SOD TORAH
טז' תמוז התשעט (16:18), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש גימטריה
חיפוש ביטוי:   איפוס 
שיטת חישוב גימטריה:  שיטת חיפוש: 
ערך גימטריה מחושב
אנא הכנס ביטוי כדי לקבל תוצאת חישוב הגימטריה בשיטה הרצויה, ולאחר מכן לחץ חיפוש כדי לחפש את הערך הרצוי בתנ"ך.
כי ישבו אחים יחדיו

 פסוק "כ????י י??ש????בו?? א??ח??ים י??ח??ד????ו ו??מ??ת א??ח??ד מ??ה??ם ו??ב??ן א??ין לו?? ל??א ת??ה??י??ה א??ש????ת ה??מ????ת ה??חו??צ??ה ל??א??יש?? ז??ר י??ב??מ??ה?? י??ב??א ע??ל??יה?? ו??ל??ק??ח??ה?? לו?? ל??א??ש??????ה ו??י??ב????מ??ה??" עם אותה גימטריה כמו הפסוק: "ו??ת????אמ??ר??נ??ה ה??נ????ש????ים א??ל נ??ע??מ??י ב????רו??ך?? י??הו??ה א??ש????ר ל??א ה??ש????ב????ית ל??ך?? ג????א??ל ה??י??ו??ם ו??י??ק????ר??א ש????מו?? ב????י??ש????ר??א??ל", ושניהם מדברים על מצות יבום.