SOD TORAH
יג' אדר התשעט (22:21), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
קחהלנווישמע
נואתהונעשנה
ולאמעברליםה
ואלאמרמייעב
רלנואלעברהי
םויקחהלנווי
שמענואתהונע
שנהכיקרובאל
יךהדברמאדבפ
יךובלבבךלעש
תוראהנתתילפ
ניךהיוםאתהח
ייםואתהטובו
אתהמותואתהר
עאשראנכימצו
ךהיוםלאהבהא
תיהוהאלהיךל
לכתבדרכיוול
שמרמצותיווח
קתיוומשפטיו
 קורבנות - כי קרוב אליך
זיכוי הרבים:

חיפשנו דילוג מינימלי בתורה "קרבנות" ומצאנו אותו חותך את הפסוק:

 כִּי קָרוֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר מְאֹד בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ לַעֲשֹׂתוֹ:

וכידוע שקורבנות מלשון של התקרבות כמו שכתוב בתחילת פר' ויקרא אדם כי יקריב מכם קרבן לה' כו', ואדם צריך להביא את הקרבן כדי שיתקרב בעצמו, וידוע שהקב"ה לא חפץ בקורבנות עצמם מן הסתם כדכתיב אם ארעב לא אומר לך וכן לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תירצה, אלא וודאי שהקב"ה רוצה את הלב של האדם ורואים את זה בכל דבר בתורה, ובמיוחד הכלל הזה תקף לגבי הקורבנות שלמראית העין אדם עלול לחשוב שזה עניין חיצוני אבל באמת גם כאן אומר זבחי אלהים רוח נישברה, לב נישבר ונידכה אלהים לא תיבזה. והנביא צווח למה לי רוב זבחיכם (ישעיהו א).

ואם כן אז יש תפקיד רם לעניין הקורבנות לקרב את הלב של האדם וזה הפסוק בתורה שהכי מאמת את הרעיון הזה.

תגובות

אתי שמואלנכתב בשם גד בתאריך 23/03/2014, 22:20

טבלאות צפנים אחרונות

עקרים משדה
מאת המערכת
61 צפיות
נושא: חידושי תורה

אוהל בל יצען
מאת המערכת
51 צפיות
נושא: חידושי תורה

תשעה באב ב'
מאת המערכת
66 צפיות
נושא: חידושי תורה

שיר השירים
מאת המערכת
52 צפיות
נושא: חידושי תורה

עלמות אהבוך
מאת המערכת
17 צפיות
נושא: חידושי תורה

עצת ה'
מאת המערכת
24 צפיות
נושא: חידושי תורה

מר דרור מרדכי
מאת המערכת
26 צפיות
נושא: חידושי תורה

חג חנוכה וסוכות
מאת המערכת
30 צפיות
נושא: חידושי תורה

ימי אלול
מאת המערכת
13 צפיות
נושא: חידושי תורה

אלף שנים
מאת המערכת
33 צפיות
נושא: חידושי תורה