SOD TORAH
יג' אדר התשעט (23:02), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
חרויאמרלאאשלחךכיאםברכתניויאמראליומהשמךויאמריעקבויאמרלאיעקבי
אמרעודשמךכיאםישראלכישריתעםאלהיםועםאנשיםותוכלוישאליעקבויאמרה
גידהנאשמךויאמרלמהזהתשאללשמיויברךאתושםויקראיעקבשםהמקוםפניאלכ
יראיתיאלהיםפניםאלפניםותנצלנפשיויזרחלוהשמשכאשרעבראתפנואלוהוא
צלעעלירכועלכןלאיאכלובניישראלאתגידהנשהאשרעלכףהירךעדהיוםהזהכי
נגעבכףירךיעקבבגידהנשהוישאיעקבעיניוויראוהנהעשובאועמוארבעמאות
אישויחץאתהילדיםעללאהועלרחלועלשתיהשפחותוישםאתהשפחותואתילדיהן
ראשנהואתלאהוילדיהאחרניםואתרחלואתיוסףאחרניםוהואעברלפניהםוישת
חוארצהשבעפעמיםעדגשתועדאחיווירץעשולקראתוויחבקהוויפלעלצוארווי
שקהוויבכווישאאתעיניוויראאתהנשיםואתהילדיםויאמרמיאלהלךויאמרהי
 בית עשו לקש
זיכוי הרבים:

 כתוב בעובדיה: יח  וְהָיָה֩ בֵית-יַעֲקֹ֨ב אֵ֜שׁ וּבֵ֧ית יוֹסֵ֣ף לֶהָבָ֗ה וּבֵ֤ית עֵשָׂו֙ לְקַ֔שׁ וְדָלְק֥וּ בָהֶ֖ם וַאֲכָל֑וּם וְלֹֽא-יִֽהְיֶ֤ה שָׂרִיד֙ לְבֵ֣ית עֵשָׂ֔ו כִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר:

ורואים שבית עשו יהיה לקש, וחיפשנו דילוג מינימלי בתורה של "בית עשו", וחותך את הפסוק שבו בית יעקב עומד להתקל בבית עשו:

וישאיעקבעיניוויראוהנהעשובאועמוארבעמאותאיש : וַיִּשָּׂא יַעֲקֹב עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה עֵשָׂו בָּא, וְעִמּוֹ אַרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ, וַיַּחַץ אֶת הַיְלָדִים עַל לֵאָה וְעַל רָחֵל וְעַל שְׁתֵּי הַשְּׁפָחוֹת:

ורומז הדילוג, שבית עשו יהיה לק"ש, כלומר בגימטריה לארבע מאות איש ומהם נפוצו כל אלופי עשיו, ובהם ממש באחרית הימים יתקיים הפסוק.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של אברהם אבינו?

רמז: יצח...

טבלאות צפנים אחרונות

עקרים משדה
מאת המערכת
61 צפיות
נושא: חידושי תורה

אוהל בל יצען
מאת המערכת
51 צפיות
נושא: חידושי תורה

תשעה באב ב'
מאת המערכת
66 צפיות
נושא: חידושי תורה

שיר השירים
מאת המערכת
52 צפיות
נושא: חידושי תורה

עלמות אהבוך
מאת המערכת
17 צפיות
נושא: חידושי תורה

עצת ה'
מאת המערכת
24 צפיות
נושא: חידושי תורה

מר דרור מרדכי
מאת המערכת
26 צפיות
נושא: חידושי תורה

חג חנוכה וסוכות
מאת המערכת
30 צפיות
נושא: חידושי תורה

ימי אלול
מאת המערכת
13 צפיות
נושא: חידושי תורה

אלף שנים
מאת המערכת
33 צפיות
נושא: חידושי תורה