SOD TORAH
יב' חשון התשעט (18:23), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות לאברכים

למעבר לתשלום  הצטרף ותרום לאברכים לומדי התורה בתרומה חד פעמית או חודשית

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
זחללתיצועיעלהשמעוןולויאחיםכליחמסמכ
רתיהםבסדםאלתבאנפשיבקהלםאלתחדכבדיכי
באפםהרגואישוברצנםעקרושורארוראפםכיע
זועברתםכיקשתהאחלקםביעקבואפיצםבישרא
ליהודהאתהיודוךאחיךידךבערףאיביךישתח
וולךבניאביךגוראריהיהודהמטרףבניעלית
כרערבץכאריהוכלביאמייקימנולאיסורשבט
מיהודהומחקקמביןרגליועדכייבאשילהולו
יקהתעמיםאסרילגפןעירהולשרקהבניאתנוכ
בסבייןלבשוובדםענביםסותהחכליליעינים
מייןולבןשניםמחלבזבולןלחוףימיםישכןו
הואלחוףאניתוירכתועלצידןיששכרחמרגרם
רבץביןהמשפתיםויראמנחהכיטובואתהארץכ
ינעמהויטשכמולסבלויהילמסעבדדןידיןעמ
וכאחדשבטיישראליהידןנחשעלידרךשפיפןע
ליארחהנשךעקביסוסויפלרכבואחורלישועת
ךקויתייהוהגדגדודיגודנווהואיגדעקבמא
שרשמנהלחמווהואיתןמעדנימלךנפתליאילה
שלחההנתןאמרישפרבןפרתיוסףבןפרתעליעי
ןבנותצעדהעלישורוימררהוורבווישטמהוב
עליחציםותשבבאיתןקשתוויפזוזרעיידיומ
ידיאביריעקבמשםרעהאבןישראלמאלאביךוי
עזרךואתשדיויברכךברכתשמיםמעלברכתתהו
םרבצתתחתברכתשדיםורחםברכתאביךגברועל
ברכתהוריעדתאותגבעתעולםתהייןלראשיוס
ףולקדקדנזיראחיובנימיןזאביטרףבבקריא
כלעדולערביחלקשללכלאלהשבטיישראלשנים
עשרוזאתאשרדברלהםאביהםויברךאותםאישא
שרכברכתוברךאתםויצואותםויאמראלהםאני
נאסףאלעמיקברואתיאלאבתיאלהמערהאשרבש
 מגידים
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ז' סיון התשעז (1/6/2017)

ובטבלה זאת אנחנו רואים דילוג "מגידים" חותך את הפסוק: גָּ֖ד גְּד֣וּד יְגוּדֶ֑נּוּ וְה֖וּא יָגֻ֥ד עָקֵֽב, ורומז לב' מגידים שהיו לרב בית יוסף ולרמח"ל, ופירוש הפסוק ככה, גָּ֖ד שהוא נביא גְּד֣וּד שהוא דברי תורה כמ"ש לכו לחמו בלחמי, לְכוּ לַחֲמוּ בְלַחֲמִי, יְגוּדֶ֑נּוּ אל תקרי יגודנו אלא יגידנו, שיאמר לו דברי תורה, וְה֖וּא יָגֻ֥ד עָקֵֽב, והוא יגיד עקב ואף יאמר לו דברי יראת שמים שהם בחינת עֵקֶב עֲנָוָה יִרְאַת ה'.

ועוד יש לרמוז, שגד גדוד יגודנו, שגד הוא בחינת המגיד, והוא נכנס לארץ מחו"ל כי אין מגיד בחו"ל, ושם הוא עוסק במלחמתה של תורה וכך היא סברת היעב"ץ והרב משה חגיז שחלקו על הרמח"ל.

וכן חיפשנו דילוג "יוסף" חותך את הפסוק יגודנו ובהמשך של הדילוג יש "בעל ית יוסף". וכביכול אומר בארמית בעל ית יוסף, ית זה את כמו שאומר התרגום יונתן, "בראשׁית מִן אַוְולָא בְּרָא יְיָ יַת שְׁמַיָא וְיַת אַרְעָא", שהיה לו מגיד, וכן אפשר לרמוז בעל בית יוסף, ואמר ית דכמו שבארמית בי הוא בית, כן ית הוא בית על דרך הרמז.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לאבא של יצחק אבינו?

רמז: אבר...

טבלאות צפנים אחרונות

אור מקיף
מאת המערכת
13 צפיות
נושא: קבלה וזהר

סיאנס שאל אוב
מאת המערכת
24 צפיות
נושא: קבלה וזהר

מגידים
מאת המערכת
12 צפיות
נושא: קבלה וזהר

קרח שמאל אהרן ימין
מאת המערכת
197 צפיות
נושא: קבלה וזהר