SOD TORAH
י' תמוז התשפ (06:46), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
והלבשתאתםכתנתומשחתאתםכאשרמשחתא
תאביהםוכהנוליוהיתהלהיתלהםמשחתם
לכהנתעולםלדרתםויעשמשהככלאשרצוה
יהוהאתוכןעשהויהיבחדשהראשוןבשנה
השניתבאחדלחדשהוקםהמשכןויקםמשהא
תהמשכןויתןאתאדניווישםאתקרשיווי
תןאתבריחיוויקםאתעמודיוויפרשאתה
אהלעלהמשכןוישםאתמכסההאהלעליומל
מעלהכאשרצוהיהוהאתמשהויקחויתןאת
העדתאלהארןוישםאתהבדיםעלהארןוית
ןאתהכפרתעלהארןמלמעלהויבאאתהארן
אלהמשכןוישםאתפרכתהמסךויסךעלארו
ןהעדותכאשרצוהיהוהאתמשהויתןאתהש
לחןבאהלמועדעלירךהמשכןצפנהמחוץל
פרכתויערךעליוערךלחםלפנייהוהכאש
רצוהיהוהאתמשהוישםאתהמנרהבאהלמו
עדנכחהשלחןעלירךהמשכןנגבהויעלהנ
רתלפנייהוהכאשרצוהיהוהאתמשהוישם
אתמזבחהזהבבאהלמועדלפניהפרכתויק
טרעליוקטרתסמיםכאשרצוהיהוהאתמשה
וישםאתמסךהפתחלמשכןואתמזבחהעלהש
םפתחמשכןאהלמועדויעלעליואתהעלהו
אתהמנחהכאשרצוהיהוהאתמשהוישםאתה
כירביןאהלמועדוביןהמזבחויתןשמהמ
יםלרחצהורחצוממנומשהואהרןובניוא
תידיהםואתרגליהםבבאםאלאהלמועדוב
קרבתםאלהמזבחירחצוכאשרצוהיהוהאת
משהויקםאתהחצרסביבלמשכןולמזבחוי
תןאתמסךשערהחצרויכלמשהאתהמלאכהו
יכסהענןאתאהלמועדוכבודיהוהמלאאת
המשכןולאיכלמשהלבואאלאהלמועדכיש
כןעליוהענןוכבודיהוהמלאאתהמשכןו
בהעלותהענןמעלהמשכןיסעובניישראל
בכלמסעיהםואםלאיעלההענןולאיסעוע
דיוםהעלתוכיענןיהוהעלהמשכןיומםו
אשתהיהלילהבולעיניכלביתישראלבכל
מסעיהםויקראאלמשהוידבריהוהאליומ
אהלמועדלאמרדבראלבניישראלואמרתא
להםאדםכייקריבמכםקרבןליהוהמןהבה
מהמןהבקרומןהצאןתקריבואתקרבנכםא
 תור הזהב
זיכוי הרבים:

 מצאנו כאן חלק מחכמי ספרד בתור הזהב: ר' משה בן מימון = הרמב"ם, ר' משה בן נחמן = הרמב"ן, ר' שלמה בן אדרת = הרשב"א, רבי יהודה הלוי

ניתן להציג את הטבלה ברוחב 30 כדי לראות אותה בצורה ברורה יותר: לחץ כאן

נשים לב שהדילוג "הרמב"ן" חותך את הדילוג "הרמב"ם" באות מ' והשם של שניהם הוא משה, והמילה בפסוק עבור האות הזאת היא משה

כדי להעריך את ההסתברות לקבל את הטבלה הזאת באופן אקראי את כל הדילוגים צפינו מראש ולכן נבצע מבחן הסתברות כדי לראות מה הסיכוי לקבל את כל הדילוגים האלה באזור צפוף כל כך כמו בתורה, נשתמש במבחן "טקסטים אקראיים" כאשר אנחנו מחפשים את אותם דילוגים בטקסטים אקראיים שהמחשב יוצר.

נשים לב לאורך הקטן של הטבלה שהוא רק 1198 אותיות לכן אנחנו מצפים לקבל תוצאה טובה במבחן הטקסטים האקראיים.

מבחן ההסתברות למציאת הטבלה

לחץ על כפתור הצג דו"ח הסתברות לצפייה בדו"ח המלא, להלן התוצאות הסופיות:

נמצאו בסך הכול 29 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 4,540,456 טבלאות שנבדקו

ההסתברות הסופית למציאת הטבלה בתורה: 6.3870236822028E-06
כלומר סיכוי של בערך 1 ל-156,567 טבלאות שהטבלה בתורה היא מקרית
סף הסתברות מינימלי בטבלה הזאת שנוכל להגיד שהטבלה מוצפנת הוא בערך 1 ל-12,721. 
לכן המסקנה היא: התוצאה מעידה שהטבלה מוצפנת

הערה: ההסתברות גם אומרת שאם היינו מחפשים ב-17,846 ספרים אקראיים באורך של התורה, אז היינו מוצאים 29 טבלאות דומות לזאת שנמצאה בתורה, הכוונה בדומות זה שהטבלאות בערך באותו אורך ומכילות את אותם דילוגים.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה