SOD TORAH
יג' אדר התשעט (22:18), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
עבקליוקוםברחלךאללבןאחיחרנהוישבת
עמוימיםאחדיםעדאשרתשובחמתאחיךעדש
ובאףאחיךממךושכחאתאשרעשיתלוושלחת
יולקחתיךמשםלמהאשכלגםשניכםיוםאחד
ותאמררבקהאליצחקקצתיבחיימפניבנות
חתאםלקחיעקבאשהמבנותחתכאלהמבנותה
ארץלמהליחייםויקראיצחקאליעקבויבר
ךאתוויצוהוויאמרלולאתקחאשהמבנותכ
נעןקוםלךפדנהארםביתהבתואלאביאמךו
קחלךמשםאשהמבנותלבןאחיאמךואלשדיי
ברךאתךויפרךוירבךוהייתלקהלעמיםוי
תןלךאתברכתאברהםלךולזרעךאתךלרשתך
אתארץמגריךאשרנתןאלהיםלאברהםוישל
חיצחקאתיעקבוילךפדנהארםאללבןבןבת
ואלהארמיאחירבקהאםיעקבועשוויראעש
וכיברךיצחקאתיעקבושלחאתופדנהארםל
קחתלומשםאשהבברכואתוויצועליולאמר
לאתקחאשהמבנותכנעןוישמעיעקבאלאבי
וואלאמווילךפדנהארםויראעשוכירעות
בנותכנעןבעינייצחקאביווילךעשואלי
שמעאלויקחאתמחלתבתישמעאלבןאברהםא
חותנביותעלנשיולולאשהויצאיעקבמבא
רשבעוילךחרנהויפגעבמקוםוילןשםכיב
אהשמשויקחמאבניהמקוםוישםמראשתיוו
ישכבבמקוםההואויחלםוהנהסלםמצבארצ
הוראשומגיעהשמימהוהנהמלאכיאלהיםע
ליםוירדיםבווהנהיהוהנצבעליוויאמר
אנייהוהאלהיאברהםאביךואלהייצחקהא
רץאשראתהשכבעליהלךאתננהולזרעךוהי
הזרעךכעפרהארץופרצתימהוקדמהוצפנה
ונגבהונברכובךכלמשפחתהאדמהובזרעך
והנהאנכיעמךושמרתיךבכלאשרתלךוהשב
תיךאלהאדמההזאתכילאאעזבךעדאשראםע
שיתיאתאשרדברתילךוייקץיעקבמשנתוו
יאמראכןישיהוהבמקוםהזהואנכילאידע
תיוייראויאמרמהנוראהמקוםהזהאיןזה
כיאםביתאלהיםוזהשערהשמיםוישכםיעק
בבבקרויקחאתהאבןאשרשםמראשתיווישם
 עלמות אהבוך
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יד' טבת התשעז (12/1/2017)

 דילוגים:מישרים עלמותאהבוך

לקוח מהפסוקים: לְרֵ֙יחַ֙ שְׁמָנֶ֣יךָ טוֹבִ֔ים שֶׁ֖מֶן תּוּרַ֣ק שְׁמֶ֑ךָ עַל-כֵּ֖ן עֲלָמ֥וֹת אֲהֵבֽוּךָ, מָשְׁכֵ֖נִי אַחֲרֶ֣יךָ נָּר֑וּצָה הֱבִיאַ֨נִי הַמֶּ֜לֶךְ חֲדָרָ֗יו נָגִ֤ילָה וְנִשְׂמְחָה֙ בָּ֔ךְ נַזְכִּ֤ירָה דֹדֶ֙יךָ֙ מִיַּ֔יִן מֵישָׁרִ֖ים אֲהֵבֽוּךָ.

וכתב רש"י שם שמדובר על שבעים אומות שאוהבות את הקב"ה, וכבר נודע שיעקב אבינו משול להקב"ה בעולם, ולכן כאן דילוג אהבוך חותך את הפסוק לאתקחאשהמבנותכנעןלֹא תִקַּח אִשָּׁה מִבְּנוֹת כְּנָעַן, כיון שבנות כנען הם העלמות המשולות לשבעים אומות שאוהבות את יעקב וחפצות בו והוא אינו חפץ בהם אלא ברחל, כמו הקב"ה שאינו חפץ בשבעים אומות אלא בישראל.

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לאבא של יצחק אבינו?

רמז: אבר...

טבלאות צפנים אחרונות

עקרים משדה
מאת המערכת
61 צפיות
נושא: חידושי תורה

אוהל בל יצען
מאת המערכת
51 צפיות
נושא: חידושי תורה

תשעה באב ב'
מאת המערכת
66 צפיות
נושא: חידושי תורה

שיר השירים
מאת המערכת
52 צפיות
נושא: חידושי תורה

עלמות אהבוך
מאת המערכת
17 צפיות
נושא: חידושי תורה

עצת ה'
מאת המערכת
24 צפיות
נושא: חידושי תורה

מר דרור מרדכי
מאת המערכת
26 צפיות
נושא: חידושי תורה

חג חנוכה וסוכות
מאת המערכת
30 צפיות
נושא: חידושי תורה

ימי אלול
מאת המערכת
13 צפיות
נושא: חידושי תורה

אלף שנים
מאת המערכת
33 צפיות
נושא: חידושי תורה