SOD TORAH
יג' אדר התשעט (22:14), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
תובמשמרכילאפרשמהיעשהלוויאמריהוהאלמשהמותיומתהאישרגוםאתובאבניםכלהעדהמחוץלמחנהויציאואתוכלה
עדהאלמחוץלמחנהוירגמואתובאבניםוימתכאשרצוהיהוהאתמשהויאמריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאל
הםועשולהםציצתעלכנפיבגדיהםלדרתםונתנועלציצתהכנףפתילתכלתוהיהלכםלציצתוראיתםאתווזכרתםאתכלמצו
תיהוהועשיתםאתםולאתתורואחרילבבכםואחריעיניכםאשראתםזניםאחריהםלמעןתזכרוועשיתםאתכלמצותיוהיית
םקדשיםלאלהיכםאנייהוהאלהיכםאשרהוצאתיאתכםמארץמצריםלהיותלכםלאלהיםאנייהוהאלהיכםויקחקרחבןיצה
רבןקהתבןלויודתןואבירםבניאליאבואוןבןפלתבניראובןויקמולפנימשהואנשיםמבניישראלחמשיםומאתיםנשי
איעדהקראימועדאנשישםויקהלועלמשהועלאהרןויאמרואלהםרבלכםכיכלהעדהכלםקדשיםובתוכםיהוהומדועתתנש
אועלקהליהוהוישמעמשהויפלעלפניווידבראלקרחואלכלעדתולאמרבקרוידעיהוהאתאשרלוואתהקדושוהקריבאלי
וואתאשריבחרבויקריבאליוזאתעשוקחולכםמחתותקרחוכלעדתוותנובהןאשושימועליהןקטרתלפנייהוהמחרוהיה
האישאשריבחריהוההואהקדושרבלכםבנילויויאמרמשהאלקרחשמעונאבנילויהמעטמכםכיהבדילאלהיישראלאתכםמ
עדתישראללהקריבאתכםאליולעבדאתעבדתמשכןיהוהולעמדלפניהעדהלשרתםויקרבאתךואתכלאחיךבנילויאתךובק
שתםגםכהנהלכןאתהוכלעדתךהנעדיםעליהוהואהרןמההואכיתלונועליווישלחמשהלקראלדתןולאבירםבניאליאבו
 קרח שמאל אהרן ימין
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ג' תמוז התשעה (20/6/2015)

קרח שמאל ואהרן ימין

בע"ה צריך להביא כמה הקדמות כדי להבין את הטבלה, ותחילה מובא בזוהר (קרח קעו:)[1]: "בֹּא וּרְאֵה, אַהֲרֹן יָמִין, לְוִיִּם שְׂמֹאל. קֹרַח רָצָה לַעֲשׂוֹת חִלּוּף הַיָּמִין לַשְּׂמֹאל, וּמִשּׁוּם זֶה נֶעֱנַשׁ", כלומר אהרון הכהן הוא מצד הימין ששם החסד, וקרח שהיה לוי הוא מצד השמאל ששם הגבורה, וקורח רצה לשים את עצמו במקום של הימין כלומר בתור כהן, וזה לא אפשרי ללוי שהוא בגבורה.

וכן ידוע מהזוהר (במדבר קכז.) שהלויים מעבירים תער על כל בשרם כשהם מתחילים לעבוד באוהל מועד שנאמר: "וְכֹה תַעֲשֶׂה לָהֶם לְטַהֲרָם כו' וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל כָּל בְּשָׂרָם", משום שהשערות מסמלות העברת שפע של חסדים, ולא ראוי שיהיה להם שער בעוד שהם שייכים לצד הגבורה שעניינו לשים גבול ולצמצם ההשפעה של החסדים. והלויים נקראים טהורים ולא קדושים כאמור בפסוק.

לעומת זאת הנזיר שנקרא קדוש, מרגע שקיבל נזירותו אסור לו להתגלח כלל, שנאמר: (במדבר ו) "כָּל-יְמֵי נֶדֶר נִזְרוֹ תַּעַר לֹא-יַעֲבֹר עַל-רֹאשׁוֹ בו' קָדֹשׁ יִהְיֶה גַּדֵּל פֶּרַע שְׂעַר רֹאשֽׁוֹ", והזוהר מחלק שהלוים שהם מצד הגבורה נקראים טהורים ולא קדושים משום שהם מגלחים כל בשרם, אבל הנזיר נקרא קדוש כמו שכתוב. וכמו כן החילוק הזה מפורש בזוהר (קרח קעז.) לגבי הכהנים שהם נקראים קדושים ולכן אסורים לגלח פאת זקנם וראשם, שנאמר: (ויקרא כא) "לֹא יִקְרְחוּ קָרְחָה בְּרֹאשָׁם וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ כו' קְדֹשִׁים יִהְיוּ".

ולכן חיפשנו דילוג "הימין" בטבלה ונמצא הדילוג המינימלי בתורה, לאחר מכן חיפשנו דילוג "שוק", שחותך ממש בתוכו וזה דילוג בתוך דילוג [עיין פרק א, הגדרות, אות ה], ובאופן מדהים שניהם המינימליים ביותר בתורה ובטבלה, ויוצר את המילים: "שוקהימין". כידוע שזה החלק שמקבלים הכהנים מהקרבן שוק הימין, ככתוב: "וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין תִּתְּנוּ תְרוּמָה לַכֹּהֵן מִזִּבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם", וניראה שזה רומז לחסדים שהם מצד הימין.

הדילוגים חותכים את הפסוקים בפרשת קרח: "וַיָּקֻמוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וַאֲנָשִׁים מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם נְשִׂיאֵי עֵדָה קְרִאֵי מוֹעֵד אַנְשֵׁי שֵׁם: וַיִּקָּהֲלוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם רַב לָכֶם כִּי כָל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים וּבְתוֹכָם ה' וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל ה':", ומובא בזוהר מה הכוונה אַנְשֵׁי שֵׁם שכתוב בפסוק (קעו:) "אַנְשֵׁי שֵׁם וַדַּאי, וְלָא אַנְשֵׁי ה'. כו'. וְעַל דָּא אִקְרֵי הָכָא, אַנְשֵׁי שֵׁם וַדַּאי, כֵּיוָן דְּמִסִטְרָא דִּגְבוּרָה קָא אַתְיָין, אַנְשֵׁי שֵׁם אִינּוּן, הָא שְׁבָחָא דִּלְהוֹן יַתִּיר, אֲבָל אִינּוּן נַטְלוּ לְגַרְמַיְיהוּ. וְאִתְאַחֲדוּ בְּמַחְלוֹקֶת", קשה לזוהר למה כתוב אנשי שם ולא אנשי ה', ומתרץ משום שהם שייכים לגבורה שהיא בצד שמאל ואינם שייכים לשם ה' עצמו שהוא מהימין. ומפרש 'הסולם' שהכוונה אנשי שם, אנשי המלכות שהיא נקראת גבורה התחתונה. והם באים ואומרים למשה ואהרון: "רַב לָכֶם כִּי כָל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים" – כלומר כמו שפירשנו שהנזיר והכהן נקראים קדושים, אבל הלוי נקרא רק טהור, הם באים ואומרים אנחנו אע"פ שאנחנו בני לוי, אנחנו קדושים. ולכן אנחנו ראויים לתפקיד הכהנים, ובכך הם עשו מחלוקת ופירוד, והדילוגים באים להראות מה הם רצו להשיג את "שוק הימין", כלומר משום שאנחנו מהימין גם כן וקדושים ראוי לנו לקבל את שוק הימין מתנות כהונה. וממשיך שם הזוהר[1] ומפרש, משה עונה לקורח ועדתו, "בֹּקֶר וְיֹדַע יְהוָה אֶת אֲשֶׁר לוֹ וְאֶת הַקָּדוֹשׁ", כלומר הבוקר שהוא זמן החסד שנאמר "לְהַגִּיד בַּבֹּקֶר חַסְדֶּךָ", הוא יודיע את אשר לו, ואת הקדוש, הוא יברר מי הוא ראוי ללויה ומי הוא ראוי לכהונה.

וניראה שלכן קורח רומז לקורחה, כמו שכתוב על הכהנים: (ויקרא כא) "לֹא יִקְרְחוּ קָרְחָה בְּרֹאשָׁם וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ כו' קְדֹשִׁים יִהְיוּ", כלומר שיתנהגו כראוי לצד החסד, ואיסור זה להקריח את ראשם כאמור הפוך אצל הלוים שצריכים לגלח כל בשרם לפני שנכנסים לעבוד אוהל מועד.

ואמרו במדרש (תנחומא קרח, ו) "וְקֹרַח שֶׁפִּקֵּחַ הָיָה, מָה רָאָה לַשְּׁטוּת הַזּוֹ [לקחת מחתות ולמסור נפשו]. אֶלָּא עֵינוֹ הִטְעַתוּ. רָאָה שַׁלְשֶׁלֶת גְּדוֹלָה עוֹמֶדֶת הֵימֶנּוּ, שְׁמוּאֵל שֶׁשָּׁקוּל כְּנֶגֶד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן, שֶׁנֶּאֱמַר: מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן בְּכֹהֲנָיו וּשְׁמוּאֵל בְּקוֹרְאֵי שְׁמוֹ (תהלים צט, ו), וְעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה מִשְׁמָרוֹת עוֹמְדוֹת מִבְּנֵי בָּנָיו שֶׁכֻּלָּן מִתְנַבְּאִין בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר: כָּל אֵלֶּה בָּנִים לְהֵימָן חוֹזֵה הַמֶּלֶךְ בְּדִבְרֵי הָאֱלֹהִים לְהָרִים קָרֶן (דה"א כה, ה). אָמַר, אֶפְשָׁר הַגְּדֻלָּה הַזּוֹ עֲתִידָה לַעֲמֹד מִמֶּנִּי וַאֲנִי אוֹבֵד אוֹתָהּ. וְלֹא רָאָה יָפֶה, לְפִי שֶׁבָּנָיו הָיוּ עוֹשִׂין תְּשׁוּבָה וְעוֹמְדִין מֵהֶן, וּמֹשֶׁה הָיָה רוֹאֶה יָפֶה".

רואים מה קורח ראה בנבואה וטעה, לכאורה ראה את הגדולה שעומדת לו. אבל צריך ביאור ע"פ האמור עד כה כי מה בכך שעמדו ממנו גדולים מה יעזור לו כעת לתלות בהם הרי זכות אבות לבנים תזכור ולא להיפך, ונ"ל בס"ד, אולי שהוא ראה את שמואל הנביא, שלכאורה היה מצד השמאל שהיא גם נביא שהנבואה היא בגבורה, וגם היה לוי, וגם השם שלו רומז לשמאל, וכן שמו אל הוא מידת המלכות שנוטלת מן הגבורה. ואע"פ כן, שכל זה היה בו עדיין היה קדוש וניראה כביכול ראוי לכהונה משום שאמו חנה נדרה אותו בנזירות לחד מ"ד שנאמר: (שמואל א) "וּנְתַתִּיו לה' כָּל יְמֵי חַיָּיו וּמוֹרָה לֹא יַעֲלֶה עַל רֹאשׁוֹ", בחינת הכהן והנזיר שמגדלים את השער לאות החסדים. ויתכן שראה בו את זה וסבר שגם הוא יכול להיות בחינת הימין או לבקש את שוק הימין, וזה מה שאמרו במדרש "אֶפְשָׁר הַגְּדֻלָּה הַזּוֹ עֲתִידָה לַעֲמֹד מִמֶּנִּי", כידוע שמידת החסד נקראת היד הַגְּדֻלָּה, וכן אומר דוד ע"ה (דברי א, כט) "לְךָ ה' הַגְּדֻלָּה וְהַגְּבוּרָה", וראה את שיוצאת ממנה מידת חסד אע"פ שהוא מושרש בגבורה ובא לו השטות הזו. וכן הֵימָן הנביא מבני בניו, שהיא משורר ולוי, והיה מושרש בגבורה אעפ"כ רומז שמו למידת החסד הימין. ויתכן לומר כך משום שמראה הנבואה לכל שאר הנביאים כידוע היה בחידות[3] ולא היה ברור כמו למשה שהיה רואה באספקלריה המאירה, וזה מ"ש במדרש: "וְלֹא רָאָה יָפֶה, לְפִי שֶׁבָּנָיו הָיוּ עוֹשִׂין תְּשׁוּבָה וְעוֹמְדִין מֵהֶן, וּמֹשֶׁה הָיָה רוֹאֶה יָפֶה". [1] וז"ל שם: תָּא חֲזֵי, אַהֲרֹן יְמִינָא. לֵיוָאֵי שְׂמָאלָא, קֹרַח בָּעֵי לְמֶעְבַּד חִלּוּפָא דִּימִינָא לִשְׂמָאלָא, בְּגִין כָּךְ אִתְעַנָּשׁ. וְלָא עוֹד אֶלָּא דְּאִשְׁתְּכַח בֵּיהּ לִישָׁנָא בִּישָׁא, וְאִתְעֲנָשׁ בְּכֹלָּא. רִבִּי יְהוּדָה אָמַר, שְׂמָאלָא אִתְכְּלִיל תָּדִיר בִּימִינָא, קֹרַח בָּעָא לְאַחְלְפָא תִּקּוּנָא דִּלְעֵילָּא וְתַתָּא, בְּגִין כָּךְ אִתְאֲבִיד מֵעֵילָּא וְתַתָּא.

[2] בֹּקֶר וְיוֹדַע יְיָ אֶת אֲשֶׁר לוֹ. אֲמַאי בֹּקֶר, וַאֲמַאי קָדוֹשׁ וְלָא טָהוֹר. אֶלָּא אִינּוּן מִסִּטְרָא דְּטָהוֹר קָא אַתְיָין, וְקָדוֹשׁ כַּהֲנָא. אָמַר מֹשֶׁה, בֹּקֶר, דִּכְדֵין כִּתְרָא דְּכַהֲנָא אִתְּעַר בְּעָלְמָא, אִי אַתּוּן כַּהֲנֵי, הָא בֹּקֶר, פַּלְחוּ עֲבוֹדָה דְּבֹקֶר, וּכְדֵין וְיוֹדַע יְיָ אֶת אֲשֶׁר לוֹ וְאֶת הַקָּדוֹשׁ. אֶת אֲשֶׁר לוֹ סְתָם, דָּא לֵיוָאֵי. וְאֶת הַקָּדוֹשׁ, דָּא כַּהֲנָא, כְּדֵין וְהִקְרִיב אֵלָיו. וְלֵית מַאן דְּאַבְחִין מִלָּה, אֶלָּא בֹּקֶר, אִי תִּתְחֲזוּן לְאִשְׁתַּאֲרָא בִּסְטַר דִּינָא, בֹּקֶר לָא סָבִיל לְכוּ, דְּהָא לָאו זִמְנֵיהּ הוּא. וְאִי תִּתְחֲזוּן לְאִשְׁתַּאֲרָא בְּחֶסֶד, הָא זִמְנֵיהּ הוּא, וְתִשְׁתַאֲרוּן גַּבֵּיהּ, וִיקַבֵּל לְכוּ.

 [3] ויתכן שראה את שמואל קדוש אבל לא מצד הכהונה אלא מצד הנזירות. 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של יצחק אבינו?

רמז: יעק...

טבלאות צפנים אחרונות

אור מקיף
מאת המערכת
14 צפיות
נושא: קבלה וזהר

סיאנס שאל אוב
מאת המערכת
24 צפיות
נושא: קבלה וזהר

מגידים
מאת המערכת
12 צפיות
נושא: קבלה וזהר

קרח שמאל אהרן ימין
מאת המערכת
197 צפיות
נושא: קבלה וזהר