SOD TORAH
' (22:59)
 
 «»
. [.] , : [, , ]. .

פרק א

-


: .