SOD TORAH
ז' כסלו התשעט (07:14), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות לאברכים

אנא עזרו לנו בתרומה לאברכים ולהחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ריהגלעדועבדיךיעברוכלחלוץצבאלפנייהוהלמלחמהכאשראדנידברויצולהםמשהאתאלעזרהכהןואתיהושעבןנוןואתראשיאבות
המטותלבניישראלויאמרמשהאלהםאםיעברובניגדובניראובןאתכםאתהירדןכלחלוץלמלחמהלפנייהוהונכבשההארץלפניכםונת
תםלהםאתארץהגלעדלאחזהואםלאיעברוחלוציםאתכםונאחזובתככםבארץכנעןויענובניגדובניראובןלאמראתאשרדבריהוהאלע
בדיךכןנעשהנחנונעברחלוציםלפנייהוהארץכנעןואתנואחזתנחלתנומעברלירדןויתןלהםמשהלבניגדולבניראובןולחצישבט
מנשהבןיוסףאתממלכתסיחןמלךהאמריואתממלכתעוגמלךהבשןהארץלעריהבגבלתעריהארץסביבויבנובניגדאתדיבןואתעטרתוא
תערערואתעטרתשופןואתיעזרויגבההואתביתנמרהואתביתהרןערימבצרוגדרתצאןובניראובןבנואתחשבוןואתאלעלאואתקרית
יםואתנבוואתבעלמעוןמוסבתשםואתשבמהויקראובשמתאתשמותהעריםאשרבנווילכובנימכירבןמנשהגלעדהוילכדהויורשאתהא
מריאשרבהויתןמשהאתהגלעדלמכירבןמנשהוישבבהויאירבןמנשההלךוילכדאתחותיהםויקראאתהןחותיאירונבחהלךוילכדאתק
נתואתבנתיהויקראלהנבחבשמואלהמסעיבניישראלאשריצאומארץמצריםלצבאתםבידמשהואהרןויכתבמשהאתמוצאיהםלמסעיהםע
לפייהוהואלהמסעיהםלמוצאיהםויסעומרעמססבחדשהראשוןבחמשהעשריוםלחדשהראשוןממחרתהפסחיצאובניישראלבידרמהלעי
ניכלמצריםומצריםמקבריםאתאשרהכהיהוהבהםכלבכורובאלהיהםעשהיהוהשפטיםויסעובניישראלמרעמססויחנובסכתויסעומס
 אובמה משענת קנה
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ז' אייר התשעה (26/4/2015)

מובא לאחרונה שאובמה ימ"ש רוצה לעשות הסכם גרעיני עם איראן, ועוד מנסה לשכנע את ישראל שיכולים לסמוך על ארה"ב שתעזור לנו בעת מלחמה וכו' וכביכול שזה הפתרון הכי טוב לישראל ומלחמה עם איראן רק תידחה את תוכנית הגרעין וכו' וכהנה וכהנה. וכן בחג הפסח הזה (תשע"ה) ראיין עיתונאי יהודי מהניו-יורק טיימס את אובמה בצורה מגמתית לתת ליהודים הרגשה שיכולים לסמוך עליו ואפילו בעצמם תירגמו את הראיון לעברית להבנה קלה של הקוראים הישראליים. והנה רואים שאובמה משנה מדיניות לתמוך בצורה ברורה באיראן והעלמת עין ובד בבד רוצה להרדים את ישראל לסמוך עליו.

והנה חיפשנו חיתוך של הדילוגים "אובמה" (מינימלי בכל התורה) עם "משענת" (מינימלי מקומי). לרמוז לכך שהוא משענת קנה רצוץ כמו שנאמר על מצרים "ו  הִנֵּה בָטַחְתָּ עַל מִשְׁעֶנֶת הַקָּנֶה הָרָצוּץ הַזֶּה עַל מִצְרַיִם", ויתכן כמו שאמרנו כמה פעמים שאובמה הוא גלגול של פרעה וכן כל הראיון הזה התפרסם בחול המועד פסח וכן ברק אובמה בגימטריה פרעה עם הכולל, והכתוב שחותך ויסעומרעמססבחדש : "וַיִּסְעוּ מֵרַעְמְסֵס בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן מִמָּחֳרַת הַפֶּסַח יָצְאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּיָד רָמָה לְעֵינֵי כָּל מִצְרָיִם", לרמוז לכך שהגאולה העתידה תהיה כימי צאתנו מארץ מצרים.

נשים לב שאת הדילוג "משענת" חותך הפסוק שאומר ערימבצר, לרמוז לכך שהמשענת הזאת אמורה לתת הרגשה של בטחון כמו ערי מבצר, וזה בעצם אימות למשמעות הדילוג. ונזכור מה התורה אומרת על ערי מבצר בזמן שבוטחים בהם ולא בקב"ה: (ירמיה ה, יז) "יְרֹשֵׁשׁ עָרֵי מִבְצָרֶיךָ אֲשֶׁר אַתָּה בּוֹטֵחַ בָּהֵנָּה בֶּחָרֶב".

וכן מצאנו בנוסף את הדילוגים: "הקנה", "תרוץ" כלומר "אובמה - משענת הקנה תרוץ (תישבר)". וזה לשון הפסוק לעיל וגם לשון הפסוק (יחזקאל כט) "יַעַן הֱיוֹתָם מִשְׁעֶנֶת קָנֶה לְבֵית יִשְׂרָאֵל: ז  בְּתָפְשָׂם בְּךָ בַכַּף תֵּרוֹץ", הקב"ה מודיע לפרעה משום שבנ"י סומכים עליך להיות להם למשענת (לעזרה במלחמת סנחריב) שיתפסו בך בכפך אז אתה תישבר ותתרוצץ, וכתב המצודות: "ור''ל הנה הבטחת להם עזרה מול האויב ולא עזרת להם והיה א''כ הבטחתך להם לרעה כי עי''ז הוסיף האויב לחרות בהם".

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של אברהם אבינו?

רמז: יצח...

טבלאות צפנים אחרונות

צום מים
מאת צום מים שלושים יום
77 צפיות
נושא: אקטואליה

רבי אהרון לייב שטיינמן זצל
מאת המערכת
133 צפיות
נושא: אקטואליה

אורך ימים אשביעהו
מאת המערכת
64 צפיות
נושא: אקטואליה

סופת הארווי
מאת המערכת
100 צפיות
נושא: אקטואליה

שני ברדצבסקי זל
מאת המערכת
85 צפיות
נושא: אקטואליה

דאעש ספרד
מאת המערכת
89 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע ביבנה
מאת המערכת
104 צפיות
נושא: אקטואליה

אמיר פרישר גוטמן
מאת המערכת
192 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע בשער שכם
מאת המערכת
21 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע במנצסטר דאעש
מאת המערכת
29 צפיות
נושא: אקטואליה