SOD TORAH
יט' אב התשפ (07:33), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
קחהלנווישמע
נואתהונעשנה
ולאמעברליםה
ואלאמרמייעב
רלנואלעברהי
םויקחהלנווי
שמענואתהונע
שנהכיקרובאל
יךהדברמאדבפ
יךובלבבךלעש
תוראהנתתילפ
ניךהיוםאתהח
ייםואתהטובו
אתהמותואתהר
עאשראנכימצו
ךהיוםלאהבהא
תיהוהאלהיךל
לכתבדרכיוול
שמרמצותיווח
קתיוומשפטיו
 קורבנות - כי קרוב אליך
זיכוי הרבים:

חיפשנו דילוג מינימלי בתורה "קרבנות" ומצאנו אותו חותך את הפסוק:

 כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו:

וכידוע שקורבנות מלשון של התקרבות כמו שכתוב בתחילת פר' ויקרא אדם כי יקריב מכם קרבן לה' כו', ואדם צריך להביא את הקרבן כדי שיתקרב בעצמו, וידוע שהקב"ה לא חפץ בקורבנות עצמם מן הסתם כדכתיב אם ארעב לא אומר לך וכן לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תירצה, אלא וודאי שהקב"ה רוצה את הלב של האדם ורואים את זה בכל דבר בתורה, ובמיוחד הכלל הזה תקף לגבי הקורבנות שלמראית העין אדם עלול לחשוב שזה עניין חיצוני אבל באמת גם כאן אומר זבחי אלהים רוח נישברה, לב נישבר ונידכה אלהים לא תיבזה. והנביא צווח למה לי רוב זבחיכם (ישעיהו א).

ואם כן אז יש תפקיד רם לעניין הקורבנות לקרב את הלב של האדם וזה הפסוק בתורה שהכי מאמת את הרעיון הזה.

תגובות

אתי שמואלנכתב בשם גד בתאריך 23/03/2014, 22:20
אתי שמואלנכתב בשם גד בתאריך 23/03/2014, 22:20
אתי שמואלנכתב בשם גד בתאריך 23/03/2014, 22:20
אתי שמואלנכתב בשם גד בתאריך 23/03/2014, 22:20
אתי שמואלנכתב בשם גד בתאריך 23/03/2014, 22:20