SOD TORAH
' (00:45)
 
«»
http://sodtorah.co.il/pirush.php?perek=בראשית פרק-&pasuk=&next_book=true7dfd999cf4a3afab02ebf3cb76fd7bfa

בראשית פרק-כז -לג

 

 

21/07/2013, 12:18
21/07/2013, 12:03
? 21/07/2013, 11:31
2 2 21/07/2013, 12:18
?????? ?????????? ????, ?? ?????? ??????, 21/07/2013, 13:16
21/07/2013, 13:14
01/08/2013, 16:57
sodtorah 02/08/2013, 13:34

19/11/2014, 05:12
20/11/2014, 16:11

  ?

04/12/2014, 12:59

 " 

08/12/2014, 12:08

 

15/12/2014, 22:19

 

16/12/2014, 06:41
28/02/2014, 14:30
25/04/2014, 13:40
15/02/2014, 22:29
: 15/02/2014, 22:28
\" 01/03/2014, 22:10
? 04/03/2014, 08:41

. .

20/07/2014, 11:14
23/03/2014, 22:20
28/03/2014, 14:27
' 30/03/2014, 11:04
13/05/2014, 11:36
, 15/06/2014, 02:13
YWS 19/06/2014, 13:59
sod torah 19/06/2014, 16:05

 

04/06/2015, 17:55

 

04/06/2015, 17:53

  ,

14/05/2015, 10:57

" "

. 30/04/2015, 09:11

  ? 50 "? 20

"? 29/04/2015, 18:44
02/02/2015, 21:23

, <

26/03/2015, 17:32

  ?? ???&n

01/02/2015, 09:52

 

rrr 24/01/2015, 18:46
26/01/2015, 22:50

 

24/09/2015, 10:05

 "

"- - "

14/10/2015, 00:06

 '

09/11/2015, 00:53
10/11/2015, 21:00

 

15/11/2015, 19:13

  ,

02/12/2015, 16:37

   

09/12/2015, 19:31

 

17/12/2015, 23:16
20/12/2015, 06:05
20/12/2015, 06:16
20/12/2015, 06:26

 

26/12/2015, 22:21

 

16/01/2016, 20:18

  ???? !!!!

22/01/2016, 08:51
31/01/2016, 22:18

 egegeg

06/04/2016, 22:50

  .

13/09/2016, 22:09

  .

13/09/2016, 22:09

  .

13/09/2016, 22:09

  .

13/09/2016, 22:09

  .

13/09/2016, 22:09

  .

13/09/2016, 22:09

  .

13/09/2016, 22:09

  .

13/09/2016, 22:09

  .

13/09/2016, 22:09

  .

13/09/2016, 22:09

", , &qu

01/11/2016, 02:22

.

17/11/2016, 01:38

 

 

 

20/11/2016, 09:12

  () 3 ,

23/12/2016, 11:47

nthr 02/02/2017, 09:24

 

25/12/2017, 07:25
06/08/2018, 17:47

28/10/2018, 12:42

 

14/11/2018, 08:32