SOD TORAH
ה' תשרי התשפא (02:33), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש גימטריה
חיפוש ביטוי:   איפוס 
שיטת חישוב גימטריה:  שיטת חיפוש: 
ערך גימטריה מחושב
אנא הכנס ביטוי כדי לקבל תוצאת חישוב הגימטריה בשיטה הרצויה, ולאחר מכן לחץ חיפוש כדי לחפש את הערך הרצוי בתנ"ך.
כי ישבו אחים יחדיו

 פסוק "כ????י י??ש????בו?? א??ח??ים י??ח??ד????ו ו??מ??ת א??ח??ד מ??ה??ם ו??ב??ן א??ין לו?? ל??א ת??ה??י??ה א??ש????ת ה??מ????ת ה??חו??צ??ה ל??א??יש?? ז??ר י??ב??מ??ה?? י??ב??א ע??ל??יה?? ו??ל??ק??ח??ה?? לו?? ל??א??ש??????ה ו??י??ב????מ??ה??" עם אותה גימטריה כמו הפסוק: "ו??ת????אמ??ר??נ??ה ה??נ????ש????ים א??ל נ??ע??מ??י ב????רו??ך?? י??הו??ה א??ש????ר ל??א ה??ש????ב????ית ל??ך?? ג????א??ל ה??י??ו??ם ו??י??ק????ר??א ש????מו?? ב????י??ש????ר??א??ל", ושניהם מדברים על מצות יבום.