SOD TORAH
כא' תמוז התשפ (07:24), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אתומרחםאמוויאכלח
ציבשרוויצעקמשהאל
יהוהלאמראלנארפאנ
אלהויאמריהוהאלמש
הואביהירקירקבפני
ההלאתכלםשבעתימים
תסגרשבעתימיםמחוץ
למחנהואחרתאסףותס
גרמריםמחוץלמחנהש
בעתימיםוהעםלאנסע
עדהאסףמריםואחרנס
עוהעםמחצרותויחנו
במדברפארןוידבריה
והאלמשהלאמרשלחלך
אנשיםויתרואתארץכ
נעןאשראנינתןלבני
ישראלאישאחדאישאח
דלמטהאבתיותשלחוכ
לנשיאבהםוישלחאתם
משהממדברפארןעלפי
יהוהכלםאנשיםראשי
בניישראלהמהואלהש
מותםלמטהראובןשמו
עבןזכורלמטהשמעון
שפטבןחורילמטהיהו
דהכלבבןיפנהלמטהי
ששכריגאלבןיוסףלמ
טהאפריםהושעבןנון
למטהבנימןפלטיבןר
 איראן דאעש
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יט' סיון התשעז (13/6/2017)

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה