SOD TORAH
יא' תמוז התשפ (19:26), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
שהאליהוהלאמראל
נארפאנאלהויאמר
יהוהאלמשהואביה
ירקירקבפניההלא
תכלםשבעתימיםתס
גרשבעתימיםמחוץ
למחנהואחרתאסףו
תסגרמריםמחוץלמ
חנהשבעתימיםוהע
םלאנסעעדהאסףמר
יםואחרנסעוהעםמ
חצרותויחנובמדב
רפארןוידבריהוה
 חסדים, צרעת מרים
זיכוי הרבים:

חיפשנו דילוג מינימלי בתורה "חסדים", ויט חסדו אלינו והנה לאחר עיון בטבלה, רואים שהקב"ה רומז לדברי חז"ל ממש, הפסוקים החותכים את הדילוג בפרשת מרים: "ויאמר ה' אל משה ואביה ירק ירק בפניה, הלא תכלם שבעת ימים, תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף: טו  ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד האסף מרים". ופירשו בגמרא (ב"ק כה.) וכן רש"י במקום, שהקב"ה אמר למשה קל וחומר, אם אביה של מרים ירק בפניה, והיה מוכן להעניש אותה לשבעה ימים כמצורע מוסגר, כל שכן בשביל הקב"ה שצריך להעניש אותה שבועיים לפחות. אבל אנחנו אומרים "דיו לבא מן הדין להיות כנדון", כלומר "לבא מן הדין", זה שבוע הסגר של אביה. וזה מספיק ודי שיהיה כמו הנדון בק"ו ושלא נוסיף יותר עד שבועיים של השכינה. ולכן היא נסגרת בסופו של דבר לשבוע ימים בלבד.

ורק בעניין זה, יש כמה רמזים לדילוג "חסדים". כי ישנם ב' בחינות לשם חסד: חסד הוא עניין של בושה, ומצד שני גמילות חסדים. והבחינות הללו קיימות בכל מעשה של חסד, בין הנותן למקבל, כגון בנתינת צדקה אז הנותן עושה גמילות חסדים והמקבל מתבייש. ותמצא מקור ללשון זה בפסוק: "וראה את ערותה והיא תראה את ערותו, חסד הוא". כאשר האח בא על אחותו, מעשה זה ניקרא חסד משום שמביאים בושה לבית אביהם ולעצמם. וכן גם "להכסיף", זה לשון של בושה. כי הנותן כסף לצדקה עושה חסד והמקבל מתבייש.

וכאן הקב"ה הכריע שמרים תיכלם ותתבייש שבעת ימים מחוץ למחנה, שזה הבושה היא החסד. אמנם מצד שני עשה איתה חסד כאשר אמר "דיו לבא מן הדין להיות כנדון", והעמיד את העונש בפחות מן הדין, וזה חסדים במקום דינים, כי פירוש המילה דיו, די ומספיק לו. ועוד חסד נוסף, שמפורש במקום ברש"י, רש"י והעם לא נסע. זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק וגו'. והיינו זה ממש חותך את הדילוג כי היא עשתה חסד עם משה וחיכתה לו שעה אחת והחזיר לה חסד הקב"ה להמתין עם המחנה עד שתאסף.

ומצינו את הדילוג המינימלי "דיו", חותך את הדילוג "חסדים" באות ד' משותפת, הרומז שדיו לבא מן הדין היינו על הפסקת הדינים והשפעת החסדים. וסימנך, הדילוג "חסדים" הוא 14. רוצה לומר, דיו לנידון להיות שבוע במקום 14 יום שבאים מן הדין בק"ו. וניראה לרמוז שהמילה "חסד", היא "חס עד", כי "חס" גם היא שרשית, מלשון "לא תחוס עיניך". והפירוש כי אין חסד אלא חסד של אמת, ואמת הוא הדבר הנצחי והקיים, וזה חס עדי עד. ובהקשר שלנו, "חס עד", כי כתוב במקום: "והעם לא נסע עד האסף מרים", והדילוג "חסדים" חותך את המילה "עד האסף" באות ד'. והיינו שהקב"ה חס עד האסף מרים חזרה למחנה כדפירש"י שזה החסד שהחזיר לה הקב"ה. עוד פירוש אחר, היינו משום שהעם היו עדים לחסד של מרים, מלשון בושה היינו "הלא תכלם שבעת ימים". ונמצא הדילוג המינימלי "חס עד" במקום בהסתברות 1.3E-5 (בערך 1 ל-75,604).

ומכיוון שאת הדילוג "חס עד", צפינו מראש, ע"י חיתוך הדילוג "חסדים", עם הפסוק "עד האסף מרים". אנחנו נחשב הסתברות לקבל את הטבלה באופן אקראי. טבלה מאוד קטנה של 75 אותיות, עם 2 דילוגים בלבד, ותיראה איך היא מוכיחה מעל לכל ספק את אמיתות התורה ואת חסדה לעולמי עד:

נמצאו בסך הכול 1 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 17,070,354 טבלאות שנבדקו

ההסתברות הסופית למציאת הטבלה בתורה: 5.86E-8
כלומר סיכוי של בערך 1 ל-17,070,354 טבלאות שהטבלה בתורה היא מקרית
סף הסתברות מינימלי שנוכל להגיד שהטבלה מוצפנת הוא טבלה אחת דומה ל-100 ספרים כלומר 1 ל-100. 
וההסתברות בטבלה כאן: היינו מוצאים טבלה כזאת 1 ל-4,200 ספרים באורך של התורה
לכן המסקנה היא: התוצאה מעידה שהטבלה מוצפנת

 

תגובות

נכתב בשם נופי דדוש בתאריך 02/02/2015, 21:23
נכתב בשם נופי דדוש בתאריך 02/02/2015, 21:23
נכתב בשם נופי דדוש בתאריך 02/02/2015, 21:23
נכתב בשם נופי דדוש בתאריך 02/02/2015, 21:23
נכתב בשם נופי דדוש בתאריך 02/02/2015, 21:23