SOD TORAH
יג' אדר התשעט (22:52), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ישובוהנהכילאשלםע
וןהאמריעדהנהויהי
השמשבאהועלטההיהו
הנהתנורעשןולפידא
שאשרעברביןהגזרים
האלהביוםההואכרתי
הוהאתאברםבריתלאמ
רלזרעךנתתיאתהארץ
הזאתמנהרמצריםעדה
נהרהגדלנהרפרתאתה
קיניואתהקנזיואתה
קדמניואתהחתיואתה
פרזיואתהרפאיםואת
האמריואתהכנעניוא
תהגרגשיואתהיבוסי
ושריאשתאברםלאילד
הלוולהשפחהמצריתו
שמההגרותאמרשריאל
אברםהנהנאעצרנייה
והמלדתבאנאאלשפחת
יאוליאבנהממנהויש
מעאברםלקולשריותק
חשריאשתאברםאתהגר
המצריתשפחתהמקץעש
רשניםלשבתאברםבאר
ץכנעןותתןאתהלאבר
םאישהלולאשהויבאא
להגרותהרותראכיהר
תהותקלגברתהבעיני
 אברהם, בהבראם
זיכוי הרבים:

רואים דילוג מינימלי בתורה של "בהבראם", לקוח מהפסוק: (ברא' ב, ד) "אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם", ופירשו חז"ל (מנחות כט:) "בה' בראם", כלומר על ידי האות ה"י ברא שמים וארץ. לעומת זאת מצינו שדרשו בזהר (בראשית ג:) "אֵלֶּה תּוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם, וְתָנִינָן בְּאַבְרָהָם", [בהבראם אותיות באברהם], והכוונה בפשטות בזכות אברהם נבראו השמים והארץ וכן פירש בעל הטורים במקום. וניראה לענ"ד שהמדרשים לא חלוקים, משום שחז"ל באו לומר בה' בראם כלומר משום שבתחילה ניקרא "אברם" ואחרי זה הקב"ה שם שמו "אברהם", [אב המון גוים], כדי שיוכל להוליד בנים ולקיים את העולם, ולכן על ידי האות ה' שנוספה בשמו התקיים העולם, וזה העניין שדרשו בזהר באברהם. ואחר כך ראיתי בהדיא בזוהר (בראשית צא ע"ב) שאמר (בראשית ב) אֵלֶּה תּוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם. בְּה''א בָּרְאָם, בְּאַבְרָהָם.

וחיפשנו דילוג מינימלי בטבלה של "אברהם", וחותך בקרוב לדילוג הראשי, את הפסוק שכורת ה' את אברם את ברית בין הבתרים: ביוםההואכרתיהוהאתאברםברית: "בַּיּוֹם הַהוּא כָּרַת ה' אֶת אַבְרָם בְּרִית לֵאמֹר: לְזַרְעֲךָ נָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת מִנְּהַר מִצְרַיִם עַד הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר פְּרָת". והדילוגים חותכים ממש את הפסוק הזה, שמיד אחריו מצינו שאברהם התחיל לעשות תולדות ולקח את הגר לאישה והוליד את ישמעאל ובהמשך את יצחק. והיינו "אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם".

והדבר המדהים שזה ממחיש את דברי חז"ל ששנו במס' (נדרים לב.) "תניא רבי אומר: גדולה מילה וכו' דבר אחר גדולה [ברית] מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר (ירמיה לג, כה) אִם לֹא בְרִיתִי יוֹמָם וָלָיְלָה חֻקּוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ לֹא שָׂמְתִּי". ולכן הדילוג המינימלי בתורה של "בהבראם" שאמרו חז"ל שעל ידי אברהם נבראו השמים והארץ, זאת אמרת בזכות הברית [בין הבתרים] שכרת איתו ה' שכוללת ברית המילה, ולכן חותך את הפסוקים "בַּיּוֹם הַהוּא כָּרַת ה' אֶת אַבְרָם בְּרִית לֵאמֹר". ומיד לאחר מכן עשה אברהם תולדות שיקיימו את הברית כגון ישמעאל ויצחק שהם הראשונים למול. וסוד השם של אברה"ם זה שמים וארץ, כמובא בזהר (בראשית ג:), אב"ר זה כנגד היסוד, רקיע השמים, ואותיות מ"ה כנגד הארץ.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של יצחק אבינו?

רמז: יעק...

טבלאות צפנים אחרונות

אקמצא חרבה ירושלים
מאת רונן ע.
48 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

מ' יום ליצירת הולד
מאת רונן ע.
147 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

עבור השנה
מאת המערכת
174 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

נ' שערי בינה
מאת המערכת
193 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

טיטוס הרשע
מאת שלמה ח. ע.
310 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

אברהם, בהבראם
מאת שלמה א.
618 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

אמת מארץ תצמח
מאת המערכת
173 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל