SOD TORAH
כט' אלול התשפ (16:22), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
כללים ראשי תיבות

איך "מידת נוטריקון" יכולה להוכיח שהתנ"ך מסור ברוח הקודש?

חז"ל קוראים לראשי תיבות נוטריקון, וזאת אחת מל"ב מידות שהתורה נדרשת בהם, אמנם בעיקר בהגדה ובזהר הקדוש. האפשרות להראות שהתנ"ך מסור ברוח הקודש ממש פשוטה ע"י מידה זאת בלבד, מכיוון שאילו "אדם רגיל" היה כותב את התנ"ך על הסדר, ודאי שלא היינו אמורים למצוא רמזים בראשי וסופי ואמצעי תיבות (ניקרא להם "דילוגי תיבות"), שנימצאים במקום המתאים להם, ואף אם תאמר שאותו אדם הצפין אותם בכוונה הנה זה לא ייתכן להצפין אלפי רמזים ולכתוב ספר עם פשט הגיוני למען ירוץ קורא בו, כי המלאכה ארוכה היא מני ים ובלתי אפשרית לבני אדם באופן טבעי.

ובאמת שבמדרש מצינו שדורשים מילה לראשי תיבות, כגון "כי ירט הדרך לנגדי", יר"ט ראשי תיבות של: יראה ראתה נטתה. וכן אברה"ם, אב המון גוים. אבל בזהר הקדוש כבר מצינו שלוקחים את הראשי תיבות מהמילים בצורה הפוכה, כגון "ישמחו השמים ותגל הארץ", יהו"ה. וזאת הדרך שניבחן באמצעות מחשב.

וישנם כבר מספר דוגמאות שניתן להתרשם מהם באתר, של חיתוך דילוג התיבות בפסוק שבו כתובה אותה מילה. כגון נקמת שמשון. ואם מבצעים מבחן כזה מראש על ידי הגדרת הציפיות לתוצאה, ההסתברות יוצאת מאוד נמוכה ומראה שלא יתכן לקבל תוצאות כאלה בצורה אקראית.

איך מחפשים ראשי תיבות?

1) תכניסו את הביטוי שתרצו לחפש בתיבת טקסט. למשל נחפש "משיח". או את השם שלכם לדוגמא: "ינון".

אין חשיבות לרווחים שמכניסים, ולאותיות סופיות וכו' כלומר אותיות ם,ן,ץ,ף,ך הם כמו מ,נ,צ,פ,כ בשבילנו. ואם נחפש את הביטוי: " ינון שמו " המחשב יחפש לנו בעצם את הביטוי: " ינונשמו ".

2) ביחרו שיטה לחיפוש:

  1. ראשי תיבות - השיטה הרגילה למשל {כד} יקשתי לך וגם נלכדת בבל ואת לא ידעת נמצאת וגם נתפשת כי ביקוק התגרית:
  2. סופי תיבות - כלומר מחפשים את האותיות של המילה בסוף של המילים למשל: {ה} ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים:
  3. כל אות בתיבה - כלומר מחפשים אפילו באמצע המילים את האותיות למשל: {ד} ויהי כאשר ראם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשי המלחמה ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בין החמתים ויצא דרך הערבה:
  4. כל אות בתיבה ללא חשיבות לסדר - השיטה הזאת היא סוג של גימטריה רק עם האותיות של המילה המקורית והיא תחזיר הכי הרבה תוצאות למשל:{ו} וישחט מלך בבל את בני צדקיהו ברבלה לעיניו ואת כל חרי יהודה שחט מלך בבל:

מי ששם לב שהראשי תיבות משיח נמצאו בשיטה 4 בסדר הפוך "חישמ" ובפסוק הקודם בסדר רגיל: "משיח".

3) לחצו על כפתור  (לא כאן) מיד תופיע לכם רשימה של תוצאות חיפוש לדוגמא:

תוצאות חיפוש
 משיח   
(סה"כ 24)

לחצו על השם של הביטוי (אצלנו זה " משיח   ") ואז תלחצו על אחד מהמספרים שמוצגים למשל לחצו על 33546

כל אחד מהמספרים האלה הוא בעצם תוצאה של ראשי תיבות. המספרים מייצגים את האינדקס של האות הראשונה (משהו לא מעניין מבחינתכם).

 ואז תפתח לכם טבלה חדשה עם הראשי תיבות בפסוקים עצמם.

(כב)הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום: (כג) שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב: (כד) ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה: (כה) בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה: (כו) תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי נעם: (כז) עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה: (כח) לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות: (כט) רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע: (ל) מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם: (לא) אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין: (לב) פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב: (לג) יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה:

משלי פרק-טז

(א) לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון: (ב) כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה: (ג) גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך: (ד) כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה: (ה) תועבת יהוה כל גבה לב יד ליד לא ינקה: (ו) בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע: (ז) ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו: (ח) טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט: (ט) לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו: (י) קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו: (יא) פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס: (יב) תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא: (יג) רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב: (יד) חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה: (טו) באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש: (טז) קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף: (יז) מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו: (יח) לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח: (יט) טוב שפל רוח את עניים מחלק שלל את גאים: (כ) משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשריו: (כא) לחכם לב יקרא נבון ומתק שפתים יסיף לקח: (כב) מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת: (כג) לב חכם ישכיל פיהו ועל שפתיו יסיף לקח: (כד) צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם: (כה) יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות: (כו) נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו: (כז) איש בליעל כרה רעה ועל שפתיו כאש צרבת: (כח) איש תהפכות ישלח מדון ונרג מפריד אלוף: (כט) איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא טוב: (ל) עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ שפתיו כלה רעה: (לא) עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא: (לב) טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר: (לג) בחיק יוטל את הגורל ומיהוה כל משפטו:

משלי פרק-יז

(א) טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב: (ב) עבד משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה: (ג) מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה: (ד) מרע מקשיב על שפת און שקר מזין על לשון הות: (ה) לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה: (ו) עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם: (ז) לא נאוה לנבל שפת יתר אף כי לנדיב שפת שקר: (ח) אבן חן השחד בעיני בעליו אל כל אשר יפנה ישכיל: (ט) מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף: (י) תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה: (יא) אך מרי יבקש רע ומלאך אכזרי ישלח בו: (יב) פגוש דב שכול באיש ואל כסיל באולתו: (יג) משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מביתו: (יד) פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש: (טו) מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם שניהם: (טז) למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין: (יז) בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד: (יח) אדם חסר לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו: (יט) אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש שבר: (כ) עקש לב לא ימצא טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה: (כא) ילד כסיל לתוגה לו ולא ישמח אבי נבל: (כב) לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם: (כג) שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט: (כד) את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ: