SOD TORAH
י' כסלו התשפא (06:33), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
חיתוך ראשי תיבות
בטבלה למטה מופיע חיתוך ראשי תיבות של "משיח" עם "דוד", וכאן במדריך זה נסביר כיצד למצוא חיתוך של ראשי תיבות:
א) שלב ראשון מחפשים ראשי תיבות של "דוד", ומקבלים תוצאות רבות.
ב) שלב שני מחפשים ראשי תיבות של "משיח" ומקבלים גם כן מספר תוצאות.
ג) בשלב השלישי הולכים לתחתית לשונית ה"תוצאות חיפוש", ולוחצים על כפתור "חיתוך תוצאות", איפה שכתוב:
חיתוך תוצאות חיפוש של 2 תוצאות אחרונות עבור:  מקסימום מרחק:  
אם רוצים להגדיל את המקסימום מרחק שקובע את המרחק המותר בין ראשי תיבות של "דוד", לבין ראשי תיבות של "משיח", שימו לב שככל שהמרחק גדול יותר כך התוצאות יהיו רבות יותר.
ד) שלב רביעי נקבל משהו כזה:
 דוד     משיח   
    (סה"כ 21)
  • 526969: (מלכים א כב, לט) ויתר דברי אחאב וכל אשר עשה ובית השן אשר בנה וכל הערים אשר בנה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל : (מלכים א כב, מ) וישכב אחאב עם אבתיו וימלך אחזיהו בנו תחתיו :

כאשר לוחצים על ראשי תיבות של "משיח" אז מקבלים את תוצאות החיתוך שהם הפסוק הכתוב למעלה: 526969: (מלכים א כב, לט) ויתר דברי אחאב שהוא הפסוק היחידי שסמוך לו יש גם "דוד", וגם "משיח", לוחצים על המספר הקטן 526969  כדי להיכנס לטבלה של ראשי התיבות ולראות את התוצאות חותכות זו את זו.

 

(כג)ועתה הנה נתן יהוה רוח שקר בפי כל נביאיך אלה ויהוה דבר עליך רעה: (כד) ויגש צדקיהו בן כנענה ויכה את מיכיהו על הלחי ויאמר אי זה עבר רוח יהוה מאתי לדבר אותך: (כה) ויאמר מיכיהו הנך ראה ביום ההוא אשר תבא חדר בחדר להחבה: (כו) ויאמר מלך ישראל קח את מיכיהו והשיבהו אל אמן שר העיר ואל יואש בן המלך: (כז) ואמרת כה אמר המלך שימו את זה בית הכלא והאכילהו לחם לחץ ומים לחץ עד באי בשלום: (כח) ויאמר מיכיהו אם שוב תשוב בשלום לא דבר יהוה בי ויאמר שמעו עמים כלם: (כט) ויעל מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה רמת גלעד: (ל) ויאמר מלך ישראל אל יהושפט התחפש ובא במלחמה ואתה לבש בגדיך ויתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה: (לא) ומלך ארם צוה את שרי הרכב אשר לו שלשים ושנים לאמר לא תלחמו את קטן ואת גדול כי אם את מלך ישראל לבדו: (לב) ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט והמה אמרו אך מלך ישראל הוא ויסרו עליו להלחם ויזעק יהושפט: (לג) ויהי כראות שרי הרכב כי לא מלך ישראל הוא וישובו מאחריו: (לד) ואיש משך בקשת לתמו ויכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השרין ויאמר לרכבו הפך ידך והוציאני מן המחנה כי החליתי: (לה) ותעלה המלחמה ביום ההוא והמלך היה מעמד במרכבה נכח ארם וימת בערב ויצק דם המכה אל חיק הרכב: (לו) ויעבר הרנה במחנה כבא השמש לאמר איש אל עירו ואיש אל ארצו: (לז) וימת המלך ויבוא שמרון ויקברו את המלך בשמרון: (לח) וישטף את הרכב על ברכת שמרון וילקו הכלבים את דמו והזנות רחצו כדבר יהוה אשר דבר: (לט) ויתר דברי אחאב וכל אשר עשה ובית השן אשר בנה וכל הערים אשר בנה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל: (מ) וישכב אחאב עם אבתיו וימלך אחזיהו בנו תחתיו: (מא) ויהושפט בן אסא מלך על יהודה בשנת ארבע לאחאב מלך ישראל: (מב) יהושפט בן שלשים וחמש שנה במלכו ועשרים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו עזובה בת שלחי: (מג) וילך בכל דרך אסא אביו לא סר ממנו לעשות הישר בעיני יהוה: (מד) אך הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות: (מה) וישלם יהושפט עם מלך ישראל: (מו) ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר עשה ואשר נלחם הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה: (מז) ויתר הקדש אשר נשאר בימי אסא אביו בער מן הארץ: (מח) ומלך אין באדום נצב מלך: (מט) יהושפט עשר אניות תרשיש ללכת אופירה לזהב ולא הלך כי נשברה אניות בעציון גבר: (נ) אז אמר אחזיהו בן אחאב אל יהושפט ילכו עבדי עם עבדיך באניות ולא אבה יהושפט: (נא) וישכב יהושפט עם אבתיו ויקבר עם אבתיו בעיר דוד אביו וימלך יהורם בנו תחתיו: (נב) אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשמרון בשנת שבע עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך על ישראל שנתים: (נג) ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל: (נד) ויעבד את הבעל וישתחוה לו ויכעס את יהוה אלהי ישראל ככל אשר עשה אביו:

מלכים ב פרק-א

(א) ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב: (ב) ויפל אחזיה בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון ויחל וישלח מלאכים ויאמר אלהם לכו דרשו בבעל זבוב אלהי עקרון אם אחיה מחלי זה: (ג) ומלאך יהוה דבר אל אליה התשבי קום עלה לקראת מלאכי מלך שמרון ודבר אלהם המבלי אין אלהים בישראל אתם הלכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון: (ד) ולכן כה אמר יהוה המטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות וילך אליה: