששווה לשתף נשמח אם תשלחו לנו אותו עם קצת הסברים איכותיים איך הגעתם אליו ומה הרקע שלו כדי שנוכל לזכות את הרבים ולהציג אותו באתר.
  • רוחב טבלה - כלי נוח מאוד, שמאפשר להרחיב (+) או להצר (-) את הטבלה לפי הדילוג המוצג כרגע, כך שהטבלה תשמור על סימטריה ביחס לציר Y, אם הופיע מד"ש בדילוג מסוים מאונך ונלחץ להצר את הטבלה (-) הטבלה תקטן בחצי מהדילוג הזה, ואז יהיה הפרש של 2 שורות בין אות לאות במד"ש, במילים אחרות הרוחב של הטבלה קטן בחצי. נסו זאת בטבלה שלפניכם.
  • אורך טבלה - כלי נוח מאוד, שמאפשר להאריך (+) או לקצר (-) את אורך הטבלה כך שהיא תכלול עוד טקסט מהתורה, רוב הטבלאות שיוצגו לא יתחילו מ-'בראשית ברא' אלא במקום סמוך למד"ש, כך שתוכלו להאריך ולהוסיף טקסט עד שתגיעו להתחלה (או לסוף), זה שימושי בעיקר כשנרצה יותר אזור לחיפוש בתוך הטבלה החדשה שנוצרה (כאשר האזור חיפוש הוא בטבלה בלבד).

חיפוש ביטויים נוספים

אחרי שמצאנו ביטוי אחד, נוכל לחפש באותו אופן ביטויים נוספים בטבלה שהתקבלה. אלא שהחיפוש הפעם יתבצע 'בטבלה בלבד' כפי שניתן לראות בבלוק של חיפוש בתורה, באזור לחיפוש. אם נרצה להגדיל את האזור לחיפוש נוכל להגדיל את אורך הטקסט בטבלה על ידי לחיצה על (+) באורך הטבלה תחת בלוק סידור הטבלה.
נשים לב שאחרי שפתחנו את הטבלה בביטוי הראשוני, היא מוצגת לפי הדילוג שלו, וכל ביטוי אחר שנמצא באותה טבלה יופיע לרוב באלכסון או מאונך, אלא אם כן, הוא יהיה מקביל.
בתור המלצה נאמר שאנחנו רוצים שהמדש"ים יהיו קרובים אחד לשני, לכן נחפש את הביטויים השניים בדילוגים קצרים וסמוכים לדילוגים של הביטוי הראשוני. אולם יש יוצאים מן הכלל.

תגובות

נכתב בשם ליאור בתאריך 20/11/2014, 16:11
נכתב בשם ליאור בתאריך 20/11/2014, 16:11
נכתב בשם ליאור בתאריך 20/11/2014, 16:11
נכתב בשם ליאור בתאריך 20/11/2014, 16:11
נכתב בשם ליאור בתאריך 20/11/2014, 16:11