SOD TORAH
כב' שבט התשפ (15:16), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: [email protected]
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל [email protected]

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
זחללתיצועיעלהשמעוןולויאחיםכליחמסמכ
רתיהםבסדםאלתבאנפשיבקהלםאלתחדכבדיכי
באפםהרגואישוברצנםעקרושורארוראפםכיע
זועברתםכיקשתהאחלקםביעקבואפיצםבישרא
ליהודהאתהיודוךאחיךידךבערףאיביךישתח
וולךבניאביךגוראריהיהודהמטרףבניעלית
כרערבץכאריהוכלביאמייקימנולאיסורשבט
מיהודהומחקקמביןרגליועדכייבאשילהולו
יקהתעמיםאסרילגפןעירהולשרקהבניאתנוכ
בסבייןלבשוובדםענביםסותהחכליליעינים
מייןולבןשניםמחלבזבולןלחוףימיםישכןו
הואלחוףאניתוירכתועלצידןיששכרחמרגרם
רבץביןהמשפתיםויראמנחהכיטובואתהארץכ
ינעמהויטשכמולסבלויהילמסעבדדןידיןעמ
וכאחדשבטיישראליהידןנחשעלידרךשפיפןע
ליארחהנשךעקביסוסויפלרכבואחורלישועת
ךקויתייהוהגדגדודיגודנווהואיגדעקבמא
שרשמנהלחמווהואיתןמעדנימלךנפתליאילה
שלחההנתןאמרישפרבןפרתיוסףבןפרתעליעי
ןבנותצעדהעלישורוימררהוורבווישטמהוב
עליחציםותשבבאיתןקשתוויפזוזרעיידיומ
ידיאביריעקבמשםרעהאבןישראלמאלאביךוי
עזרךואתשדיויברכךברכתשמיםמעלברכתתהו
םרבצתתחתברכתשדיםורחםברכתאביךגברועל
ברכתהוריעדתאותגבעתעולםתהייןלראשיוס
ףולקדקדנזיראחיובנימיןזאביטרףבבקריא
כלעדולערביחלקשללכלאלהשבטיישראלשנים
עשרוזאתאשרדברלהםאביהםויברךאותםאישא
שרכברכתוברךאתםויצואותםויאמראלהםאני
נאסףאלעמיקברואתיאלאבתיאלהמערהאשרבש
 מגידים
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ז' סיון התשעז (1/6/2017)

ובטבלה זאת אנחנו רואים דילוג "מגידים" חותך את הפסוק: ג֖ד גד֣וד יגוד֑נו וה֖וא יג֥ד עקֽב, ורומז לב' מגידים שהיו לרב בית יוסף ולרמח"ל, ופירוש הפסוק ככה, ג֖ד שהוא נביא גד֣וד שהוא דברי תורה כמ"ש לכו לחמו בלחמי, לכו לחמו בלחמי, יגוד֑נו אל תקרי יגודנו אלא יגידנו, שיאמר לו דברי תורה, וה֖וא יג֥ד עקֽב, והוא יגיד עקב ואף יאמר לו דברי יראת שמים שהם בחינת עקב ענוה יראת ה'.

ועוד יש לרמוז, שגד גדוד יגודנו, שגד הוא בחינת המגיד, והוא נכנס לארץ מחו"ל כי אין מגיד בחו"ל, ושם הוא עוסק במלחמתה של תורה וכך היא סברת היעב"ץ והרב משה חגיז שחלקו על הרמח"ל.

וכן חיפשנו דילוג "יוסף" חותך את הפסוק יגודנו ובהמשך של הדילוג יש "בעל ית יוסף". וכביכול אומר בארמית בעל ית יוסף, ית זה את כמו שאומר התרגום יונתן, "בראשית מן אוולא ברא יי ית שמיא וית ארעא", שהיה לו מגיד, וכן אפשר לרמוז בעל בית יוסף, ואמר ית דכמו שבארמית בי הוא בית, כן ית הוא בית על דרך הרמז.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה