SOD TORAH
יג' אדר התשעט (22:59), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
םכמותכלהאדםימתוןאלהופקדתכ
להאדםיפקדעליהםלאיהוהשלחני
ואםבריאהיבראיהוהופצתההאדמ
האתפיהובלעהאתםואתכלאשרלהם
וירדוחייםשאלהוידעתםכינאצו
האנשיםהאלהאתיהוהויהיככלתו
לדבראתכלהדבריםהאלהותבקעהא
דמהאשרתחתיהםותפתחהארץאתפי
הותבלעאתםואתבתיהםואתכלהאד
םאשרלקרחואתכלהרכושוירדוהם
וכלאשרלהםחייםשאלהותכסעליה
םהארץויאבדומתוךהקהלוכלישר
אלאשרסביבתיהםנסולקלםכיאמר
ופןתבלענוהארץואשיצאהמאתיה
והותאכלאתהחמשיםומאתיםאישמ
קריביהקטרתוידבריהוהאלמשהל
אמראמראלאלעזרבןאהרןהכהןוי
רםאתהמחתתמביןהשרפהואתהאשז
רההלאהכיקדשואתמחתותהחטאים
האלהבנפשתםועשואתםרקעיפחים
צפוילמזבחכיהקריבםלפנייהוה
ויקדשוויהיולאותלבניישראלו
יקחאלעזרהכהןאתמחתותהנחשתא
שרהקריבוהשרפיםוירקעוםצפוי
 ותפתח הארץ את פיה
זיכוי הרבים:

דילוג שני מינימלי של "תהו ובהו", מובא בזוהר (הק"ז יא.): "וְהַיְינוּ וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים. הָא אִלֵּין אַרְבַּע עוֹנָשִׁין לְאַעֲנָשָׁא בְּהוֹן חַיָּיבַיָּא. תֹּהוּ דָּא חֶנֶק, דִּכְתִיב, (ישעיה לה) קַו תֹּהוּ (זכריה ב) חֶבֶל מִדָּה. בֹּהוּ דָּא  סְקִילָה, אַבְנִין דִּמְשׁוּקָעִין גּוֹ תְּהוֹמָא רַבָּא לְעוֹנְשָׁא דְּחַיָּיבַיָּא". כלומר אומר שישנם ארבעה עונשים בגיהנום להעניש את הרשעים: חנק, סקילה, שריפה והרג בסייף. והם רמוזים בפסוק: "תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ". ולכן הדילוג "תהו ובהו", שרומז לעונש של בליעת התהום חותך את הפסוק: "וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת בָּתֵּיהֶם וְאֵת כָּל הָאָדָם אֲשֶׁר לְקֹרַח וְאֵת כָּל הָרֲכוּשׁ". ופי הארץ שבלע את קרח ועדתו זו גיהנום כפי שכתוב בהמשך שם: "וַיֵּרְדוּ הֵם וְכָל אֲשֶׁר לָהֶם חַיִּים שְׁאֹלָה וַתְּכַס עֲלֵיהֶם הָאָרֶץ". ואמרו בסנהדרין (קי.): "אמר משה לפני הקב''ה אם בריאה, גיהנם מוטב". ועיין בטבלה כאן גיהנום שהראנו שגיהנום הוא בחינת "תהו ובהו".

ויש עוד בחינה כאמור, "וחושך על פני תהום", שאמר בזוהר שם שזוהי אש חזקה ששורפת את הרשעים, ולכן מצינו כאן את הדילוג: "וחשך ואש". כלומר האש שהיא החשך על פני תהום, כילה את כל החמשים ומאתים מקריבי הקטורת כפי שזה חותך את הפסוק במקום: "וְאֵשׁ יָצְאָה מֵאֵת יְהוָה וַתֹּאכַל אֵת הַחֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם אִישׁ מַקְרִיבֵי הַקְּטֹרֶת".

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של אברהם אבינו?

רמז: יצח...

טבלאות צפנים אחרונות

ותפתח הארץ את פיה
מאת משה ל.
618 צפיות
נושא: קשר פשוט

כף הקלע
מאת משה ל.
688 צפיות
נושא: קשר פשוט