SOD TORAH
יז' שבט התשעט (15:59), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אתומרחםאמוויאכלח
ציבשרוויצעקמשהאל
יהוהלאמראלנארפאנ
אלהויאמריהוהאלמש
הואביהירקירקבפני
ההלאתכלםשבעתימים
תסגרשבעתימיםמחוץ
למחנהואחרתאסףותס
גרמריםמחוץלמחנהש
בעתימיםוהעםלאנסע
עדהאסףמריםואחרנס
עוהעםמחצרותויחנו
במדברפארןוידבריה
והאלמשהלאמרשלחלך
אנשיםויתרואתארץכ
נעןאשראנינתןלבני
ישראלאישאחדאישאח
דלמטהאבתיותשלחוכ
לנשיאבהםוישלחאתם
משהממדברפארןעלפי
יהוהכלםאנשיםראשי
בניישראלהמהואלהש
מותםלמטהראובןשמו
עבןזכורלמטהשמעון
שפטבןחורילמטהיהו
דהכלבבןיפנהלמטהי
ששכריגאלבןיוסףלמ
טהאפריםהושעבןנון
למטהבנימןפלטיבןר
 איראן דאעש
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יט' סיון התשעז (13/6/2017)

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של יצחק אבינו?

רמז: יעק...

טבלאות צפנים אחרונות

חושך חמה לוקה
מאת המערכת
95 צפיות
נושא: משיח וגאולה

דונלד טראמפ
מאת המערכת
229 צפיות
נושא: משיח וגאולה

קוריאה דרך כוכב
מאת המערכת
99 צפיות
נושא: משיח וגאולה

קוריאה י' השבטים
מאת המערכת
92 צפיות
נושא: משיח וגאולה

קוריאה בסוף העולם
מאת המערכת
98 צפיות
נושא: משיח וגאולה

תשעו היא תשעז
מאת המערכת
20 צפיות
נושא: משיח וגאולה

דרך כוכב מיעקב
מאת המערכת
26 צפיות
נושא: משיח וגאולה

למה אובמה אוכל 7 שקדים
מאת המערכת
28 צפיות
נושא: משיח וגאולה

שישה צדיקים ביום אחד
מאת המערכת
29 צפיות
נושא: משיח וגאולה

קץ דשמאל
מאת המערכת
19 צפיות
נושא: משיח וגאולה