SOD TORAH
ב' תשרי התשפא (00:32), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
הדלים

הנה חיפשנו את הדילוג "הדלים", והוא חותך את הפסוק: "ת????ה??י י??ד??ך?? ע??ל א??יש?? י??מ??ינ??ך?? ע??ל ב????ן א??ד??ם א??מ????צ??ת???? ל????ך??", והוא אמצעי תיבות: "תהי ידך על איש ימינך על בן אדם אמצת לך", ורומז שהדלים הם בחינת ימינו של הקב"ה, כיון שימין זה חסד וצריך לתת צדקה שזה בחינת המלכות, לדלים שהם גם כן בחינת המלכות שהיא דלה ועניה.

(ב)נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ: (ג) שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר: (ד) היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו: (ה) עד מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו אש קנאתך: (ו) שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו: (ז) כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו: (ח) אל תזכר לנו עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד: (ט) עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך: (י) למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך: (יא) תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה: (יב) והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני: (יג) ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך:

תהילים פרק-פ

(א) למנצח אל ששנים עדות לאסף מזמור: (ב) רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה: (ג) לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את גבורתך ולכה לישעתה לנו: (ד) אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה: (ה) יהוה אלהים צבאות עד מתי עשנת בתפלת עמך: (ו) האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש: (ז) תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו למו: (ח) אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה: (ט) גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה: (י) פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא ארץ: (יא) כסו הרים צלה וענפיה ארזי אל: (יב) תשלח קצירה עד ים ואל נהר יונקותיה: (יג) למה פרצת גדריה וארוה כל עברי דרך: (יד) יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה: (טו) אלהים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת: (טז) וכנה אשר נטעה ימינך ועל בן אמצתה לך: (יז) שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו: (יח) תהי ידך על איש ימינך על בן אדם אמצת לך: (יט) ולא נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא: (כ) יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה:

תהילים פרק-פא

(א) למנצח על הגתית לאסף: (ב) הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב: (ג) שאו זמרה ותנו תף כנור נעים עם נבל: (ד) תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו: (ה) כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב: (ו) עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע: (ז) הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה: (ח) בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה: (ט) שמע עמי ואעידה בך ישראל אם תשמע לי: (י) לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר: (יא) אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו: (יב) ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי: (יג) ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם: (יד) לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו: (טו) כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי: (טז) משנאי יהוה יכחשו לו ויהי עתם לעולם: (יז) ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך:

תהילים פרק-פב

(א) מזמור לאסף אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט: (ב) עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה: (ג) שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו: (ד) פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו: (ה) לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ: (ו) אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם: (ז) אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו: (ח) קומה אלהים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגוים:

תהילים פרק-פג

(א) שיר מזמור לאסף: (ב) אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל: (ג) כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש: (ד) על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך: (ה) אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד: (ו) כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו: (ז) אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים: