SOD TORAH
ט' כסלו התשעט (04:56), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות לאברכים

אנא עזרו לנו בתרומה לאברכים ולהחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ירבןמנשהלקחאתכלחבלארגבעדגבולהג
שוריוהמעכתיויקראאתםעלשמואתהבשן
חותיאירעדהיוםהזהולמכירנתתיאתהג
לעדולראובניולגדינתתימןהגלעדועד
נחלארנןתוךהנחלוגבלועדיבקהנחלגב
ולבניעמוןוהערבהוהירדןוגבלמכנרת
ועדיםהערבהיםהמלחתחתאשדתהפסגהמז
רחהואצואתכםבעתההואלאמריהוהאלהי
כםנתןלכםאתהארץהזאתלרשתהחלוציםת
עברולפניאחיכםבניישראלכלבניחילר
קנשיכםוטפכםומקנכםידעתיכימקנהרב
לכםישבובעריכםאשרנתתילכםעדאשרינ
יחיהוהלאחיכםככםוירשוגםהםאתהארץ
אשריהוהאלהיכםנתןלהםבעברהירדןוש
בתםאישלירשתואשרנתתילכםואתיהושו
עצויתיבעתההואלאמרעיניךהראתאתכל
אשרעשהיהוהאלהיכםלשניהמלכיםהאלה
כןיעשהיהוהלכלהממלכותאשראתהעברש
מהלאתיראוםכייהוהאלהיכםהואהנלחם
לכםואתחנןאליהוהבעתההואלאמראדני
יהוהאתההחלותלהראותאתעבדךאתגדלך
 חללי הזיכרון
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יב' טבת התשעז (10/1/2017)

 דילוג מינימלי של חיילי יום "הזיכרון", חותך את הפסוק שמדבר על חיילים וכיבוש הארץ: "בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם נָתַן לָכֶם אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ חֲלוּצִים תַּעַבְרוּ לִפְנֵי אֲחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל בְּנֵי חָיִל".

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של אברהם אבינו?

רמז: יצח...

טבלאות צפנים אחרונות

צום מים
מאת צום מים שלושים יום
77 צפיות
נושא: אקטואליה

רבי אהרון לייב שטיינמן זצל
מאת המערכת
133 צפיות
נושא: אקטואליה

אורך ימים אשביעהו
מאת המערכת
64 צפיות
נושא: אקטואליה

סופת הארווי
מאת המערכת
100 צפיות
נושא: אקטואליה

שני ברדצבסקי זל
מאת המערכת
85 צפיות
נושא: אקטואליה

דאעש ספרד
מאת המערכת
89 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע ביבנה
מאת המערכת
104 צפיות
נושא: אקטואליה

אמיר פרישר גוטמן
מאת המערכת
192 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע בשער שכם
מאת המערכת
21 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע במנצסטר דאעש
מאת המערכת
29 צפיות
נושא: אקטואליה